UA
   LITERATURA CATALANA POPULAR I    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código8645Descripción
Crdts. Teor.4INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA LITERATURA POPULAR CATALANA Y A SU METODOLOGÍA.
Crdts. Pract.2
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA4,51,5


Estudios en los que se imparte
Licenciatura en Filología Árabe - plan 2000
Licenciatura en Filología Inglesa - plan 2000
Licenciatura en Filología Catalana - plan 2000
Licenciatura en Filología Francesa - plan 2000
Licenciatura en Filología Hispánica - plan 2000


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Sin Datos


Matriculados (2012-13)
Grupo (*)Número
1 36
2 38
TOTAL 74
(*) 1: GRUPO 1 - VAL
(*) 2: GRUPO 2 - VAL


Ofertada como libre elección (2012-13)
Número máximo de alumnos: Sin límite
Pincha aquí para ver a qué estudios se oferta
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2012-13)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula
CLASE TEÓRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 X 08:00 10:00 A1/1-32P
  1 10/09/2012 21/12/2012 V 10:00 11:00 A1/1-34P
  2 10/09/2012 21/12/2012 J 08:00 10:00 FI/3-11M
  2 10/09/2012 21/12/2012 V 14:00 15:00 A1/1-34P
CLASE PRÁCTICA (LRU) 1 10/09/2012 21/12/2012 J 14:00 15:00 FI/1-01G
  2 10/09/2012 21/12/2012 V 13:00 14:00 A1/1-34P
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - VAL
2: GRUPO 2 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: Grup 1 - VAL
2: Grup 2 - VAL


Grupos de matricula (2012-13)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 1er. M VAL desde A hasta L
2 1er. M VAL desde M hasta Z
(*) 1: GRUPO 1 - VAL
(*) 2: GRUPO 2 - VAL


Objetivos de las asignatura / competencias (2012-13)
En finalitzar l`assignatura, l`alumnat ha de ser capaç de:
1. Tenir un coneixement general dels elements bàsics de la literatura catalana de transmissió oral.
2. Valorar les possibilitats didàctiques de la literatura popular.
3. Conéixer, en termes aproximatius, la literatura popular catalana des d'una perspectiva diacrònica.
4. Reflexionar críticament sobre les manifestacions actuals de la literatura popular.
5. Crear i adaptar diversos tipus de textos a partir de models proporcionats per la literatura popular.
6. Assolir un nivell mínim acceptable de correcció lingüística en les quatre competències comunicatives (comprensió oral, comprensió lectora, expressió oral i expressió escrita).


Contenidos teóricos y prácticos (2012-13)
1. Introducció a la literatura catalana de transmissió oral: característiques, manifestacions, recopilacions i estudis
2.Tipologia de la literatura popular tradicional: rondalles, llegendes, cançons, romanços, refranys, endevinalles, embarbussaments, acudits, etc.
3. Funcions de la literatura popular tradicional
4. Aproximació al rondallari català. La morfologia del conte. Tipus de rondalles. Classificacions. Indexació de motius rondallístics
5. Aproximació al llegendari català. El llegendari valencià
6. El cançoner popular. Caracterització. Tipologia
7. Els refranys. Caracterització. Tipologia
8. Les endevinalles. Caracterització. Tipologia
9. Relació entre els diversos contextos socioculturals i la literatura popular tradicional. La literatura popular actual
10.Possibilitats didàctiques de la literatura popular tradicional


Más información
http://www.ua.es/dfc/assig/prog1011/8645_10-11.doc
Profesor/a responsable
BORJA SANZ , JOAN


Metodología docente (2012-13)
Clases teóricas y prácticas
1. Dels 3 crèdits pràctics de què consta l'assignatura, 1,5 corresponen a un treball individual que es tractarà, de manera específica, en una de les quatre hores setmanals disponibles per a l'assignatura.
2. El professor, de més a més, establirà un horari d'atenció a l'alumnat, destinat específicament per a la consulta sobre continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.
3. Activitats complementàries. S'informarà oportunament del contingut i la data de les possibles activitats complementàries (conferències, excursions guiades, etc.).


