UA
   DRET CONSTITUCIONAL III    Any acadèmic       Versió PDF.
Codi9929Descripció
Crdts. Teor.6,5TEORIA DE L'ESTAT I DE LA CONSTITUCIÓ. LA CONSTITUCIÓ I L'ORDENAMENT JURÍDIC. SISTEMA DE FONTS DEL DRET. DRETS I LLIBERTATS. ORGANITZACIÓ CONSTITUCIONAL DE L'ESTAT. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
Crdts. Pract.2,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 11,25 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTATDRET CONSTITUCIONAL6,52,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Dret - pla 2002
PROGRAMA DRET + ADE
(comple. formac.)Llicenciatura en Criminologia. Pla 2005


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2010-11)
Grup (*)Nombre
1 79
2 92
3 42
4 59
5 67
6 56
51 77
TOTAL 472
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 6: GRUPO 6 - CAS
(*) 51: Grupo (DADE) - CAS


Oferida com a lliure elecció (2010-11)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2010-11)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 13/09/2010 23/12/2010 X 10:00 12:00 DE/0-04M
  1 03/02/2011 27/05/2011 M 11:00 12:00 DE/0-04M
  1 03/02/2011 27/05/2011 X 13:00 14:00 DE/0-04M
  2 13/09/2010 23/12/2010 M 11:00 13:00 DE/0-09M
  2 03/02/2011 27/05/2011 X 12:00 13:00 DE/0-09M
  2 03/02/2011 27/05/2011 J 12:00 13:00 DE/0-09M
  3 13/09/2010 23/12/2010 M 09:00 11:00 DE/0-03P
  3 03/02/2011 27/05/2011 M 09:00 11:00 DE/0-03P
  4 13/09/2010 23/12/2010 J 18:00 20:00 DE/0-03P
  4 03/02/2011 27/05/2011 M 16:00 18:00 DE/0-03P
  5 13/09/2010 23/12/2010 J 16:00 18:00 DE/0-04M
  5 03/02/2011 27/05/2011 M 18:00 20:00 DE/0-04M
  51 13/09/2010 23/12/2010 J 08:30 10:30 A1/0-01G
  51 03/02/2011 27/05/2011 L 14:00 15:00 A1/0-01G
  51 03/02/2011 27/05/2011 J 13:00 14:00 A1/0-01G
  6 13/09/2010 23/12/2010 J 18:00 20:00 0011PB033
  6 03/02/2011 27/05/2011 L 16:00 18:00 0011PB033
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 13/09/2010 23/12/2010 M 09:00 10:00 DE/0-04M
  1 03/02/2011 27/05/2011 X 12:00 13:00 DE/0-04M
  2 13/09/2010 23/12/2010 J 10:00 11:00 DE/0-09M
  2 03/02/2011 27/05/2011 J 13:00 14:00 DE/0-09M
  3 13/09/2010 23/12/2010 J 12:00 13:00 DE/0-03P
  3 03/02/2011 27/05/2011 V 10:00 11:00 DE/0-03P
  4 13/09/2010 23/12/2010 X 19:00 20:00 DE/0-03P
  4 03/02/2011 27/05/2011 X 17:00 18:00 DE/0-03P
  5 13/09/2010 23/12/2010 X 18:00 19:00 DE/0-04M
  5 03/02/2011 27/05/2011 X 16:00 17:00 DE/0-04M
  511 13/09/2010 23/12/2010 M 11:30 12:30 A1/0-01G
  511 03/02/2011 27/05/2011 J 14:00 15:00 A1/0-01G
  6 13/09/2010 23/12/2010 X 18:00 19:00 0011PB033
  6 03/02/2011 27/05/2011 X 17:00 18:00 0011PB033
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
2: GRUPO 2 - CAS
3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
4: GRUPO 4 - CAS
5: GRUPO 5 - CAS
51: Grupo (DADE) - CAS
6: GRUPO 6 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO PRÁCTICAS DERECHO CONSTITUCIONAL III - CAS
2: GRUPO PRÁCTICAS DERECHO CONSTITUCIONAL III - CAS
3: GRUPO PRÁCTICAS DERECHO CONSTITUCIONAL III VALENCIÀ - VAL
4: GRUPO PRÁCTICAS DERECHO CONSTITUCIONAL III - CAS
5: GRUPO PRÁCTICAS DERECHO CONSTITUCIONAL III - CAS
511: Grupo (DADE) - CAS
6: GRUPO PRÁCTICAS DERECHO CONSTITUCIONAL III - CAS


