UA
   LITERATURA CATALANA CONTEMPORÁNEA II    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código8618Descripción
Crdts. Teor.4CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO HISTÓRICO Y FILOLÓGICO DE LAS PRINCIPALES ETAPAS, MOVIMIENTOS, AUTORES Y OBRAS DE LA LITERATURA CATALANA (LITERATURA ENTRE 1939 Y 1970, ESPECIALMENTE PROSA).
Crdts. Pract.2
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA4,51,5


Estudios en los que se imparte
Licenciatura en Filología Árabe - plan 2000
Licenciatura en Filología Inglesa - plan 2000
Licenciatura en Filología Catalana - plan 2000
Licenciatura en Filología Francesa - plan 2000
Licenciatura en Filología Hispánica - plan 2000


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Sin Datos


Matriculados (2012-13)
Grupo (*)Número
1 30
TOTAL 30
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Ofertada como libre elección (2012-13)
Número máximo de alumnos: Sin límite
Pincha aquí para ver a qué estudios se oferta
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2012-13)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula
CLASE TEÓRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 M 12:00 14:00 CS/S005
  1 10/09/2012 21/12/2012 J 10:00 11:00 CS/S005
CLASE PRÁCTICA (LRU) 1 10/09/2012 21/12/2012 J 11:00 12:00 CS/S005
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: Grupo de Prácticas de LITERATURA CATALANA CONTEMPORÁNEA II - VAL


Grupos de matricula (2012-13)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 1er. M VAL desde - hasta -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Objetivos de las asignatura / competencias (2012-13)
A.OBJECTIUS
1) Que l`alumne assolesca un coneixement aprofundit d`alguns autors i d`algunes obres emblemàtiques de la literatura catalana del període 1939-1970.
2) Que l'alumne desenvolupe la seua capacitat crítica i aplique els coneixements historicoliteraris generals adquirits durant els tres primers cursos de Filologia Catalana a l'anàlisi d'uns autors i obres concretes.
3) Que l`alumne amplie el conjunt de referències culturals i literàries, per tal que li permeta desxifrar, a grans trets, els signes peculiars de la creació dels nostres dies i dels períodes precedents.


Contenidos teóricos y prácticos (2012-13)
1. EL CONTEXT HISTÒRIC. PERIODITZACIÓ.
1.1. La immediata postguerra (1939-1946). La substitució lingüística i cultural. El desmantellament institucional. L'exili interior. La cultura catalana en la clandestinitat. L'exili europeu i americà. La literatura com a supervivència cultural i nacional. Revistes, certàmens literaris i editorials.
1.2. La primera consolidació del franquisme (1946-1959). Els anys cinquanta. Liberalització i tolerància cultural. La sortida de la clandestinitat. Una represa editorial limitada. Ariel, Antologia i Dau al set.
1.3. La consolidació internacional de la dictadura (1959-1970). Una certa permissivitat cultural. La reconstrucció del mercat literari. La preponderància de la poesia.

2. L'OBRA DE JOSEP PLA.
3.1. Aspectes biogràfics.
3.2. Els orígens periodístics (1925-1939). Memorialisme i ficció. Pla i la polèmica sobre la novel·la. Una precoç maduresa. Coses vistes. Els llibres de viatges. Cartes de lluny. Les biografies. Els homenots.
3.3. La postguerra. Les col·laboracions a Destino. Les Obres Completes I: Ed. Selecta (1949). La reflexió sobre el país. Viatge a Catalunya. L'amor al paisatge. Les hores. Pla i la novel·la: El carrer Estret.
3.4. La vellesa. Les Obres Completes, II: Ed. Destino (1965). La culminació del projecte memorialístic. Els dietaris. El quadern gris: síntesi planiana. Notes Disperses. Notes del capvesprol.
3.5. L'estil.
3.6. Anàlisi d'El quadern gris.

3. L'OBRA DE SALVADOR ESPRIU
3.1. Aspectes biogràfics
3.2. L'obra de preguerra. Els inicis narratius. Dr. Rip (1931), Laia (1932), Ariadna al laberint grotesc (1935).
3.3. L'obra de postguerra. El teatre. Antígona (1939), Primera història d'Esther (1948). La poesia. Els cicles místicoelegíac, satíric i epicocívic. Cementiri de Sinera (1946), Les hores (1952), Final del laberint (1955), La pell de brau (1960), Llibre de Sinera (1963)
3.4. Els darrers llibres. Les ombres (1985), Les roques i el mar, el blau (1981).
3.5. L'estil.
3.6. Anàlisi d'El caminant i el mur.

