UA
   LITERATURA CATALANA MEDIEVAL III    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8617Descripció
Crdts. Teor.4CONTINUACIÓ DE L'ESTUDI HISTÒRIC I FILOLÒGIC DE LES ETAPES, ELS MOVIMENTS, ELS AUTORS I LES OBRES PRINCIPALS DE LA LITERATURA CATALANA (LITERATURA DEL SEGLE XV: JAUME ROIG, BERNAT FENOLLAR I EL SEU CERCLE, ISABEL DE VILLENA I JOAN ROÍS DE CORELLA).
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIA CATALANAFILOLOGIA CATALANA4,51,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Filologia Catalana - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Francesa - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Àrab - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Hispànica - pla 2000
Llicenciatura en Filologia Anglesa - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 41
TOTAL 41
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 L 10:00 12:00 CS/S005
  1 30/01/2013 24/05/2013 J 12:00 13:00 CS/S005
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 30/01/2013 24/05/2013 J 13:00 14:00 CS/S005
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: Grupo de Prácticas de LITERATURA CATALANA MEDIEVAL III - VAL


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. M VAL des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
DESCRIPCIÓ

Continuació de l'estudi historicoliterari i filològic dels exponents més emblemàtics de la literatura catalana del segle XV (L'Espill de Jaume Roig, la poesia satiricoburlesca en el pas del s. XV al XVI, la literatura religiosa del s. XV i Joan Roís de Corella).

Assignatura troncal de 2n cicle de la llicenciatura en Filologia Catalana, de 6 crèdits (4 teòrics i 2 pràctics).


OBJECTIUS

A la fi del curs l`alumne/ a ha d`haver assolit:

1. Un coneixement general sòlid dels gèneres, tendències estètiques, autors i obres del període que abraça l`assignatura, degudament contextualitzats en el marc històric, social i cultural corresponent.
2. Un coneixement específic i aprofundit dels textos fonamentals del període, a partir de la lectura, analítica i crítica, de les obres que figuren a l`apartat F d`aquest programa.
3. Una assimilació crítica de les aportacions bibliogràfiques fonamentals de l`apartat G d`aquest programa.
4. Un ensinistrament alt en les tècniques de l'anàlisi i interpretació de textos literaris medievals corresponents a l'àmbit de l'assignatura.
5. Un grau mitjà-alt en el maneig dels mètodes i tècniques de recerca científica, especialment aplicats als autors i textos de l'assignatura.
6. Un grau d'interés i curiositat intel•lectual notable per la cultura literària catalana quatrecentista i un gust per la lectura dels exponents més reexits d'aquesta.
7. Un nivell màxim de correcció lingüística, així com un grau molt elevat d'acurament en l'elocució oral acadèmica i en la composició de textos escrits pertanyents al registre científic propi de la matèria.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
TEMARI

1. L'Espill de Jaume Roig i la literatura satiricoburlesca de les acaballes del s. XV. L'Espill de Jaume Roig: l'autor i el seu context històric i cultural; trama argumental i estructura general de l'obra: narració en vers en 1a persona i estructura sermonària; models i fonts; didactisme i sàtira; llengua literària i estil; transmissió textual. La literatura satiricoburlesca: el cercle de tertulians de Bernat Fenollar; característiques generals de Lo procés de les olives i de Lo somni de Joan Joan.

2. La Vita Christi de sor Isabel de Villena i la literatura religiosa del s. XV. L'autora. La Vita Christi en el context de la literatura espiritual de la baixa edat mitjana. Trama argumental i estructura: la Vita Christi com a "novel•la rosa teològica". Models i fonts. Característiques literàries, llengua i estil. Transmissió textual. Altres textos religiosos del s. XV relacionables amb la Vita Christi.

3. L'obra de Joan Roís de Corella. L'autor. Etapes de producció i cronologia. Literatura profana i literatura religiosa: de les proses mitològiques a la traducció del Cartoixà, tot passant per la Tragèdia de Caldesa, els poemes d'amor i els textos morals. Estudi particular de les proses mitològiques: classificació, temàtica, models i fonts. La diversitat coherent de la producció corelliana. La poètica i la retòrica de Corella: prosa classicitzant, voluntat d'estil i consciència literària en el crepuscle de l'edat mitjana catalana. Transmissió textual de les obres de Joan Roís de Corella.