Grups de matricula (2010-11)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 Anual M CAS des de P fins a T
2 Anual M CAS des de V fins a Z
3 Anual M VAL des de - fins a -
4 Anual T CAS des de A fins a D
5 Anual T CAS des de E fins a H
6 Anual T CAS des de J fins a N
51 Anual D CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 6: GRUPO 6 - CAS
(*) 51: Grupo (DADE) - CAS


Altres distribucions (2010-11)
Grup Estudi
1 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
2 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
3 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
4 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
5 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
6 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
51 s'assigna a PROGRAMA DRET + ADE


Objectius de l'assignatura / competències (2010-11)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2010-11)
Sense Dades


Enllaç al programa
Professor/a responsable
MEDINA RUBIO , RICARDO ANDRES


Metodologia docent (2010-11)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2010-11)
Grup Professor
TEORIA DE 99291ALCARAZ RAMOS, MANUEL FRANCISCO
CHOFRE SIRVENT, JOSE FRANCISCO
2ALCARAZ RAMOS, MANUEL FRANCISCO
MEDINA RUBIO, RICARDO ANDRES
3SABATER AMAT, LOURDES
4González Alvarez-Bugallal, Cristina
MEDINA RUBIO, RICARDO ANDRES
5GIL SANCHEZ, JUSTO
MORAGA GARCIA, MARI ANGELES
51Marazuela Burillo, Eduardo
Segui Terol, Mª Rafaela
6ALCARAZ RAMOS, MANUEL FRANCISCO
GARAY MONTAÑEZ, NILDA MARGOT
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 99291ALCARAZ RAMOS, MANUEL FRANCISCO
CHOFRE SIRVENT, JOSE FRANCISCO
ROMAN MIRALLES, JUAN ANTONIO
2ALCARAZ RAMOS, MANUEL FRANCISCO
MEDINA RUBIO, RICARDO ANDRES
3SABATER AMAT, LOURDES
4MEDINA RUBIO, RICARDO ANDRES
ROMAN MIRALLES, JUAN ANTONIO
5GIL SANCHEZ, JUSTO
ROMAN MIRALLES, JUAN ANTONIO
511Marazuela Burillo, Eduardo
Segui Terol, Mª Rafaela
6ALCARAZ RAMOS, MANUEL FRANCISCO
GARAY MONTAÑEZ, NILDA MARGOT
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

Anatomía de un instante
Autors:CERCAS, Javier
Edició:Barcelona : Mondadori, 2009.
ISBN:978-84-397-2213-7
Recomanat per: ALCARAZ RAMOS, MANUEL FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Apuntes de derecho procesal constitucional
Autors:GONZÁLEZ ÁLVAREZ-BUGALLAL, Mª Cristina; MEDINA RUBIO, Ricardo
Edició:Alicante : ECU, 2009.
ISBN:978-84-8454-810-2
Recomanat per: GARAY MONTAÑEZ, NILDA MARGOT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Constituciones y periodos constituyentes en España : (1808-1936)
Autors:SOLÉ TURÁ, Jordi; AJA, Eliseo
Edició:Madrid : Siglo XXI, 1990.
ISBN:84-323-0284-8
Recomanat per: GIL SANCHEZ, JUSTO
MEDINA RUBIO, RICARDO ANDRES
SABATER AMAT, MARIA LOURDES
SEGUI TEROL, MARIA RAFAELA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Del contrato social ; Discurso sobre las ciencias y las artes ; Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres
Autors:ROSSEAU, Jean-Jacques ; [traducción], prólogo y notas de Mauro Armiño
Edició:Madrid : Alianza, 1991.
ISBN:84-206-1763-6
Recomanat per: GIL SANCHEZ, JUSTO
MEDINA RUBIO, RICARDO ANDRES
SABATER AMAT, MARIA LOURDES
SEGUI TEROL, MARIA RAFAELA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Derecho constitucional
Autors:LÓPEZ GUERRA, Luis [et al]
Edició:Valencia : Tirant lo Blanch, 2010.
ISBN:978-84-9876-939-5 (V.1) 978-84-9876-940-1 (V.2)
Recomanat per: GARAY MONTAÑEZ, NILDA MARGOT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Derecho constitucional .III : Derechos y libertades
Autors:GARCÍA ATANCE Y GARCÍA DE MORA, Mª Victoria ... [et al.]
Edició:Madrid : Colex, 2003.
ISBN:84-7879-831-5
Recomanat per: GIL SANCHEZ, JUSTO
MEDINA RUBIO, RICARDO ANDRES
SABATER AMAT, MARIA LOURDES
SEGUI TEROL, MARIA RAFAELA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Economía del cambio climático
Autors:TERCEIRO LOMBA, Jaime
Edició:Madrid : TAURUS, 2009.
ISBN:978-84-306-0756-3
Recomanat per: GARAY MONTAÑEZ, NILDA MARGOT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El contrato social
Autors:ROUSSEAU, Juan Jacobo
Edició:Madrid : EDAF, 1978.
ISBN:84-7166-456-9
Recomanat per: GIL SANCHEZ, JUSTO
MEDINA RUBIO, RICARDO ANDRES
SABATER AMAT, MARIA LOURDES
SEGUI TEROL, MARIA RAFAELA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