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
Otras
CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL INDIVIDUAL DE CURS

1. OBJECTIUS ESPECÍFICS
Iniciar l'alumne en la metodologia de la recerca i la fixació de la literatura popular.
Propiciar un millor i concret coneixement de la vigència de la literatura popular en la societat actual.
Fomentar el coneixement de la cultura popular de l'entorn més pròxim a l'alumnat.

2. CONTINGUTS
El treball individual tutoritzat consistirà en la recopilació i la fixació d'un corpus unitari de manifestacions de la literatura popular (rondalles, llegendes, refranys, embarbussaments, cançons, romanços, etc.).
En les tutories específiques per a aquest treball, el professor presentarà diverses propostes i n'explicarà les característiques, els continguts i la metodologia.
3. AVALUACIÓ
El treball individual tutoritzat comptarà el 25% del total de l'assignatura. S'hi valorarà tant el procés d'elaboració com, sobretot, el resultat del treball final. En aquest, es considerarà tant el contingut com els aspectes formals (redacció, estructura, aparat crític, etc.)


Profesores (2012-13)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 86451BORJA SANZ, JOAN
2BORJA SANZ, JOAN
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 86451BORJA SANZ, JOAN
2BORJA SANZ, JOAN
Enlaces relacionados
http://
http://canpop.resolt.net/
http://imaginaripopular.blogspot.com/
http://mmlab.ua.es/lletraferit
http://refranys.wordpress.com/
http://rondalles.uib.es/informacio.php
http://scll2.iec.cat/filial/ViewPage.action?siteNodeId=341&languageId=1&contentId=-1
http://www.joanamades.cat/
http://www.mitcat.net/
http://www.sre.urv.cat/rondcat/
http://www.sre.urv.cat/rondcat/
http://www.ua.es/dfcat
http://www.vives.org/drac/hivern-curt.php
http://www.xtec.cat/~aperafit/p/endevina/inici.htm


