UA
   L'ESPANYOL D'AMÈRICA    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8864Descripció
Crdts. Teor.4AQUESTA ASSIGNATURA TRACTA ELS FACTORS HISTORICOSOCIALS QUE HAN CONDICIONAT LA LLENGUA CASTELLANA EN EL NOU MÓN I OFEREIX UNA VISIÓ DE LES PECULIARITATS FONÈTIQUES, MORFOSINTÀCTIQUES I LÈXIQUES DE LA NOVA VARIETAT QUE EN RESULTA.
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURALLENGUA ESPANYOLA4,51,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Filologia Catalana - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Francesa - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Àrab - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Hispànica - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Anglesa - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 43
TOTAL 43
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: 50
Places disponibles 50
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 M 09:00 10:00 FI/3-11M
  1 30/01/2013 24/05/2013 X 08:00 10:00 A1/1-30M
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1.1 30/01/2013 24/05/2013 M 14:00 15:00 A1/1-39P
  1.2 30/01/2013 24/05/2013 J 08:00 09:00 FI/1-06S
  1.3 30/01/2013 24/05/2013 J 09:00 10:00 FI/1-06S
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1.1: 1.1 - CAS
1.2: 1.2 - CAS
1.3: 1.3 - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. M CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
La asignatura "El español de América" pretende adentrar al alumno en las variedades geográficas del español al otro lado del Atlántico. El alumno deberá analizar americanismos de uso vigente en Hispanoamérica y ver la extensión que ocupan. Además, se analizarán en clase mapas de los atlas lingüísticos americanos, así como textos dialectales hispanoamericanos.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
El ESPAÑOL DE AMÉRICA Profª Ana Isabel Navarro Carrasco. Curso 2012-2013 (2º cuatrimestre) T E M A R I O 1.- Caracterización lingüística e histórica del español de América. 2.- Las zonas del español de América. 3.- La cuestión del andalucismo en América. 4.- El español de América: fonética. 5.- El español de América: morfología y sintaxis. 6.- El voseo. 7.- El léxico americano. 8.- Los atlas lingüísticos de América. 9.- Los atlas lingüísticos de América de M. Alvar. 10.- Lexicografía americana. 11.- Comentario de textos lingüísticos hispanoamericanos. 12.- Los americanismos léxicos. 13.- Indigenismos en los textos cronísticos.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
NAVARRO CARRASCO , ANA ISABEL


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques
Las clases teóricas desarrollarán el programa de la asignatura.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Treballs bibliogràfics
En las clases prácticas se adentrará al alumno en la realización del trabajo que debe entregar al final del curso. Así mismo, se hará un seguimiento a cada alumno de dicho trabajo.


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 88641NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 88641.1NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL
1.2NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL
1.3NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL
Enllaços relacionats
http://cervantesvirtual.com/
http://dialnet.unirioja.es/
http://nuestrosorigenes.com/


Bibliografia

Current Trends in Linguistics
Autors:SEBEOK, Thomas (ed.)
Edició:The Hague : Mouton, 1968.
ISBN:No disponible
Recomanat per: NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Diccionario de americanismos
Autors:ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA
Edició:Madrid : Santillana, 2010.
ISBN:978-84-294-9550-8
Recomanat per: NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Diccionario de guatemaltequismos
Autors:MORALES PELLECER, Sergio
Edició:Guatemala : Artemis, 2008.
ISBN:848-9766-79-7
Recomanat per: NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El español de América
Autors:Juan Antonio Frago Gracia, Mariano Franco Figueroa.
Edició:Cádiz : Servicio de Publicaciones, Universidad de Cádiz, 2003.
ISBN:84-7786-839-5
Recomanat per: NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El español de América
Autors:Fontanella de Weinberg, María Beatriz
Edició:Madrid : MAPFRE, 1993.
ISBN:84-7100-241-8
Recomanat per: NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El español de América
Autors:Lope Blanch, Juan M.
Edició:Madrid : Alcalá, D.L. 1968.
ISBN:no tiene
Recomanat per: NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El español de América
Autors:Quesada Pacheco, Miguel Ángel
Edició:Cartago : Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2000.
ISBN:9977661162
Recomanat per: NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL (*1)