LECTURES OBLIGATÒRIES

1. Jaume Roig, Espill, ed. d'Antònia Carré, Barcelona, Quaderns Crema, 2006.

2. Isabel de Villena, Vita Christi, edició, estudi, notes i glossari de Vicent J. Escartí, València, Institució Alfons el Magnànim, 2011.

3. Josep Lluís Martos (ed.), Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella, Alacant / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2001.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
MARTIN PASCUAL , LUCIA


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques
1. 3 hores setmanals de classes teòriques dedicades al desenvolupament interactiu de la matèria del curs i a resoldre les qüestions i dubtes que se`n deriven (2 hores), així com al comentari de microtextos de les lectures assenyalades a l'apartat F, que s'indicaran als alumnes al començament del curs (1 hora).
2. 1 hora setmanal de classe pràctica, dedicada al seguiment tutelat del procés de realització, per part de cada alumne, d'un treball escrit (d'entre 15 i 20 pàgines), que versarà sobre un aspecte concret de la matèria del curs.
3. Activitats complementàries: dues conferències, a càrrec d'especialistes d'altres universitats, sobre aspectes relacionats amb la matèria del curs.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Treballs bibliogràfics
Un treball individual sobre un aspecte concret de la matèria de l'assignatura, que caldrà presentar, com a molt tard, el dia de l'examen. Una de les 4 hores setmanals, la destinada a pràctiques, es dedicarà al seguiment de l`elaboració del treball i a resoldre els dubtes que es plantegen en relació amb aquesta activitat.


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 86171MARTIN PASCUAL, LUCIA
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 86171MARTIN PASCUAL, LUCIA
Enllaços relacionats
http://web.ua.es/iifv/Guiausos.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/portales/rois_de_corella/
http://www.editorialuoc.com/extra_content/84-7306-864-5//web/index1.html
http://www.iifv.ua.es/bilicame/
http://www.lluisvives.com/
http://www.narpan.net/index.php
http://www.rialc.unina.it/titoli.htm
http://www.univerano.ua.es/va/curso.asp?id=63


Bibliografia

Actas
Autors:ASSOCIAÇAO HISPANICA DE LITERATURA MEDIEVAL. Congresso. (4a. 1991. Lisboa)
Edició:Lisboa : Cosmos, 1991.
ISBN:972-9170-61-4
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Actes del novè col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes: Alacant-Elx, 9-14 de setembre de 1991
Autors:ALEMANY FERRER, Rafael; FERRANDO, Antoni; MESEGUER, Lluís
Edició:Barcelona : Abadia de Montserrat, 1993.
ISBN:84-7826-446-9
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

