UA
   GRAMÀTICA HISTÒRICA CATALANA II    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8619Descripció
Crdts. Teor.4ESTUDI DIACRÒNIC DE LA LLENGUA CATALANA. ESPECIALMENT, MORFOLOGIA I SINTAXI HISTÒRIQUES.
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIA CATALANAFILOLOGIA CATALANA4,51,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Filologia Catalana - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Francesa - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Àrab - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Hispànica - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Anglesa - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 27
TOTAL 27
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 M 12:00 14:00 CS/S005
  1 30/01/2013 24/05/2013 X 10:00 11:00 CS/S005
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 30/01/2013 24/05/2013 X 11:00 12:00 CS/S005
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: Grupo de Prácticas de GRAMÁTICA HISTÓRICA CATALANA II - VAL


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. M VAL des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
Sense Dades


Enllaç al programa
Professor/a responsable
BELTRAN CALVO , VICENT


Metodologia docent (2012-13)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 86191BELTRAN CALVO, VICENT
Segura Llopez, Josep Carles
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 86191BELTRAN CALVO, VICENT
Enllaços relacionats
http:///dcvb.iecat.net/


Bibliografia

Del llatí al català : morfosintaxi verbal històrica
Autors:Manuel Pérez Saldanya
Edició:València : Universitat de València, 1998.
ISBN:84-370-3346-2
Recomanat per: BELTRAN I CALVO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Diccionari català-valencià-balear : inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana en totes les seves formes literàries i dialectals ...
Autors:obra iniciada per Antoni Ma Alcover ; redactat per Antoni Ma Alcover iFrancesc de B. Moll ; dibuixos de Josep Moll, Francesc de B. Moll i Miquel Fullana ; amb la col`laboració de Manuel Sanchis Guarner i Anna Moll Marquès
Edició:Palma de Mallorca.
ISBN:84-273-0025-5
Recomanat per: BELTRAN I CALVO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana
Autors:Per Joan Coromines; amb la col.laboració de Joseph Gulsoy i Max Cahner
Edició:Barcelona.
ISBN:84-7256-173-9
Recomanat per: BELTRAN I CALVO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El català antic
Autors:RASICO, Philip D.
Edició:Girona : CCG Edicions, 2006.
ISBN:978-84-96444-83-6
Recomanat per: BELTRAN I CALVO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El lèxic català dins la Romània
Autors:Germà Colón
Edició:Valencia.
ISBN:84-370-1327-5
Recomanat per: BELTRAN I CALVO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Entre dos llenguatges
Autors:per Joan Coromines amb un pròleg de Max Cahner
Edició:Barcelona.
ISBN:84-7256-003-1
Recomanat per: BELTRAN I CALVO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Estudis i documents de lingüística històrica catalana
Autors:per Philip D. Rasico pròleg d`Antoni M. Badia i Margarit
Edició:Barcelona : Curial, 1993.
ISBN:84-7256-939-X
Recomanat per: BELTRAN I CALVO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Gramática de la llengua catalana : Descriptiva, normativa, diatópica, diastrática
Autors:Antoni M. Badía i Margarit
Edició:Barcelona .
ISBN:84-7739-751-1
Recomanat per: BELTRAN I CALVO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Gramática histórica catalana
Autors:Francisco de B. Moll
Edició:Valencia : Universidad, 1991.
ISBN:84-370-0743-7
Recomanat per: BELTRAN I CALVO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Gramàtica històrica catalana
Autors:BADIA I MARGARIT, Antoni M.
Edició:València : Tres i Quatre, 1994.
ISBN:978-84-7502-111-9
Recomanat per: BELTRAN I CALVO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Gramàtica històrica del català
Autors:Carles Duarte i Montserrat i Alex Alsina i Keith
Edició:Barcelona : Curial, 1984.
ISBN:84-7256-235-2
Recomanat per: BELTRAN I CALVO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Història de la llengua catalana
Autors:Josep M. Nadal, Modest Prats
Edició:Barcelona.
ISBN:84-297-1904-0
Recomanat per: BELTRAN I CALVO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Història de la llengua catalana
Autors:FERRANDO FRANCÉS, Antoni; NICOLÁS AMORÓS, Miquel
Edició:Barcelona : UOC, 2011.
ISBN:978-84-9788-380-1
Recomanat per: BELTRAN I CALVO, VICENT (*1)
[ Accés a les edicions anteriors ]

Història del lèxic català
Autors:Jordi Bruguera; presentació general de J. Solà
Edició:Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 1986.
ISBN:84-85194-65-9
Recomanat per: BELTRAN I CALVO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Lleures i converses d`un filòleg
Autors:COROMINES, Joan
Edició:Barcelona : Club Editor, 1983.
ISBN:978-84-7329-001-2
Recomanat per: BELTRAN I CALVO, VICENT (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B005
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 19/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 11/06/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Període extraordinari de setembre -1 04/09/2013 12:00 15:00 FI/3-12P -
Estudi: B006
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 19/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 11/06/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Període extraordinari de setembre -1 04/09/2013 12:00 15:00 FI/3-12P -
Estudi: B007
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 19/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 11/06/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Període extraordinari de setembre -1 04/09/2013 12:00 15:00 FI/3-12P -
Estudi: B008
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 19/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 11/06/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Període extraordinari de setembre -1 04/09/2013 12:00 15:00 FI/3-12P -
Estudi: B009
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 19/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 11/06/2013 12:00 15:00 FI/1-05P -
Període extraordinari de setembre -1 04/09/2013 12:00 15:00 FI/3-12P -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat