UA
   INTERNET I DRET    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9983Descripció
Crdts. Teor.3RELACIONS PRIVADES INTERNACIONALS I INTERNET.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVATDRET INTERNACIONAL PRIVAT31,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Dret - pla 2002


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
4 32
TOTAL 32
(*) 4: GRUPO 4 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: 60
Places disponibles 59
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 4 30/01/2013 24/05/2013 L 15:00 16:00 0011PB033
  4 30/01/2013 24/05/2013 M 15:00 16:00 0011PB033
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 4 30/01/2013 24/05/2013 X 15:00 16:00 0011PB033
(*) CLASE TEÓRICA
4: GRUPO 4 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
4: GRUPO 4 - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
4 2do. T CAS des de - fins a -
(*) 4: GRUPO 4 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
Sense Dades


Enllaç al programa
Professor/a responsable
García Mirete , Carmen María


Metodologia docent (2012-13)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 99834García Mirete, Carmen María
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 99834García Mirete, Carmen María
Enllaços relacionats
www.rtve.es/mediateca/videos/20100130/informe-semanal-batalla-internet/681372.shtml


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B102
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 05/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 31/05/2013 09:00 12:00 0011PB041 -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 01/07/2013 08:30 11:30 DE/1-18P -
(*) 4: GRUPO 4 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat