UA
   CÀLCUL NUMÈRIC    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9255Descripció
Crdts. Teor.3INTERPOLACIÓ. QUADRATURA I INTEGRACIÓ NUMÈRICA. ZEROS DE FUNCIONS.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
MATEMÀTICA APLICADAMATEMÀTICA APLICADA33


Estudis en què s'imparteix
Enginyeria en Informàtica - pla 2001


Prerequisitos
CÀLCUL INFINITESIMAL


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Aquesta assignatura és incompatible, per tenir continguts equivalents, amb les següents assignatures:
CodiAssignatura
9430CÀLCUL NUMÈRIC
6437MÈTODES NUMÈRICS BÀSICS
6609MÈTODES NUMÈRICS BÀSICS
9337CÀLCUL NUMÈRIC
6515MÈTODES NUMÈRICS BÀSICS


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 3
TOTAL 3
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 X 14:00 15:00 A2/B12
  1 10/09/2012 21/12/2012 J 12:00 13:00 A2/B13
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR 1 10/09/2012 21/12/2012 X 10:00 12:00 0016P1002
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) PRÁCTICAS CON ORDENADOR
1: GRUPO 1 - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. M CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Conocer la existencia de los distintos tipos de errores que aparecen al resolver numéricamente un problema y cómo tratarlos. Utilizar los conocimientos de programación y Maple para deducir y aplicar métodos de Cálculo Numérico. Conocer la forma idónea de implementar los métodos estudiados, el coste computacional y la eficiencia de éstos. Conocer y saber aplicar los distintos métodos contenidos en el temario.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
1. Introducción al Análisis Numérico
2. Interpolación
3. Derivación e integración numérica
4. Resolución de ecuaciones no lineales
5. Resolución numérica de ecuaciones diferenciales


Enllaç al programa
https://maktub.eps.ua.es/servicios/notasasignaturas/busqueda/tablaNotas.phtml?grupo=CN-II01
Professor/a responsable
GARCIA FERRANDEZ , PEDRO ANTONIO


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Laboratoris
Las prácticas se realizan en los laboratorios de informática de la EPS con el programa matemático Maple y el entorno de programación Visual C++. Consisten en la resolución de problemas relacionados con el contenido de la asignatura con los programas mencionados.


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 92551GARCIA FERRANDEZ, PEDRO ANTONIO
PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 92551GARCIA FERRANDEZ, PEDRO ANTONIO
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

Introducción al análisis numérico
Autors:RALSTON, Anthony
Edició:México [etc.] : Limusa, 1986.
ISBN:968-18-0651-4
Recomanat per: GARCIA FERRANDEZ, PEDRO ANTONIO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Introduction to numerical analysis
Autors:STOER, Josef ; BURLICH, Roland
Edició:New York : Springer - Verlag, 2002.
ISBN:0-387-95452-X
Recomanat per: GARCIA FERRANDEZ, PEDRO ANTONIO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Numerical recipes : example book (C)
Autors:William T. Vetterling...[et al.]
Edició:New York : Cambridge University Press, 1999.
ISBN:0-521-43720-2
Recomanat per: GARCIA FERRANDEZ, PEDRO ANTONIO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Numerical recipes in C++ : the art of scientific computing
Autors:William H. Press ... [et al.]
Edició:[Cambridge (G.B.)] : Cambridge University Press, 2002.
ISBN:0-521-75033-4
Recomanat per: GARCIA FERRANDEZ, PEDRO ANTONIO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

The Art of computer programming
Autors:Donald E. Knuth
Edició:Boston [etc.] : Addison Wesley, 2004.
ISBN:0-201-89683-4
Recomanat per: GARCIA FERRANDEZ, PEDRO ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B203
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 09/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 18/01/2013 09:00 12:00 EP/S-12M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 10/07/2013 17:30 20:30 CS/S002 -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Avaluació contínua
Trabajos realizados a lo largo del curso. Asistencia a clases prácticas obligatoria.
La calificación final del alumno será la media de las calificaciones obtenidas en los trabajos realizados a lo largo del curso.