UA
   ANÀLISI SEMIÒTICA DELS MASS-MEDIA EN LA FRANÇA CONTEMPORÀNIA    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8720Descripció
Crdts. Teor.3ANÀLISI SEMIÒTICA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ FRANCESOS LES ÚLTIMES DÈCADES: TEXTOS PERIODÍSTICS, TELEVISIÓ I CINEMA.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIES INTEGRADESFILOLOGIA FRANCESA33


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Filologia Catalana - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Francesa - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Àrab - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Hispànica - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Anglesa - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 14
TOTAL 14
(*) 1: GRUPO 1 - FRA


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 M 08:00 10:00 CS/S006
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 30/01/2013 24/05/2013 V 08:00 10:00 CS/S009
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - FRA
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO 1 - FRA


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. M FRA des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - FRA


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
L´éducation aux médias est le développement d´habiletés et de compétences visant à identifier, décrire, comprendre et évaluer les messages quotidiens de notre univers médiatique qui cherchent à nous informer, nous distraire, nous émouvoir ou nous vendre quelque chose.
L´ analyse des médias, nous offre des occasions stimulantes d´exercer notre esprit critique pour mieux discerner l´influence des médias sur notre société, mais surtout sur soi, sur sa propre consommation de biens et de médias. L¿objectif principal est d¿¿ approfondir un travail pédagogique sur l'information et l'actualité et d¿ Inciter les étudiants à lire la presse de manière pluraliste.
Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
- Médias comme objets d'étude
- Médias comme documents ou supports pédagogiques


Enllaç al programa
Professor/a responsable
MAZZELLA DI BOSCO NAVARRO , MARGARITA NICOLE


Metodologia docent (2012-13)
Classes pràctiques
Débats sur thèmes d`actualité.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Treballs bibliogràfics
Lire la presse en Langue Française.


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 87201MAZZELLA DI BOSCO NAVARRO, MARGARITA NICOLE
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 87201MAZZELLA DI BOSCO NAVARRO, MARGARITA NICOLE
Enllaços relacionats
http://www.clemi.org/fr/


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B005
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 22/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 12/06/2013 09:00 12:00 FI/3-12P -
Període extraordinari de setembre -1 07/09/2013 09:00 12:00 A2/B12 -
Estudi: B006
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 22/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 12/06/2013 09:00 12:00 FI/3-12P -
Període extraordinari de setembre -1 07/09/2013 09:00 12:00 A2/B12 -
Estudi: B007
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 22/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 12/06/2013 09:00 12:00 FI/3-12P -
Període extraordinari de setembre -1 07/09/2013 09:00 12:00 A2/B12 -
Estudi: B008
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 22/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 12/06/2013 09:00 12:00 FI/3-12P -
Període extraordinari de setembre -1 07/09/2013 09:00 12:00 A2/B12 -
Estudi: B009
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 22/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 12/06/2013 09:00 12:00 FI/3-12P -
Període extraordinari de setembre -1 07/09/2013 09:00 12:00 A2/B12 -
(*) 1: GRUPO 1 - FRA


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Examen final
La participation est fondamentale. Evaluation continue.L`obtention des ECTS est conditionnée par la participation active.