De Bernat Metge a Joan Roís de Corella: estudis sobre la cultura literaria de la tardor medieval catalana
Autors:BADIA, Lola
Edició:Barcelona : Quaderns Crema, 1988.
ISBN:978-84-7727-030-0
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Diari 1952-1960
Autors:FUSTER, Joan
Edició:Barcelona : Edicions 62, 1979.
ISBN:84-297-0160-5
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Espill o llibre de les dones
Autors:ROIG, Jaume ; GUSTÀ, Marina (ed.)
Edició:València : Eliseu Climent, 1992.
ISBN:84-7502-328-2
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras
Autors:a cura de Lola Badia i de Josep Massot i Muntaner
Edició:Barcelona : Abadia de Montserrat [etc.], 1986.
ISBN:84-7202-679-3*
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La evolución genérica de la ficción sentimental de los siglos XV y XVI : género literario y contexto social
Autors:Antonio Cortijo Ocaña
Edició:London : Tamesis, 2001.
ISBN:1-85566-071-7 (cart.)
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Literatura i llegenda
Autors:FUSTER, Joan
Edició:Barcelona : Edicions 62, 1977.
ISBN:84-297-1358-1
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Llengua, literatura, història
Autors:FUSTER, Joan
Edició:Barcelona : Edicions 62, 1997.
ISBN:84-297-0159-1
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Lo Passi en cobles (1493)
Autors:GARCÍA SEMPERE, Marinela (ed.lit.)
Edició:Barcelona : Abadia Montserrat, 2002.
ISBN:84-8415-443-2
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Miscel`lània Sanchis Guarner
Autors:Antoni Ferrando
Edició:València.
ISBN:84-7826-307-1
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Obres completes
Autors:ROIS DE CORELLA, Joan
Edició:València : Albatros, 1973.
ISBN:84-7274-015-3
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Panorama crític de la literatura catalana. V.2: Edat mitjana: Segle d`Or
Autors:HAUF, Albert (dir.); ANNICCHIARICO, Annamaria (col.) [et al.]
Edició:Barcelona : Vicens Vives, 2011.
ISBN:978-84-682-0672-1
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Tragèdia de Caldesa i altres proses
Autors:ROIS DE CORELLA Joan; GUSTÀ, Marina (ed.lit.); RICO, Francisco (pr.)
Edició:Barcelona : Edicions 62, 1980.
ISBN:84-297-1674-2
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Un clàssic entre clàssics: sobre traduccions i recepcions de Seneca a l`època medieval
Autors:MARTÍNEZ ROMERO, Tomàs
Edició:València : Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana [etc.], 1998.
ISBN:84-7826-990-8
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Vita Christi
Autors:VILLENA, Sor Isabel de; ALMIÑANA VALLÉS, Josep (ed.lit.)
Edició:Valencia : Ajuntament Valencia, 1992.
ISBN:84-86908-86-8
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Vita Christi
Autors:VILLENA, Isabel de; PARRA, Lluèisa (comp.)
Edició:Valencia : Institucio Alfons el Magnanim, 1986.
ISBN:84-505-4221-9
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Vita Christi
Autors:VILLENA, Isabel de; ESCARTÍ, Vicent Josep (ed.lit.); ORTS I BOSCH, Pere Maria (pr.)
Edició:València : Institució Alfons el Magnànim, 2011.
ISBN:978-84-7822-609-2
Recomanat per: MARTIN PASCUAL, LLÙCIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B005
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 15/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 03/06/2013 09:00 12:00 FI/2-10M -
Període extraordinari de setembre -1 03/09/2013 12:00 15:00 FI/2-07M -
Estudi: B006
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 15/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 03/06/2013 09:00 12:00 FI/2-10M -
Període extraordinari de setembre -1 03/09/2013 12:00 15:00 FI/2-07M -
Estudi: B007
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 15/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 03/06/2013 09:00 12:00 FI/2-10M -
Període extraordinari de setembre -1 03/09/2013 12:00 15:00 FI/2-07M -
Estudi: B008
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 15/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 03/06/2013 09:00 12:00 FI/2-10M -
Període extraordinari de setembre -1 03/09/2013 12:00 15:00 FI/2-07M -
Estudi: B009
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 15/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 03/06/2013 09:00 12:00 FI/2-10M -
Període extraordinari de setembre -1 03/09/2013 12:00 15:00 FI/2-07M -
(*) 1: GRUPO 1 - VAL


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat
1. Un examen final que constarà de dues parts:
a) Desenvolupament de dos temes, a elegir d'entre quatre, relacionats amb la matèria del curs (50% de la nota final).
b) Versió catalana moderna i comentari d'un microtext corresponents a les lectures obligatòries del curs (25% de la nota final).

2. Un treball individual sobre un aspecte concret de la matèria de l'assignatura, que caldrà presentar, com a molt tard, el dia de l'examen (25% de la nota final).

3. Amb caràcter voluntari, una ressenya crítica sobre un llibre de la bibliografia del curs (apartat G) o sobre les dues conferències que s'impartisquen, que els alumnes presentaran per escrit, com a molt tard, el dia de l'examen. Es valorarà sobre 1 punt, que s'afegirà, si pertoca, a la nota resultant dels tres apartats anteriors.
La no presentació a una part o més de les proves indicades en els punts 1 i 2, o a alguna de les parts de què aquestes consten, implica la qualificació final de "No presentat".

Als alumnes que, havent-se presentat a les proves 1 i 2, només en superen una, se'ls conservarà la nota de la part aprovada (examen o treball) en les convocatòries de setembre i de desembre del mateix any.

Es descomptarà 1 punt per cadascuna de les faltes de competència lingüística comeses en l'examen, el treball o la ressenya.