El español de América : fonética
Autors:Canfield, Lincoln ; trad.castellana de Joaquim Llisterri y Dolors Poch
Edició:Barcelona : Crítica, 1988.
ISBN:84-7423-366-6
Recomanat per: NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El español de América: aproximación sincrónica
Autors:Aleza Izquierdo, Milagros; Enguita Utrilla, José María
Edició:Valencia : Tirant lo Blanc, 2002.
ISBN:84-8442-482-0
Recomanat per: NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El español de América. V.1 Pronunciación
Autors:VAQUERO DE RAMÍREZ, María
Edició:Madrid : Arco Libros, 1996.
ISBN:84-7635-185-2
Recomanat per: NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El español de América.V. 2 Morfosintaxis y Léxico
Autors:VAQUERO DE RAMÍREZ, María
Edició:Madrid : Arco Libros, 1998.
ISBN:84-7635-186-0
Recomanat per: NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El español de las dos orillas
Autors:Alvar, Manuel
Edició:Madrid : MAPFRE, 1993.
ISBN:84-7100-192-6
Recomanat per: NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El español de las dos orillas
Autors:Alvar, Manuel
Edició:Madrid : MAPFRE, 1993.
ISBN:84-7100-192-6
Recomanat per: NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El español en América
Autors:MORENO DE ALBA, José
Edició:México : Fondo de Cultura Económica, 1993.
ISBN:968-16-4091-8
Recomanat per: NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

El español en México: estudios, mapas y textos
Autors:ALVAR LÓPEZ, Manuel
Edició:Alcalá de Henares : Univ. Alcalá, 2010.
ISBN:978-84-8138-896-1
Recomanat per: NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Estudios sobre las hablas meridionales
Autors:ALVAR LÓPEZ, Manuel
Edició:Granada : Universidad de Granada, 2004.
ISBN:978-84-338-3125-5
Recomanat per: NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La Academia y los americanismos de la tía Julia y el escribidor
Autors:NAVARRO CARRASCO, Ana Isabel
Edició:Alicante : Universidad de Alicante, 2000.
ISBN:84-7908-551-7
Recomanat per: NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Las normas académicas: últimos cambios
Autors:GÓMEZ TÓRREGO, Leonardo
Edició:Madrid : SM, 2011.
ISBN:978-84-675-4819-8
Recomanat per: NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Manual de dialectología hispánica: el español de América
Autors:ALVAR LÓPEZ, Manuel (dir.)
Edició:Barcelona : Ariel, 2013.
ISBN:978-84-344-8218-0
Recomanat per: NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Problemas de dialectología hispanoamericana
Autors:AMADO, Alonso
Edició:Dades no disponibles.
ISBN:No disponible
Recomanat per: NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL (*1)

Sobre el andalucismo de América
Autors:G. L. Guitarte
Edició:Bogotá : s.ed., 1960.
ISBN:No disponible
Recomanat per: NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL (*1)

sobre geografia lingüística del español de América (en Revista de Filología Española de América, LXXII, n 3 y 4 (pp. 699-713)
Autors:García Mouton, Pilar
Edició:Madrid : CSIC, 1992.
ISBN:0210-9174
Recomanat per: NAVARRO CARRASCO, ANA ISABEL (*1)
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B005
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 26/11/2012 HORA: 9-12 H LLOC: SEMINARI LLENGUA ESPANYOLA
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 13/06/2013 09:00 12:00 FI/3-14M -
Període extraordinari de setembre -1 02/09/2013 09:00 12:00 FI/1-02M -
Estudi: B006
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 26/11/2012 HORA: 9-12 H LLOC: SEMINARI LLENGUA ESPANYOLA
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 13/06/2013 09:00 12:00 FI/3-14M -
Període extraordinari de setembre -1 02/09/2013 09:00 12:00 FI/1-02M -
Estudi: B007
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 26/11/2012 HORA: 9-12 H LLOC: SEMINARI LLENGUA ESPANYOLA
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 13/06/2013 09:00 12:00 FI/3-14M -
Període extraordinari de setembre -1 02/09/2013 09:00 12:00 FI/1-02M -
Estudi: B008
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 26/11/2012 HORA: 9-12 H LLOC: SEMINARI LLENGUA ESPANYOLA
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 13/06/2013 09:00 12:00 FI/3-14M -
Període extraordinari de setembre -1 02/09/2013 09:00 12:00 FI/1-02M -
Estudi: B009
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 26/11/2012 HORA: 9-12 H LLOC: SEMINARI LLENGUA ESPANYOLA
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 13/06/2013 09:00 12:00 FI/3-14M -
Període extraordinari de setembre -1 02/09/2013 09:00 12:00 FI/1-02M -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat
EVALUACIÓN La asignatura tendrá un examen al final del cuatrimestre que consistirá en el desarrollo de dos temas o preguntas largas. Además del examen, el alumno deberá realizar un trabajo que hará media con el ejercicio. El trabajo consiste en el análisis de 25 americanismos. La manera de abordar el trabajo se explicará en clase. No obstante, el alumno puede tener en cuenta el libro de Ana Isabel Navarro Carrasco, La Academia y los americanismos de La tía Julia y el escribidor, Universidad de Alicante, Alicante, 2000. Fecha de entrega del trabajo: día del examen. Para hacer media entre trabajo y examen hay que tener una nota mínima de 4. Si se obtiene menos de 4 hay que repetir examen, trabajo o ambos.