UA
   LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA II    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8618Descripció
Crdts. Teor.4CONTINUACIÓ DE L'ESTUDI HISTÒRIC I FILOLÒGIC DE LES ETAPES, ELS MOVIMENTS, ELS AUTORS I LES OBRES PRINCIPALS DE LA LITERATURA CATALANA (LITERATURA ENTRE 1939 I 1970, ESPECIALMENT PROSA).
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIA CATALANAFILOLOGIA CATALANA4,51,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Filologia Catalana - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Francesa - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Àrab - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Hispànica - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Anglesa - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 30
TOTAL 30
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 M 12:00 14:00 CS/S005
  1 10/09/2012 21/12/2012 J 10:00 11:00 CS/S005
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 10/09/2012 21/12/2012 J 11:00 12:00 CS/S005
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: Grupo de Prácticas de LITERATURA CATALANA CONTEMPORÁNEA II - VAL


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. M VAL des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
A.OBJECTIUS
1) Que l`alumne assolesca un coneixement aprofundit d`alguns autors i d`algunes obres emblemàtiques de la literatura catalana del període 1939-1970.
2) Que l'alumne desenvolupe la seua capacitat crítica i aplique els coneixements historicoliteraris generals adquirits durant els tres primers cursos de Filologia Catalana a l'anàlisi d'uns autors i obres concretes.
3) Que l`alumne amplie el conjunt de referències culturals i literàries, per tal que li permeta desxifrar, a grans trets, els signes peculiars de la creació dels nostres dies i dels períodes precedents.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
1. EL CONTEXT HISTÒRIC. PERIODITZACIÓ.
1.1. La immediata postguerra (1939-1946). La substitució lingüística i cultural. El desmantellament institucional. L'exili interior. La cultura catalana en la clandestinitat. L'exili europeu i americà. La literatura com a supervivència cultural i nacional. Revistes, certàmens literaris i editorials.
1.2. La primera consolidació del franquisme (1946-1959). Els anys cinquanta. Liberalització i tolerància cultural. La sortida de la clandestinitat. Una represa editorial limitada. Ariel, Antologia i Dau al set.
1.3. La consolidació internacional de la dictadura (1959-1970). Una certa permissivitat cultural. La reconstrucció del mercat literari. La preponderància de la poesia.

2. L'OBRA DE JOSEP PLA.
3.1. Aspectes biogràfics.
3.2. Els orígens periodístics (1925-1939). Memorialisme i ficció. Pla i la polèmica sobre la novel·la. Una precoç maduresa. Coses vistes. Els llibres de viatges. Cartes de lluny. Les biografies. Els homenots.
3.3. La postguerra. Les col·laboracions a Destino. Les Obres Completes I: Ed. Selecta (1949). La reflexió sobre el país. Viatge a Catalunya. L'amor al paisatge. Les hores. Pla i la novel·la: El carrer Estret.
3.4. La vellesa. Les Obres Completes, II: Ed. Destino (1965). La culminació del projecte memorialístic. Els dietaris. El quadern gris: síntesi planiana. Notes Disperses. Notes del capvesprol.
3.5. L'estil.
3.6. Anàlisi d'El quadern gris.

3. L'OBRA DE SALVADOR ESPRIU
3.1. Aspectes biogràfics
3.2. L'obra de preguerra. Els inicis narratius. Dr. Rip (1931), Laia (1932), Ariadna al laberint grotesc (1935).
3.3. L'obra de postguerra. El teatre. Antígona (1939), Primera història d'Esther (1948). La poesia. Els cicles místicoelegíac, satíric i epicocívic. Cementiri de Sinera (1946), Les hores (1952), Final del laberint (1955), La pell de brau (1960), Llibre de Sinera (1963)
3.4. Els darrers llibres. Les ombres (1985), Les roques i el mar, el blau (1981).
3.5. L'estil.
3.6. Anàlisi d'El caminant i el mur.