4. L'OBRA DE MERCÈ RODOREDA.
4.1. Aspectes biogràfics.
4.2. Anys d'aprenentatge (1932-1939).
4.3. La maduresa (1939-1967). Guerra i exili. Cap a un cert realisme. Vint-i-dos contes, La plaça del diamant, El carrer de les camèlies, Jardí vora el mar.
4.4. La vellesa (1967-1983). La intensificació simbòlica. De l'etapa "míticorealista" -La meva Cristina i altres contes. Mirall trencat- a la "místicosimbólica" -La mort i la primavera. Quanta, quanta guerra...-.
4.5. L'estil.
4.6. Anàlisi de Mirall trencat.

5. L'OBRA D'ENRIC VALOR.
5.1. Aspectes biogràfics. Un narrador bifront: entre les rondalles i la narrativa .
5.2. Els anys d'aprenentatge. (1931- 1960). La narrativa curta: Narracions de la Foia de Castalla. Narracions intranscendents. Narracions perennes. Les Rondalles Valencianes.
5.3. Cap a un model narratiu realista. (1960-1980). L'ambició d'Aleix. La idea de l'emigrant.
5.4. La maduresa creadora. El <5.5. L'estil.
5.6. Anàlisi de Temps de batuda.

6. L'OBRA DE JOAN FUSTER.
6.1. Aspectes biogràfics.
6.2. Els orígens literaris de Fuster. La poesia. Les dues estètiques: postsimbolisme i prosaisme. Pervivències líriques en l'assaig fusterià.
6.3. L'obra de maduresa: 1952. L'assaig. El Diari. El periodisme.
6.4. Aspectes temàtics: l'humanisme moral. Ètica del cos, ètica de les coses, ètica i política. Tipologia de l'assaig fusterià. L'assaig humanístic : L'home, mesura de totes les coses, Diccionari per a ociosos, Babels i Babilònies, etc. La crítica literària. L'assaig historiogràfic. L'assaig polític: Nosaltres els valencians.
6.5. L'estil.
6.6. Anàlisi de Sagitari.


Más información
http://www.ua.es/dfc/assig/prog1011/8618_10-11.doc
Profesor/a responsable
ESPINOS FELIPE , JOAQUIM


Metodología docente (2012-13)
Clases teóricas y prácticas
Desplegament del temari, il·lustrat i complementat pel comentari de textos procedents tant dels llibres de lectura com del dossier de classe. La pràctica sovintejada de comentaris de textos serà un dels instruments més emprat pel professor per tal d`aprofundir en la comprensió dels textos literaris així com per a contribuir a la maduresa lectora dels alumnes.


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
No especificado
Comentaris de textos
Exposicions orals


Profesores (2012-13)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 86181ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 86181ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
Enlaces relacionados
Sin Datos


Bibliografía

Cicle de Cassana
Autor(es):Enric Valor ; [pròleg Vicent Escrivà]
Edición:València.
ISBN:84-87693-22-9 (v.3)
Recomendado por:ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El quadern gris : Una tria
Autor(es):Josep Pla ; introducció i tria de Josep M. Castellet
Edición:Barcelona : Destino, 2002.
ISBN:84-233-2184-3
Recomendado por:ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Enric Valor : converses amb un senyor escriptor
Autor(es):Rosa Serrano
Edición:València : Tàndem, 1995.
ISBN:84-8131-086-7
Recomendado por:ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Fuster o L`estratègia del centaure : per a una anàlisi del discurs fusterià
Autor(es):Vicent Salvador
Edición:València : Edicions del Bullent, 1994.
ISBN:84-86390-58-3
Recomendado por:ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Fuster portàtil
Autor(es):Josep Iborra
Edición:València.
ISBN:84-7502-081-X
Recomendado por:ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Josep Pla
Autor(es):Lluís Bonada
Edición:Barcelona : Empúries, 1991.
ISBN:84-7596-286-6
Recomendado por:ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Josep Pla : ficció autobiogràfica i veritat literària
Autor(es):Xavier Pla
Edición:Barcelona .
ISBN:84-7727-236-0
Recomendado por:ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

