UA
   EXPRESSIÓ ORAL EN LLENGUA FRANCESA    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8718Descripció
Crdts. Teor.3PRÀCTIQUES D'EXPRESSIÓ ORAL A PARTIR DE DIVERSOS SUPORTS.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIES INTEGRADESFILOLOGIA FRANCESA33


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Filologia Catalana - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Francesa - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Àrab - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Hispànica - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Anglesa - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 13
TOTAL 13
(*) 1: GRUPO 1 - FRA


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 X 08:00 10:00 CS/S007
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 10/09/2012 21/12/2012 J 08:00 10:00 CS/S009
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - FRA
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO Prácticas de Expresión oral en Lengua Francesa - FRA


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. M FRA des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - FRA


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Objectifs : exprimer son avis, entendre et accepter des avis différents Au terme de ce cours, l´étudiant pourra : -Comprendre et participer avec succès à une conversation improvisée -s´impliquer dans une discussion sur un sujet avec lequel il a été familiarisé et exprimer sa position personnelle ;


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
Débats d´ actualité invitant à la participation active de chacun.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
MAZZELLA DI BOSCO NAVARRO , MARGARITA NICOLE


Metodologia docent (2012-13)
Classes pràctiques
Objectifs : exprimer son avis, entendre et accepter des avis différents Au terme de ce cours, l´étudiant pourra : -Comprendre et participer avec succès à une conversation improvisée -s´impliquer dans une discussion sur un sujet avec lequel il a été familiarisé et exprimer sa position personnelle ;


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres
Nous utiliserons les Tics pour ëtre au courant de l¿ actualité en France. l¿ étudiant/e devra consacrer 2/3 heures par semaine à la lecture de la presse.


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 87181MAZZELLA DI BOSCO NAVARRO, MARGARITA NICOLE
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 87181MAZZELLA DI BOSCO NAVARRO, MARGARITA NICOLE
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B005
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 29/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 14/01/2013 09:00 12:00 FI/1-06S -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 01/07/2013 11:30 14:30 GE/1-07S -
Estudi: B006
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 29/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 14/01/2013 09:00 12:00 FI/1-06S -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 01/07/2013 11:30 14:30 GE/1-07S -
Estudi: B007
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 29/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 14/01/2013 09:00 12:00 FI/1-06S -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 01/07/2013 11:30 14:30 GE/1-07S -
Estudi: B008
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 29/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 14/01/2013 09:00 12:00 FI/1-06S -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 01/07/2013 11:30 14:30 GE/1-07S -
Estudi: B009
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 29/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 14/01/2013 09:00 12:00 FI/1-06S -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 01/07/2013 11:30 14:30 GE/1-07S -
(*) 1: GRUPO 1 - FRA


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Avaluació contínua
La participation et l´ assistance aux cours sont fondamentales