4. L'OBRA DE MERCÈ RODOREDA.
4.1. Aspectes biogràfics.
4.2. Anys d'aprenentatge (1932-1939).
4.3. La maduresa (1939-1967). Guerra i exili. Cap a un cert realisme. Vint-i-dos contes, La plaça del diamant, El carrer de les camèlies, Jardí vora el mar.
4.4. La vellesa (1967-1983). La intensificació simbòlica. De l'etapa "míticorealista" -La meva Cristina i altres contes. Mirall trencat- a la "místicosimbólica" -La mort i la primavera. Quanta, quanta guerra...-.
4.5. L'estil.
4.6. Anàlisi de Mirall trencat.

5. L'OBRA D'ENRIC VALOR.
5.1. Aspectes biogràfics. Un narrador bifront: entre les rondalles i la narrativa .
5.2. Els anys d'aprenentatge. (1931- 1960). La narrativa curta: Narracions de la Foia de Castalla. Narracions intranscendents. Narracions perennes. Les Rondalles Valencianes.
5.3. Cap a un model narratiu realista. (1960-1980). L'ambició d'Aleix. La idea de l'emigrant.
5.4. La maduresa creadora. El <5.5. L'estil.
5.6. Anàlisi de Temps de batuda.

6. L'OBRA DE JOAN FUSTER.
6.1. Aspectes biogràfics.
6.2. Els orígens literaris de Fuster. La poesia. Les dues estètiques: postsimbolisme i prosaisme. Pervivències líriques en l'assaig fusterià.
6.3. L'obra de maduresa: 1952. L'assaig. El Diari. El periodisme.
6.4. Aspectes temàtics: l'humanisme moral. Ètica del cos, ètica de les coses, ètica i política. Tipologia de l'assaig fusterià. L'assaig humanístic : L'home, mesura de totes les coses, Diccionari per a ociosos, Babels i Babilònies, etc. La crítica literària. L'assaig historiogràfic. L'assaig polític: Nosaltres els valencians.
6.5. L'estil.
6.6. Anàlisi de Sagitari.


Enllaç al programa
http://www.ua.es/dfc/assig/prog1011/8618_10-11.doc
Professor/a responsable
ESPINOS FELIPE , JOAQUIM


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques
Desplegament del temari, il·lustrat i complementat pel comentari de textos procedents tant dels llibres de lectura com del dossier de classe. La pràctica sovintejada de comentaris de textos serà un dels instruments més emprat pel professor per tal d`aprofundir en la comprensió dels textos literaris així com per a contribuir a la maduresa lectora dels alumnes.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat
Comentaris de textos
Exposicions orals


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 86181ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 86181ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

Cicle de Cassana
Autors:Enric Valor ; [pròleg Vicent Escrivà]
Edició:València.
ISBN:84-87693-22-9 (v.3)
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El quadern gris : Una tria
Autors:Josep Pla ; introducció i tria de Josep M. Castellet
Edició:Barcelona : Destino, 2002.
ISBN:84-233-2184-3
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Enric Valor : converses amb un senyor escriptor
Autors:Rosa Serrano
Edició:València : Tàndem, 1995.
ISBN:84-8131-086-7
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Fuster o L`estratègia del centaure : per a una anàlisi del discurs fusterià
Autors:Vicent Salvador
Edició:València : Edicions del Bullent, 1994.
ISBN:84-86390-58-3
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Fuster portàtil
Autors:Josep Iborra
Edició:València.
ISBN:84-7502-081-X
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Josep Pla
Autors:Lluís Bonada
Edició:Barcelona : Empúries, 1991.
ISBN:84-7596-286-6
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Josep Pla : ficció autobiogràfica i veritat literària
Autors:Xavier Pla
Edició:Barcelona .
ISBN:84-7727-236-0
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

