UA
   TALLER D'ESCRIPTURA    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8656Descripció
Crdts. Teor.2APLICACIÓ DELS INSTRUMENTS QUE PERMETEN LA CREACIÓ DE TEXTOS NARRATIUS I POÈTICS.
Crdts. Pract.4
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIA CATALANAFILOLOGIA CATALANA1,54,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Filologia Catalana - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Francesa - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Àrab - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Hispànica - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Anglesa - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 29
TOTAL 29
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 J 08:00 09:00 CS/S005
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 10/09/2012 21/12/2012 J 09:00 10:00 CS/S005
  1 10/09/2012 21/12/2012 V 13:00 15:00 CS/S005
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: Grupo de Prácticas de TALLER DE ESCRITURA - VAL


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. M VAL des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Aplicació dels instruments que permeten la creació de textos narratius i memorialístics. Anàlisi de textos pertanyents a autors contemporanis. Aprenentatge, a partir de l`anàlisi d`aquests textos, de les tècniques d`escriptura narrativa i de la literatura del jo.
B. OBJECTIUS
1. Iniciar l'alumnat en l`anàlisi i creació de textos de prosa creativa, tot estudiant-ne les tècniques bàsiques a partir de les seues últimes manifestacions en la literatura catalana, dintre del context de la literatura universal.
2. Assolir un coneixement de les tendències, autors i obres més destacats de la literatura catalana actual, per tal d'ampliar les seues referències culturals i literàries.
3. Potenciar, a partir del plaer de la lectura, la creació d`un sentit crític en la valoració dels textos literaris actuals.

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tabla normal";
mso-style-parent:"";
font-size:10.0pt;"Times New Roman","serif";}


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
E. TEMARI
Part: el diari
1. Què és un diari?
Funcions d'un diari
La pràctica d'escriure sobre qualsevol cosa
2. Temes i tècniques del diari
L'exploració íntima: expressar l'interior
Imatges i metàfores
L'expressió genuïna
3. La construcció del passat
Recordar/Evocar
4.El sentit del lloc, del paisatge i del temps
Geografia personal
Meteorologia i estats d'ànim
5.Viatge al nostre entorn (l'àmbit domèstic)
Saber enregistrar
La mirada i l'actitud
Saber escoltar
6.L'expressió del pensament: plasmar idees
Del text argumentatiu a l'aforisme
La intertextualitat
7. L'atmosfera
La frase expressiva
Els adjectius
Segona part: el relat
8. El relat. La creació de la història
L'argument i els esdeveniments
L'elecció de l'argument
La diversitat dels temes: dels grans mites a les petites històries quotidianes
9. Els personatges
Nom, retrat, etopeia, atributs, llenguatge, relació personatge-entorn, transformacions
10. Coordenades de temps i espai
L'espai: nom, funcions, transformacions
El temps: època, durada, funcions
11. La construcció del discurs
La perspectiva narrativa: el punt de vista i la veu
La distància entre el discurs i la història
12. L'estructura narrativa
L'ordre narratiu
13.La velocitat del discurs
Procediments narratius


Enllaç al programa
http://dfc.ua.es/es/asignatures-programas-y-guias/programas-asignaturas-1213.html
Professor/a responsable
BALAGUER PASQUAL , ENRIC


Metodologia docent (2012-13)
No especificat
Quatre hores setmanals de classe, corresponents als crèdits teòrics i pràctics de què consta l`assignatura, on es desenvoluparan els continguts del temari.
Els quatre crèdits pràctics es desenvoluparan al llarg de les classes, de manera alternada amb les explicacions teòriques i es concretaran amb diverses anàlisis de textos de prosa creativa i pràctiques de creació literària, com també les distintes activitats complementàries que s'organitzen al si de l'assignatura (conferències, entrevistes amb escriptors, visites guiades, etc.).
La tutoria individualitzada d`alumnes estarà destinada a l`orientació i l'observació de les activitats acadèmiques dirigides que l'alumnat desenvoluparà, bé de manera individual, bé per grups, fora de l'horari de classe.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 86561BALAGUER PASQUAL, ENRIC
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 86561BALAGUER PASQUAL, ENRIC
Enllaços relacionats
http://lletra.uoc.edu/ (Literatura Catalana. Universitat Oberta de Catalunya)


