UA
   LLENGUA D III: ROMANÉS    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8337Descripció
Crdts. Teor.3AMPLIACIÓ DE L'ESTUDI DE LA LLENGUA D ELEGIDA EL PRIMER CURS PER L'ALUMNE/A ENTRE LES OFERIDES PER LA UNIVERSITAT, ORIENTAT A LA TRADUCCIÓ, AMB UNA INSISTÈNCIA ESPECIAL EN ELS ASPECTES COMUNICATIUS I FUNCIONALS.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓTRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ33


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Francés - pla 2000
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Anglés - pla 2000
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Alemany - pla 2000


Prerequisitos
LLENGUA D (II): ROMANÉS
LLENGUA D (II): ROMANÉS
LLENGUA D (II): ROMANÉS


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 9
TOTAL 9
(*) 1: grupo 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 X 19:00 21:00 FI/2-09P
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 10/09/2012 21/12/2012 V 19:00 21:00 FI/2-09P
(*) CLASE TEÓRICA
1: grupo 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: Grupo 1 - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. T CAS des de - fins a -
(*) 1: grupo 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
L`alumnat ha d`aconseguir el nivell A2-B1, per a això s`haurà d`/de:

ESTUDIAR EL TERCER IDIOMA MODERN DES DE LA CONTRASTIVITAT AMB LA LLENGUA MATERNA I, PER TANT, DISSOCIANT LES DUES LLENGÜES EN CONTACTE.
INICIAR EN LES QUATRE PRINCIPALS DESTRESES LINGÜÍSTIQUES: COMPRENSIÓ ESCRITA, COMPRENSIÓ ORAL, EXPRESSIÓ ESCRITA I EXPRESSIÓ ORAL.
UTILITZAR RECURSOS DIGITALS PER A LA PRÀCTICA DE L`EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA.
FOMENTAR I ESTIMULAR L`ÚS DELS RECURSOS PROPIS I PROGRESSAR EN L`ADQUISICIÓ DE TÈCNIQUES D`AUTOAPRENENETATGE.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
A. CONTINGUTS TEÒRICS

I. Gramàtica:


I.1. Sintaxi oracional

I.2. Repàs i CONTRASTES de morfologia (romanès <-> espanyol/català)
I.2.1. El substantiu: gènere, nombre, cas
I.2.2. El verb: temps verbals, règim preposicional, règim casual (Datiu-Acusatiu), estructures específiques del romanès i el seu tractament en la traducció del romanès a l'espanyol/català i del català al romanès
I.2.3. L'adjectiu i l'adverbi: clases, graus de comparació, col•locacions
I.2.4. El pronom: flexió, pronoms febles, diferències en l'ús del pronom en romanès i espanyol/català


II. LÈXIC


II.1. FRASEOLOGIA
II.1.1. Expressions fixades per l'ús social
II.2.1. Frases fetes d'ús freqüent en el llenguatge quotidià


III. CULTURA

III.1. La cultura romanesa a través del cine (cinefòrum)
III.2. La cultura romanesa en els mitjans de comunicació
III.3. Temes culturals debatuts/presentats en conferències i/o congressos específics (la presència en aquestes activitats donarà punts en la nota final o compensarà absències)

2 CONTINGUTS PRÀCTICS

I. APLICACIÓ PRÀCTICA DELS CONTINGUTS TEÒRICS


I.1. TESTS PRÀCTICS CORRESPONENTS AL NIVEL EUROPEU A2-B1
I.2. EXERCICIS DE TRADUCCIÓ DIRECTA I INVERSA, TUTORITZADA I/O INDIVIDUAL, PER A FIXAR ELS CONTRASTES MORFOLÒGICS
I.3. ANÀLISI DE PATRONS SINTÀCTICS EN TEXTOS PERIODÍSTICS I LITERARIS
I.4. CONVERSES PER A FOMENTAR LES DESTRESES COMUNICATIVES
I.5. EXERCICIS D'AUDICIÓ (COMPRENSIÓ, RESUM,PRONUNCIACIÓ)
I.6. TRADUCCIONS DIRECTES I INVERSES