K.L. Reich (1946)
Autor(es):AMAT-PINIELLA, Joaquim
Edición:Barcelona : Edicions 62, 2001.
ISBN:978-84-297-4898-7
Recomendado por:ESPINOS FELIPE, JOAQUIM (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La raó moral de Joan Fuster : notes per a una lectura del seu assaig
Autor(es):per Antoni Riera
Edición:Barcelona : Curial, 1993.
ISBN:84-7256-997-7
Recomendado por:ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La recuperació literària en la postguerra valenciana : (1939-1972)
Autor(es):CARBÓ, Ferran; SIMBOR, Vicent
Edición:València : Institut Universitari de Filologia Valenciana, 1993.
ISBN:84-7826-415-9
Recomendado por:ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

L`Obra de Josep Pla
Autor(es):Lluís Bonada
Edición:Barcelona : Teide, 1991.
ISBN:84-307-8434-9
Recomendado por:ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Mercè Rodoreda : contra la vida, la literatura : biografía
Autor(es):Montserrat Casals i Couturier
Edición:Barcelona.
ISBN:84-297-3233-0
Recomendado por:ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Mirall trencat
Autor(es):RODOREDA, Merce
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1991.
ISBN:84-297-1944-X
Recomendado por:ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Mirall trencat : novel`la
Autor(es):Mercè Rodoreda
Edición:Barcelona.
ISBN:84-7329-086-0
Recomendado por:ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

"Mirall trencat" de Mercé Rodoreda
Autor(es):Maria Campillo i Marina Gustà
Edición:Barcelona : Empuries, 1985.
ISBN:84-7596-033-2
Recomendado por:ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Miralls màgics: aproximació a l`ultima narrativa de Mercè Rodoreda
Autor(es):ARNAU, Carme
Edición:Barcelona : Edicions 62, 1990.
ISBN:8429731075
Recomendado por:ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Sagitari
Autor(es):FUSTER, Joan
Edición:Alzira : Bromera, 2002.
ISBN:978-84-7660-171-6
Recomendado por:ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Temps de batuda
Autor(es):VALOR, Enric
Edición:València : Tandem, 1999.
ISBN:978-84-8131-209-6
Recomendado por:ESPINOS FELIPE, JOAQUIM (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Una Lectura de "Mirall trencat" de Mercè Rodoreda : realitat i fantasia
Autor(es):Carme Arnau
Edición:[Barcelona] : Proa, 2000.
ISBN:84-8256-851-5
Recomendado por:ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Valoriana : estudis sobre l'obra de'[sic] Enric Valor
Autor(es):Vicent Salvador, Heike van Lawick (eds.)
Edición:Castelló de la Plana.
ISBN:84-8021-273-X
Recomendado por:ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2012-13)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Estudio: B005
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 22/11/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 18/01/2013 09:00 12:00 FI/2-10M -
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 03/07/2013 11:30 14:30 FI/1-03S -
Estudio: B006
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 22/11/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 18/01/2013 09:00 12:00 FI/2-10M -
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 03/07/2013 11:30 14:30 FI/1-03S -
Estudio: B007
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 22/11/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 18/01/2013 09:00 12:00 FI/2-10M -
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 03/07/2013 11:30 14:30 FI/1-03S -
Estudio: B008
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 22/11/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 18/01/2013 09:00 12:00 FI/2-10M -
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 03/07/2013 11:30 14:30 FI/1-03S -
Estudio: B009
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 22/11/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 18/01/2013 09:00 12:00 FI/2-10M -
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 03/07/2013 11:30 14:30 FI/1-03S -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2012-13)
Evaluación continua, examen final

Part pràctica: compta el 60% de la nota final. Constarà de la realització de dos comentaris de text, extrets del dossier de classe i d'una exposició oral, tutoritzada pel professor. També s'hi valorarà la participació en les diverses activitats que es duguen a terme durant les classes.
L'avaluació de les lectures formarà part d'aquest 60%. Haurà de realitzar-se mitjançant un examen oral al final de curs.

Part teòrica: compta el 40 % de l'assignatura. Consistirà en la realització d'un examen escrit, que constarà d'una part teòrica i una altra de comentari de text.

Caldrà superar tant la part pràctica com la teòrica per a aprovar l'assignatura.

En la realització del treballs i en els exàmens s'aplicaran els criteris de penalització de l'ortografia (expressió escrita) i de pronunciació i fluïdesa (expressió oral) aprovats pel Departament de Filologia Catalana.