El manifiesto comunista
Autors:MARX, Karl; ENGLES, Friedrich
Edició:Madrid : Edymion, 1987.
ISBN:84-7731-005-X
Recomanat per: GIL SANCHEZ, JUSTO
MEDINA RUBIO, RICARDO ANDRES
SABATER AMAT, MARIA LOURDES
SEGUI TEROL, MARIA RAFAELA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

El príncipe
Autors:MACHIAVELLI, Niccolò
Edició:Madrid : Alianza, 1990.
ISBN:84-206-1818-7
Recomanat per: GIL SANCHEZ, JUSTO
MEDINA RUBIO, RICARDO ANDRES
SABATER AMAT, MARIA LOURDES
SEGUI TEROL, MARIA RAFAELA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

El príncipe
Autors:MACHIAVILLI, Niccolò
Edició:Madrid : EDAF, 1989.
ISBN:84-7166-256-8
Recomanat per: GIL SANCHEZ, JUSTO
MEDINA RUBIO, RICARDO ANDRES
SABATER AMAT, MARIA LOURDES
SEGUI TEROL, MARIA RAFAELA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El príncipe
Autors:MACHIAVELLI, Niccolò
Edició:Barcelona : Bruguera, 1983.
ISBN:84-02-03582-5
Recomanat per: GIL SANCHEZ, JUSTO
MEDINA RUBIO, RICARDO ANDRES
SABATER AMAT, MARIA LOURDES
SEGUI TEROL, MARIA RAFAELA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Examen a Zapatero
Autors:PETTIT, Philip
Edició:Madrid : Temas de hoy, S.A., 2007.
ISBN:978-84-8460-678-9
Recomanat per: ALCARAZ RAMOS, MANUEL FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Instituciones y derecho de la Unión Europea
Autors:MANGAS MARTÍN, Araceli, LIÑÁN NOGUERAS, Diego J.
Edició:Madrid : Tecnos, 2010.
ISBN:978-84-309-4759-1
Recomanat per: GIL SANCHEZ, JUSTO
MEDINA RUBIO, RICARDO ANDRES
SABATER AMAT, MARIA LOURDES
SEGUI TEROL, MARIA RAFAELA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Introducción al derecho parlamentario
Autors:ALONSO DE ANTONIO, José Antonio, ALONSO DE ANTONIO, Ángel Luis
Edició:Madrid : Dykinson, 2002.
ISBN:84-8155-925-3
Recomanat per: GIL SANCHEZ, JUSTO
MEDINA RUBIO, RICARDO ANDRES
SABATER AMAT, MARIA LOURDES
SEGUI TEROL, MARIA RAFAELA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Lecciones de derecho comunitario europeo
Autors:ABELLÁN HONRUBIA. Victoria, VILÁ COSTA, Blanca (dir.) ; OLESTI RAYO, Andreu (coord.)
Edició:Barcelona : Ariel, 1998.
ISBN:84-344-1623-9
Recomanat per: GIL SANCHEZ, JUSTO
MEDINA RUBIO, RICARDO ANDRES
SABATER AMAT, MARIA LOURDES
SEGUI TEROL, MARIA RAFAELA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Los poderes del Estado; La organización territorial del Estado
Autors:LÓPEZ GUERRA, Luis
Edició:Valencia : Tirant lo Blanch, 2007.
ISBN:978-84-8456-963-2
Recomanat per: MARAZUELA BURILLO, EDUARDO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Manifiesto del Partido Comunista
Autors:MARX, Karl, ENGELS, Friedrich
Edició:Madrid : Utopías / Nuestra bandera, 1998.
ISBN:84-87098-29-0