K.L. Reich (1946)
Autors:AMAT-PINIELLA, Joaquim
Edició:Barcelona : Edicions 62, 2001.
ISBN:978-84-297-4898-7
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La raó moral de Joan Fuster : notes per a una lectura del seu assaig
Autors:per Antoni Riera
Edició:Barcelona : Curial, 1993.
ISBN:84-7256-997-7
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La recuperació literària en la postguerra valenciana : (1939-1972)
Autors:CARBÓ, Ferran; SIMBOR, Vicent
Edició:València : Institut Universitari de Filologia Valenciana, 1993.
ISBN:84-7826-415-9
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

L`Obra de Josep Pla
Autors:Lluís Bonada
Edició:Barcelona : Teide, 1991.
ISBN:84-307-8434-9
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Mercè Rodoreda : contra la vida, la literatura : biografía
Autors:Montserrat Casals i Couturier
Edició:Barcelona.
ISBN:84-297-3233-0
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Mirall trencat
Autors:RODOREDA, Merce
Edició:Barcelona : Edicions 62, 1991.
ISBN:84-297-1944-X
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Mirall trencat : novel`la
Autors:Mercè Rodoreda
Edició:Barcelona.
ISBN:84-7329-086-0
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

"Mirall trencat" de Mercé Rodoreda
Autors:Maria Campillo i Marina Gustà
Edició:Barcelona : Empuries, 1985.
ISBN:84-7596-033-2
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Miralls màgics: aproximació a l`ultima narrativa de Mercè Rodoreda
Autors:ARNAU, Carme
Edició:Barcelona : Edicions 62, 1990.
ISBN:8429731075
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Sagitari
Autors:FUSTER, Joan
Edició:Alzira : Bromera, 2002.
ISBN:978-84-7660-171-6
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Temps de batuda
Autors:VALOR, Enric
Edició:València : Tandem, 1999.
ISBN:978-84-8131-209-6
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Una Lectura de "Mirall trencat" de Mercè Rodoreda : realitat i fantasia
Autors:Carme Arnau
Edició:[Barcelona] : Proa, 2000.
ISBN:84-8256-851-5
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Valoriana : estudis sobre l'obra de'[sic] Enric Valor
Autors:Vicent Salvador, Heike van Lawick (eds.)
Edició:Castelló de la Plana.
ISBN:84-8021-273-X
Recomanat per: ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B005
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 22/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 18/01/2013 09:00 12:00 FI/2-10M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 03/07/2013 11:30 14:30 FI/1-03S -
Estudi: B006
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 22/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 18/01/2013 09:00 12:00 FI/2-10M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 03/07/2013 11:30 14:30 FI/1-03S -
Estudi: B007
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 22/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 18/01/2013 09:00 12:00 FI/2-10M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 03/07/2013 11:30 14:30 FI/1-03S -
Estudi: B008
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 22/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 18/01/2013 09:00 12:00 FI/2-10M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 03/07/2013 11:30 14:30 FI/1-03S -
Estudi: B009
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 22/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 18/01/2013 09:00 12:00 FI/2-10M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 03/07/2013 11:30 14:30 FI/1-03S -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Avaluació contínua, examen final

Part pràctica: compta el 60% de la nota final. Constarà de la realització de dos comentaris de text, extrets del dossier de classe i d'una exposició oral, tutoritzada pel professor. També s'hi valorarà la participació en les diverses activitats que es duguen a terme durant les classes.
L'avaluació de les lectures formarà part d'aquest 60%. Haurà de realitzar-se mitjançant un examen oral al final de curs.

Part teòrica: compta el 40 % de l'assignatura. Consistirà en la realització d'un examen escrit, que constarà d'una part teòrica i una altra de comentari de text.

Caldrà superar tant la part pràctica com la teòrica per a aprovar l'assignatura.

En la realització del treballs i en els exàmens s'aplicaran els criteris de penalització de l'ortografia (expressió escrita) i de pronunciació i fluïdesa (expressió oral) aprovats pel Departament de Filologia Catalana.