Bibliografia

A contratemps (diaris)
Autors:TRIGO, Xulio Ricardo (dir.); FORMOSA TORRES, Felix
Edició:Catarroja : Perifèric Edicions , 2005.
ISBN:978-84-933851-0-1
Recomanat per: BALAGUER PASQUAL, ENRIC (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Diaris i Dietaris
Autors:BORJA, SANZ, Joan; ESPINOS FELIPE, Joaquim; ESTEVE GUILLEN, Anna [et al.]
Edició:Valencia : Denes, 2007.
ISBN:978-84-96545-43-4
Recomanat per: BALAGUER PASQUAL, ENRIC (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

En aquesta part del món: dietaris 1974-2003
Autors:GUILLEM, Simó
Edició:Palma de Mallorca : El Gall Editor, 2005.
ISBN:84-95232-79-0
Recomanat per: BALAGUER PASQUAL, ENRIC (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La lentitud del mar: dietari, 1989-1997
Autors:SORIA, Enric
Edició:Barcelona : Proa, 2005.
ISBN:978-84-8437-753-5
Recomanat per: BALAGUER PASQUAL, ENRIC (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Les hores fecundes
Autors:GARÍ COFLENT, Joan
Edició:Alzira : Bromera, 2002.
ISBN:978-84-7660-663-6
Recomanat per: BALAGUER PASQUAL, ENRIC (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Senyals de fum: un dietari
Autors:GARÍ, Joan
Edició:València : Tres i quatre, 2006.
ISBN:978-84-7502-748-7
Recomanat per: BALAGUER PASQUAL, ENRIC (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B005
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 26/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 24/01/2013 09:00 12:00 FI/2-07M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 28/06/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Estudi: B006
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 26/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 24/01/2013 09:00 12:00 FI/2-07M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 28/06/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Estudi: B007
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 26/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 24/01/2013 09:00 12:00 FI/2-07M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 28/06/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Estudi: B008
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 26/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 24/01/2013 09:00 12:00 FI/2-07M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 28/06/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Estudi: B009
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 26/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 24/01/2013 09:00 12:00 FI/2-07M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 28/06/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat
800x600 L'avaluació tindrà en compte els aspectes següents:
- Crèdits teòrics (oral). Una entrevista oral a partir de les quatre lectures i les conferències de l'escriptor corresponent (segons el calendari marcat a l'inici de curs). El professorat tindrà en compte la competència oral adequada (registre estàndard) i la capacitat crítica de l'alumnat sobre les obres llegides. Aquesta entrevista oral equival a un 30% de la nota final.
- Crèdits pràctics: portfoli. Aquest quadern constarà de
1. Dos textos de creació, on l'alumnat pose en pràctica les diverses tècniques literàries apreses. Un un diari (literatura del jo) i un relat, d'una extensió aproximada de 8-10 pàgines cadascun (a ordinador: 1,5 espais, Times New Roman, cos 12).
2. Els treballs preparatoris realitzats a classe.
El portfoli equival a un total del 50% de la nota final: 25%, els treballs previs lliurats i corregits al llarg del curs i 25%, els textos finals. Els professors demanaran el portfoli durant el curs, quan ho considere oportú, i la versió definitiva de cada apartat (el del relat i el de la literatura del jo) haurà de lliurar-se dins del termini marcat pels professors.
Caldrà superar tant els crèdits teòrics com els pràctics (amb un mínim de 4) per a poder traure la nota mitjana.
En la realització del treballs i en els exàmens s'aplicaran els criteris de penalització de l'ortografia (expressió escrita) i de pronunciació i fluïdesa (expressió oral) aprovats pel Departament de Filologia Catalana.
La falta d'assistència a classe en més d'un 40% conduirà a l'alumnat a ser avaluat com a no presencial. L'alumnat que, per causes justificades, no puga assistir regularment a classe haurà de parlar amb els professors de l'assignatura per a establir un contracte d'aprenentatge.
L'avaluació per aquests alumnes no presencials consistirà en:
a) Una entrevista oral a partir de les lectures (una lectura més que els presencials). El professor tindrà en compte la competència oral adequada (registre estàndard) i la capacitat crítica de l'alumnat sobre les obres llegides. Aquesta entrevista oral equival a un 30% de la nota final.
b) Un portfoli (50%) que constarà de:
- Dos textos de creació, on l'alumnat pose en pràctica les diverses tècniques literàries apreses. Un relat de ficció i un diari (literatura del jo), d'una extensió entre 8-10 pàgines cadascun (interlineat 1,5; Times New Roman, cos 12) (50%).
- Una sèrie de treballs preparatoris que el professor corresponent haurà determinat en la tutoria que tinga amb l'alumnat (20%). I que lliurarà al professor a través de del Campus Virtual. Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tabla normal";
mso-style-parent:"";
font-size:10.0pt;"Times New R