UA
   DRET PENITENCIARI    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9996Descripció
Crdts. Teor.3NORMATIVA PENITENCIÀRIA. REGULACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE LES PENES PRIVATIVES DE LLIBERTAT I D'AQUELLES ALTRES QUE HAN DE SER EXECUTADES PER L'ADMINISTRACIÓ PENINTENCIÀRIA.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENALDRET PENAL31,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Dret - pla 2002


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Aquesta assignatura és incompatible, per tenir continguts equivalents, amb les següents assignatures:
CodiAssignatura
7561DRET DE FAMÍLIA I DRET PENITENCIARI


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 96
TOTAL 96
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 X 13:00 15:00 DE/1-12M
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 10/09/2012 21/12/2012 J 13:00 14:00 DE/1-12M
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: Grupo 1 de Prácticas de Derecho Penitenciario - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. M CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
QUE L'ALUMNAT CONEGA LES CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS D'ORDENAMENT PENITENCIARI, COMPOST FONAMENTALMENT, PER LA LLEI ORGÀNICA 1/1979, DE 26 DE SETEMBRE, GENERAL PENITÈNCIA I EL REGLAMENT D'AQUESTA RD/190/1996, DE 9 DE FEBRER.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
ANÀLISI DELS PROBLEMES PRINCIPALS QUE PRESENTEN TANT LA LOI/1979 DE 26 DE SETEMBRE, GENERAL PENITENCIARI, COM EL REGLAMENT DE DESENVOLUPAMENT D'AQUESTA CONCRETAT EN EL RD 190/1996 DE 9 DE FEBRER.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
RENART GARCIA , FELIPE


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques
S'INCIDEIX, SOBRETOT, EN LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES COM A MITJÀ PER CONÈIXER COM OPEREN LES NORMES.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres
PRÀCTIQUES SOBRE ELS ASPECTES ESSENCIALS DE LA MATÈRIA.


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 99961CACERES GARCÍA, JESÚS MIGUEL
RENART GARCIA, FELIPE
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 99961CACERES GARCÍA, JESÚS MIGUEL
RENART GARCIA, FELIPE
Enllaços relacionats
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/derecho-constitucional/derechos-de-los-reclusos/pdf/ESTUDIO0.pdf
http://www.citapreviainem.es/subsidio-liberados-de-prision/
http://www.encyclopedia.com/video/uCt_g5yXKpM-fiends-eastern-state-penitentiary-clip.aspx
http://www.institucionpenitenciaria.es/
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/legislacion/LEY_ORGANICA_GENERAL_PENITENCIARIA_1979.pdf
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/legislacion/LEY_ORGANICA_GENERAL_PENITENCIARIA_1979.pdf
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/Premios_Victoria_Kent_2009__El_Rxgimen_Cerrado_acc.pdf
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/Premio_Victoria_Kent_2006.pdf
http://www.lasexta.com/programas/encarcelados/
http://www.youtube.com/watch?v=VmWl-abXGzk&feature=related


Bibliografia

Derecho penitenciario. El cumplimiento de la pena privativa de libertad
Autors:MIR PUIG, Carlos
Edició:Barcelona : Atelier, 2012.
ISBN:978-84-92788-97-2
Recomanat per: RENART GARCIA, FELIPE (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

El régimen disciplinario en el ordenamiento penitenciario español : luces y sombras
Autors:RENART GARCÍA, Felipe
Edició:Alicante : Universidad de Alicante, 2002.
ISBN:978-84-7908-705-0
Recomanat per: RENART GARCIA, FELIPE (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Enllaç al recurs bibliogràfic ]

La libertad condicional nuevo régimen jurídico. (Adaptada a la L.O. 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y ...)
Autors:RENART GARCÍA, Felipe
Edició:Madrid : Edisofer, 2003.
ISBN:84-89493-93-6
Recomanat per: RENART GARCIA, FELIPE (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Lecciones de derecho penitenciario
Autors:RODRÍGUEZ ALONSO, Antonio ; RODRÍGUEZ AVILÉS, Juan Antonio
Edició:Granada : Comares, 2011.
ISBN:9788498368413
Recomanat per: RENART GARCIA, FELIPE (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Legislación penitenciaria
Autors:MESTRE DELGADO, Esteban; GARCÍA VALDÉS, Carlos
Edició:Madrid : Tecnos, 2013.
ISBN:978-84-309-5953-2
Recomanat per: RENART GARCIA, FELIPE (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Los permisos de salida en el derecho comparado
Autors:RENART GARCIA, Felipe
Edició:Madrid : Ministerio del Interior. Secretaría General Técnica, 2010.
ISBN:978-84-8150-291-6; NIPO 126-10-077-3
Recomanat per: RENART GARCIA, FELIPE (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Manual de Derecho Penitenciario
Autors:JUANATEY DORADO, Carmen
Edició:Madrid : Iustel, 2013.
ISBN:978-84-9890-237-2
Recomanat per: CACERES GARCIA, JESUS MIGUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Manual de derecho penitenciaro
Autors:FERNÁNDEZ AREVALO, Luís ; NISTAL BURON, Javier
Edició:Cizur Menor : Aranzadi, 2012.
ISBN:978-84-9014-014-7
Recomanat per: RENART GARCIA, FELIPE (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Manual práctico sobre ejecución penal y derecho penitenciario
Autors:FERRER GUTIERREZ, Antonio
Edició:Valencia : Tirant lo Blanch, 2011.
ISBN:978-84-9004-263-2
Recomanat per: RENART GARCIA, FELIPE (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Reglamento penitenciario comentado
Autors:ARMENTA GONZÁLEZ-PALENZUELA, Francisco Javier; RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Vicente
Edició:Madrid : MAD, 2008.
ISBN:978-84-676-0040-7
Recomanat per: RENART GARCIA, FELIPE (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Regresar antes. Los beneficios penitenciarios
Autors:SANZ DELGADO,, Enrique
Edició:Madrid : MInisterio del Interior, 2007.
ISBN:978-84-8150-271-8
Recomanat per: RENART GARCIA, FELIPE (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B102
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 25/10/2012 El examen será en la Sala de Revistas de Derecho Penal a las 12.00 horas.
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 29/01/2013 12:00 15:00 DE/0-08G
DE/0-04M
-
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 05/07/2013 08:30 11:30 DE/0-09M -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Examen final
S'EXAMINA, EXCLUSIVAMENT, AMB UNA PRÀCTICA SEMBLANT A LES REALITATS EN CLAU.