UA
   CINEMA I LITERATURA CATALANA    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8647Descripció
Crdts. Teor.3ESTUDI DE LA RELACIÓ ENTRE EL CINEMA I LA LITERATURA CATALANA. ANÀLISI DE LES PRINCIPALS VERSIONS CINEMATOGRÀFIQUES D'OBRES LITERÀRIES CATALANES DEL SEGLE XX.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIA CATALANAFILOLOGIA CATALANA33


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Filologia Catalana - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Francesa - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Àrab - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Hispànica - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Anglesa - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 43
TOTAL 43
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 L 08:00 10:00 CS/S005
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 30/01/2013 24/05/2013 V 09:00 11:00 CS/S005
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: 1 - VAL


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. M VAL des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Iniciar l'alumne en l'estudi de la relació entre cinema i literatura, amb especial referència a les adaptacions cinematogràfiques basades en la literatura catalana.Continguts teòrics i pràctics (2012-13)

1. Llenguatge literari i llenguatge cinematogràfic. Convergències i divergències.

2. Les relacions històriques entre cinema i literatura. El cas català.

3. Elements estructurals del relat.

4. L'escriptura cinematogràfica.

5. Les adaptacions cinematogràfiques de la literatura catalana.

6. Teatre i cinema.

7. Poesia i cinema.

8. La ficció televisiva.

Enllaç al programa
http://www.ua.es/dfc/assig/prog1011/8618_10-11.doc
Professor/a responsable
ESPINOS FELIPE , JOAQUIM


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques
Desplegament de la part teòrica del temari, orientat prioritàriament a la realització d'una sèrie de pràctiques que desenvolupen la capacitat analítica i crítica de l'alumne.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres
Comentaris de textos literaris i cinematogràfics
Exposicions


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 86471ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
SANSANO I BELSO, GABRIEL
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 86471ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
SANSANO I BELSO, GABRIEL
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

Cine/literatura: ritos de pasaje
Autors:WOLF, Sergio
Edició:Barcelona : Paidós, 2001.
ISBN:950-12-2716-2
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Deu peces
Autors:CUNILLÉ, Lluïs
Edició:Barcelona : Edicions 62, 2008.
ISBN:978-84-297-6161-0
Recomanat per: SANSANO I BELSO, GABRIEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El cinema: art i tècnica del segle XX
Autors:JUNCOSA I GURQUI, Xavier; ROMAQUERA I RAMIO, Joaquim
Edició:Barcelona : Pòrtic, 1997.
ISBN:978-84-7306-502-3
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El Suspens cinematogràfic
Autors:Xavier Pérez
Edició:Barcelona : Pòrtic, 1999.
ISBN:84-7306-581-6
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El Temps de l`heroi : èpica i masculinitat en el cinema de Hollywood
Autors:Núria Bou & Xavier Pérez
Edició:Barcelona [etc.] : Paidós, D.L. 2000.
ISBN:84-493-0909-3
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Escenarios compartidos: cine y teatro en España en el umbral del siglo XXI
Autors:BERGER, Verena (ed.lit.); SAUMELL I VERGÉS, Mercè (ed.lit.)
Edició:Wien : Berlin LIT, 2009.
ISBN:978-3-8258-0471-8
Recomanat per: SANSANO I BELSO, GABRIEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Història del cinema a Catalunya: 1895-1990
Autors:PORTER I MOIX, Miquel
Edició:Barcelona : Generalitat de Catalunya, 1992.
ISBN:978-84-393-2123-1
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Imatges del silenci : els motius visuals en el cinema
Autors:Jordi Balló
Edició:Barcelona : Empúries, 2000.
ISBN:84-7596-738-8
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La Llavor immortal: els arguments universals en el cinema
Autors:BALLÓ, Jordi; PÉREZ, Xavier
Edició:Barcelona : Empuries, 1995.
ISBN:978-84-7596-461-4
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La novela y el cine: análisis comparado de dos discursos narrativos
Autors:MINGUEZ ARRANZ, Norbert
Edició:Valencia : De la Mirada, 1998.
ISBN:978-84-922869-8-0
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Literatura y cine: una aproximación comparativa
Autors:PEÑA ARDID, Carmen
Edició:Madrid : Cátedra, 2009.
ISBN:84-376-1111-3
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B005
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 02/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 14/06/2013 09:00 12:00 FI/3-14M -
Període extraordinari de setembre -1 02/09/2013 12:00 15:00 FI/3-11M -
Estudi: B006
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 02/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 14/06/2013 09:00 12:00 FI/3-14M -
Període extraordinari de setembre -1 02/09/2013 12:00 15:00 FI/3-11M -
Estudi: B007
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 02/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 14/06/2013 09:00 12:00 FI/3-14M -
Període extraordinari de setembre -1 02/09/2013 12:00 15:00 FI/3-11M -
Estudi: B008
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 02/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 14/06/2013 09:00 12:00 FI/3-14M -
Període extraordinari de setembre -1 02/09/2013 12:00 15:00 FI/3-11M -
Estudi: B009
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 02/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 14/06/2013 09:00 12:00 FI/3-14M -
Període extraordinari de setembre -1 02/09/2013 12:00 15:00 FI/3-11M -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Avaluació contínua, examen final
Part pràctica: compta el 60% de la nota final, constaran de:

1. La realització de diversos exercicis d'anàlisi narratològica, tant literària com audiovisual.

2. Exposicions orals a classe.

3. Exercicis de taller d'escriptura cinematogràfica, que es duran a terme en una aula d'informàtica.

4. Prova oral, que caldrà superar necessàriament per a aprovar l'assignatura. S'hi avaluarà la competència oral de l'alumne i el nivell d'assimilació de les pràctiques realitzades al llarg del curs.

Part teòrica: compta el 40 % de l'assignatura. S'avaluarà mitjançant un exàmen escrit. Es basarà en els continguts teòrics i els exercicis pràctics desenvolupats al llarg dels curs.

En la realització del treballs i en els exàmens s'aplicaran els criteris de penalització de l'ortografia (expressió escrita) i de pronunciació i fluïdesa (expressió oral) aprovats pel Departament de Filologia Catalana.

Per tal que es puga fer mitjana de la prat pràctica i la teòrica caldrà que en els dos casos es supere la nota de 4.

Els alumnes no presencials hauran de substituir la realització de la part pràctica amb una sèrie de treballs, que podran lliurar a través del campus virtual. El professor els indicarà a l'inici de curs, a través d'un contracte d'aprenentage.