UA
   LLENGUATGE JURÍDIC: ANGLÈS    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9964Descripció
Crdts. Teor.3ESTUDI DE LES PARTICULARITATS LINGÜÍSTIQUES DE LA TERMINOLOGIA LEGAL DE L'IDIOMA ANGLÈS.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIA ANGLESAFILOLOGIA ANGLESA31,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Dret - pla 2002


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2010-11)
Grup (*)Nombre
1 78
TOTAL 78
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2010-11)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2010-11)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 03/02/2011 27/05/2011 J 13:00 15:00 DE/1-17M
CLASSE PRÀCTICA (LRU) I 03/02/2011 27/05/2011 M 14:00 15:00 DE/1-17M
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
I: GRUPO PRACTICAS 9964 - CAS


Grups de matricula (2010-11)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. M CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2010-11)
El propósito del curso de inglés jurídico es doble:

a) Estudio de las instituciones jurídicas de los países de habla inglesa, con especial énfasis en
Inglaterra y Gales, por un lado, y los Estados Unidos, por el otro.

b) Dominio del vocabulario y de las estructuras lingüísticas relacionadas con el lenguaje de las
instituciones antes citadas.


Continguts teòrics i pràctics (2010-11)
El desarrollo del programa será el siguiente:

TEMA I. El derecho y las leyes
TEMA II. Organización y administración de la justicia inglesa
TEMA III. El procedimiento penal
TEMA IV. El procedimiento civil
TEMA V. El contrato de compraventa
TEMA VI. El contrato de arrendamiento
TEMA VII. El contrato de trabajo
TEMA VIII. Delitos de guante blanco
TEMA IX. Derecho comunitario
TEMA X. Los abogados y la representación procesal


Enllaç al programa
Professor/a responsable
PEREZ CONTRERAS , PABLO


Metodologia docent (2010-11)
Classes teòriques i pràctiques
Clase magistral, ejercicios de vocabulario y casos prácticos de traducción.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres
Las prácticas consistirán en la realización de ejercicios de relación de los conceptos estudiados, de vocabulario y de casos prácticos de traducción.


Professorat (2010-11)
Grup Professor
TEORIA DE 99641PEREZ CONTRERAS, PABLO
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 9964IPEREZ CONTRERAS, PABLO
Enllaços relacionats
http://www.direct.gov.uk/en/CrimeJusticeAndTheLaw/index.htm
http://www.duhaime.org/LegalResources/Contracts.aspx
http://www.findlaw.com
http://www.lawsociety.org.uk/home.law
http://www.thelawyer.com/
http://www.toles.co.uk/maininfo/english_for_law_exam_advd.html
http://www.wwlia.org


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2010-11)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 10/11/2010 Hora i aula: Contactar con el professor/a responsable de l'assignatura.
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 07/06/2011 12:00 15:00 DE/0-04M
0011PB041
-
Període extraordinari de juliol -1 15/07/2011 11:30 14:30 DE/0-04M -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2010-11)
Examen final
Examen final de curso.

El examen constará de dos partes, cada una de ellas con un valor del 50% de la nota final: la primera consistirá en un cuestionario con preguntas de elección múltiple, y la segunda en las traducciones del inglés al castellano de un texto conocido (sin diccionario) y de otro desconocido (con diccionario).