Bibliografía

Contes de riu-rau: (recull de contes populars de la Marina Alta)
Autor(es):GUARDIOLA, Pepa
Edición:Alacant : Institut d`Estudis Juan Gil-Albert, 1988.
ISBN:84-7784-010-5
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El carxe: recull de literatura popular valenciana de Múrcia
Autor(es):LIMORTI, Esther; QUINTANA, Artur
Edición:Alacant : Institut de Cultura Juan Gil-Albert, 1998.
ISBN:978-84-7784-315-3
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El simbolisme màgic en el conte popular
Autor(es):ALBERO I POVEDA, Jaume
Edición:Lleida : Pagés, 2005.
ISBN:978-84-9779-302-5
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Índex tipològic de la rondalla catalana
Autor(es):CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL CATALANA
Edición:Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2003.
ISBN:84-393-6214-5
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Influències de les rondalles en la literatura infantil i juvenil catalana
Autor(es):VALRIU, Caterina
Edición:Palma de Mallorca : Moll, 1998.
ISBN:978-84-273-0794-0
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Introducció a l`etnopoètica: teoria i formes del folklore en la cultura catalana
Autor(es):ORIOL I CARAZO, Maria del Carme
Edición:Valls : Cossetània, 2002.
ISBN:978-84-95684-74-5
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La fantasia infantil i Walt Disney: usos educatius y trampes mediatiques del conte de fades
Autor(es):ALBERO I POVEDA, Jaume
Edición:Lleida : Pagés, 2004.
ISBN:978-84-9779-130-4
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La formación de las leyendas
Autor(es):GENNEP, Arnold van; VIOLANT RIBERA, Ramona
Edición:Barcelona : Alta Fulla, 1982.
ISBN:978-84-85403-39-4
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Les rondalles meravelloses i llegendes d`Enric Valor
Autor(es):ALBERO I POVEDA, Jaume
Edición:Barcelona : Abadia de Montserrat, 2004.
ISBN:84-8415-581-1
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`imaginari popular en les rondalles d`Enric Valor
Autor(es):ALBERO I POVEDA, Jaume
Edición:Sant Vicent del Raspeig : Editorial Club Universitario, 2005.
ISBN:978-84-8454-438-8
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llegendes del sud
Autor(es):BORJA, Juan
Edición:Picanya : Edicions del Bullent, 2005.
ISBN:978-84-96187-26-9
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Màgia per a un poble
Autor(es):GISBERT, Francesc
Edición:Picanya : Edicions del Bullent, 2008.
ISBN:978-84-96187-88-7
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Rondaies i contes d`Eivissa
Autor(es):CASTELLO GUASCH, Joan
Edición:Eivissa : Institut d`Estudis Eivissencs , 1999.
ISBN:978-84-87455-25-4
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Rondalles de la marina
Autor(es):DIEGUEZ SEGUI, Mari Angels [et al.]
Edición:Altea : Caixaltea, 1999.
ISBN:84-600-9543-6
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Rondalles de l`Alacantí: contes populars
Autor(es):GONZÀLEZ I CATURLA, Joaquim; RODRIGUEZ BERNABEU, Emili (pr.)
Edición:Alicante : Aguaclara, 1998.
ISBN:84-8018-147-8
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Rondalles populars valencianes : antologia, catàleg i estudi dins la tradició del folklore universal
Autor(es):BELTRÁN LLAVADOR, Rafael
Edición:València : Universitat de València, 2007.
ISBN:9784-84-370-6850-3
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Rondalles valencianes
Autor(es):VALOR, Enric
Edición:Picanya : Bullent, 1999-.
ISBN:No disponible
Recomendado por:BORJA SANZ, JOAN (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2012-13)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Estudio: B005
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 24/10/2012 12:00 15:00 A1/1-54P -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 21/01/2013 12:00 15:00 FI/1-02M
FI/1-01G
-
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 01/07/2013 11:30 14:30 FI/2-10M -
Estudio: B006
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 24/10/2012 12:00 15:00 A1/1-54P -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 21/01/2013 12:00 15:00 FI/1-02M
FI/1-01G
-
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 01/07/2013 11:30 14:30 FI/2-10M -
Estudio: B007
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 24/10/2012 12:00 15:00 A1/1-54P -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 21/01/2013 12:00 15:00 FI/1-02M
FI/1-01G
-
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 01/07/2013 11:30 14:30 FI/2-10M -
Estudio: B008
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 24/10/2012 12:00 15:00 A1/1-54P -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 21/01/2013 12:00 15:00 FI/1-01G
FI/1-02M
-
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 01/07/2013 11:30 14:30 FI/2-10M -
Estudio: B009
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 24/10/2012 12:00 15:00 A1/1-54P -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 21/01/2013 12:00 15:00 FI/1-01G
FI/1-02M
-
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 01/07/2013 11:30 14:30 FI/2-10M -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL
(*) 2: GRUPO 2 - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2012-13)
Evaluación continua, examen final
1. L`avaluació serà contínua. Es tindrà en compte l`assistència i la participació a classe, com també els diferents treballs que l`alumnat fa al llarg del curs. Hi haurà una atenció especial al treball individual tutoritzat, que tindrà un pes específic del 25% en la nota final de l'assignatura. Per a aconseguir una qualificació final d'apte en l'assignatura cal superar satisfactòriament tant l'avaluació corresponent a aquet treball com la de la resta de l'assignatura.
2. Hi haurà també avaluació final, amb un examen escrit i un altre oral en què l`alumnat ha de demostrar el grau en què ha assolit els objectius de l`assignatura, així com també la competència comunicativa, oral i escrita.