Recomanat per: GIL SANCHEZ, JUSTO
MEDINA RUBIO, RICARDO ANDRES
SABATER AMAT, MARIA LOURDES
SEGUI TEROL, MARIA RAFAELA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Manifiesto del Partido Comunista : artículos de la Nueva Gaceta Renana (1847-junio 1848)
Autors:MARX, Karl, ENGELS, Friedrich
Edició:Barcelona : Crítica, 1978.
ISBN:84-7423-062-4
Recomanat per: GIL SANCHEZ, JUSTO
MEDINA RUBIO, RICARDO ANDRES
SABATER AMAT, MARIA LOURDES
SEGUI TEROL, MARIA RAFAELA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Manual de derecho constitucional
Autors:AYUSO TORRES, Miguel ... [et al.]
Edició:Madrid : Colex, 1997.
ISBN:84-7879-335-6
Recomanat per: GIL SANCHEZ, JUSTO
MEDINA RUBIO, RICARDO ANDRES
SABATER AMAT, MARIA LOURDES
SEGUI TEROL, MARIA RAFAELA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Manual de derecho constitucional
Autors:BALAGUER CALLEJON, Francisco (coord.)
Edició:Madrid : Tecnos, 2014.
ISBN:978-84-309-4340-1 (o.c.)
Recomanat per: GARAY MONTAÑEZ, NILDA MARGOT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Manual de derecho constitucional
Autors:APARICIO PÉREZ, Miguel Angel; BARCELÓ I SERRAMELERA, Mercè (coord.)
Edició:Barcelona : Atelier, 2016.
ISBN:978-84-16652-22-8
Recomanat per: GARAY MONTAÑEZ, NILDA MARGOT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Manuale di Diritto Pubblico. Volumen I, II y III
Autors:AMATO, Giuliano y BARBERA, Augusto
Edició:Bologna : Mulino, 1997.
ISBN:9788815062048
Recomanat per: GARAY MONTAÑEZ, NILDA MARGOT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Prácticas y esquemas de derecho constitucional. I
Autors:TORRES DEL MORAL, Antonio
Edició:Madrid : Colex, 2008.
ISBN:978-84-8342-153-6
Recomanat per: GIL SANCHEZ, JUSTO
MEDINA RUBIO, RICARDO ANDRES
SABATER AMAT, MARIA LOURDES
SEGUI TEROL, MARIA RAFAELA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Principios de derecho público y constitucional
Autors:HAURIOU, Maurice
Edició:Granada : Comares, 2003.
ISBN:84-8444-750-2
Recomanat per: GIL SANCHEZ, JUSTO
MEDINA RUBIO, RICARDO ANDRES
SABATER AMAT, MARIA LOURDES
SEGUI TEROL, MARIA RAFAELA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Segundo tratado sobre el gobierno civil : un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin del gobierno civil
Autors:LOCKE, John
Edició:Madrid : Alianza, 1990.
ISBN:84-206-0483-6
Recomanat per: GIL SANCHEZ, JUSTO
MEDINA RUBIO, RICARDO ANDRES
SABATER AMAT, MARIA LOURDES
SEGUI TEROL, MARIA RAFAELA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Temas de derecho constitucional y derecho administrativo
Autors:CAZORLA PRIETO, Luis Maria, ARNALDO ALCUBILLA, Enrique, ROMAN GARCIA, Fernando
Edició:Madrid : Aranzadi, 2000.
ISBN:84-8410-502-4
Recomanat per: GIL SANCHEZ, JUSTO
MEDINA RUBIO, RICARDO ANDRES
SABATER AMAT, MARIA LOURDES
SEGUI TEROL, MARIA RAFAELA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Temes de Dret constitucional (I)
Autors:Aparicio Perez, Miguel Angel
Edició:Barcelona : Universitat de Barcelona, 1996.
ISBN:84-475-1558-3
Recomanat per: SABATER AMAT, MARIA LOURDES (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Tratado de derecho político
Autors:por Alfonso Posada ; edición y estudio preliminar "El pensamiento político-jurídico de Adolfo posada" a cargo de José Luis Monereo Pérez
Edició:Granada.
ISBN:84-8444-694-8
Recomanat per: GIL SANCHEZ, JUSTO
MEDINA RUBIO, RICARDO ANDRES
SABATER AMAT, MARIA LOURDES
SEGUI TEROL, MARIA RAFAELA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2010-11)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 26/11/2010 13:00 16:00 DE/0-06M -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 10/06/2011 12:00 15:00 DE/1-20P
DE/1-16G
DE/1-13P
DE/1-17M
DE/1-11P
DE/1-10M
DE/1-19M
DE/1-14M
DE/0-06M
DE/1-15P
DE/1-12M
0011PB041
DE/1-18P
-
Període extraordinari de juliol 6 05/07/2011 08:30 11:30 DE/0-06M
DE/0-08G
DE/0-04M
DE/1-16G
-
Període extraordinari de juliol 51 11/07/2011 08:30 11:30 DE/0-04M -
Període extraordinari de juliol 5 05/07/2011 08:30 11:30 DE/0-08G
DE/0-04M
DE/0-06M
DE/1-16G
-
Període extraordinari de juliol 4 05/07/2011 08:30 11:30 DE/0-04M
DE/0-08G
DE/1-16G
DE/0-06M
-
Període extraordinari de juliol 3 05/07/2011 08:30 11:30 DE/0-08G
DE/1-16G
DE/0-04M
DE/0-06M
-
Període extraordinari de juliol 2 05/07/2011 08:30 11:30 DE/0-06M
DE/0-08G
DE/0-04M
DE/1-16G
-
Període extraordinari de juliol 1 05/07/2011 08:30 11:30 DE/1-16G
DE/0-08G
DE/0-06M
DE/0-04M
-
Parciales 6 19/01/2011 12:00 15:00 DE/1-10M
DE/1-12M
DE/1-14M
DE/1-19M
DE/1-16G
DE/0-08G
0011PB041
DE/1-17M
DE/0-04M
-
Parciales 51 18/01/2011 09:00 12:00 DE/1-18P
DE/1-17M
-
Parciales 5 19/01/2011 12:00 15:00 DE/1-17M
DE/0-04M
DE/1-16G
0011PB041
DE/1-19M
DE/1-10M
DE/1-14M
DE/1-12M
DE/0-08G
-
Parciales 4 19/01/2011 12:00 15:00 DE/1-12M
DE/1-19M
DE/1-17M
DE/0-08G
0011PB041
DE/0-04M
DE/1-14M
DE/1-16G
DE/1-10M
-
Parciales 3 19/01/2011 12:00 15:00 DE/1-17M
DE/1-19M
DE/1-12M
DE/0-04M
DE/1-14M
DE/0-08G
DE/1-16G
DE/1-10M
0011PB041
-
Parciales 2 19/01/2011 12:00 15:00 DE/0-08G
DE/1-19M
DE/1-12M
DE/1-10M
DE/1-14M
0011PB041
DE/0-04M
DE/1-16G
DE/1-17M
-
Parciales 1 19/01/2011 12:00 15:00 DE/1-12M
DE/1-14M
DE/0-08G
DE/1-16G
DE/1-17M
DE/1-19M
0011PB041
DE/1-10M
DE/0-04M
-
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 6: GRUPO 6 - CAS
(*) 51: Grupo (DADE) - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2010-11)
No especificat