MANUALS:
1) Medrea, Anca: Teste de limba româna ca limba straina, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2008
2) HTTP://WWW.DPRP.GOV.RO/ELEARNING/ [2011]: Curs de limbã românã on line (Nivel B1)
3) Prodan Delia: Quadern de romanès, Universitat d'Alacant - Servei de Promoció del Valencià, Alacant, 2011
4) Rafael Pisot Díaz & Alberto Madrona Fernández: Diferencias de usos gramaticales entre el español y el rumano, EdiNumen, Madrid, 2009
5) Teodorovici Constantin, Dictionar român-spaniol de expresii si locutiuni, Polirom, 2005


Enllaç al programa
Professor/a responsable
PRODAN NICOLAU , DELIA IONELA


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques

Les classes combinaran teoria i pràctica:

20` lliçons magistrals (introducció i desenvolupament del tema)
20` exemples pràctics i exercicis de familiarització
20` exercicis tutoritzats individuals o de grup (anàlisis i traduccions)
30` temes de cultura i pragmàtica
30` exercicis àudio i converses (jocs de rol, interaccions sobre temes lliures que presenten interés per a l`alumnat)


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres
I. ANÀLISIS CONTRASTIVES (sintaxi i morfologia)

II. TRADUCCIONS TEXTOS PERIODÍSTICS AMB UN GRAU DE DIFICULTAT ELEMENTAL-MITJÀ

III. TREBALL DE CAMP (RECERCA EN INTERNET O EN EL MATERIAL LITERARI DE LA BIBLIOTECA DELS ELEMENTS FRASEOLÒGICS ESTUDIATS, ANÀLISI DE L`ÚS D`AQUESTS ELEMENTS EN DIFERENTS CONTEXTOS)

IV. EXERCICIS DE TRADUCCIÓ AMB ESTRUCTURES GRAMATICALS (REPÀS DE GRAMÀTICA BÀSICA + REFORÇAMENT D`ESTRUCTURES MÉS COMPLEXES QUE S`INTRODUIRAN + SÍNTAXI ROMANESA)

V. TESTS DE NIVELL B1

VI. PRÀCTIQUES DE VOCABULARI I DE COMPRENSIÓ ÀUDIO (utilitzant fonts de televisió romanesa en línea, el curs en línea recomanat i altres fonts d`Internet)

VII. JOCS DE ROL, CONVERSES I DEBATS

VIII. BREUS REDACCIONS PER A PRACTICAR L`EXPRESSIÓ ESCRITA
Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 83371PRODAN NICOLAU, DELIA IONELA
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 83371ILIESCU GHEORGHIU, CATALINA ANCA
Enllaços relacionats
http://ca.glosbe.com/
http://dexonline.ro
http://dexonline.ro/
http://florinrosoga.ro/blog/biblioteca-virtuala-carti-online-gratis/#axzz2bqyyd0BI
http://hallo.ro/
http://hallo.ro/?d=es
http://icr.ro/
http://madrid.mae.ro/es
https://madrid.mae.ro/es/romania/951
http://teatrulamicrofon.blogspot.ro/p/pagina2.html
http://www.dprp.gov.ro/elearning/
http://www.ilr.ro/
http://www.linguee.es/espanol-rumano
http://www.ziare.com/


Bibliografia

Curs de limba romana [en línea]
Autors:LIGA DE UTILITATE PUBLICA
Edició:Bucarest : Guvernul României, 2011-.
ISBN:No disponible
Recomanat per: PRODAN ., DELIA IONELA (*1)
[ Enllaç al recurs bibliogràfic ]

Diccionari romanès-català
Autors:BOJOR, Florin
Edició:Barcelona : Griselda Bonet Girabet, 2008.
ISBN:No disponible
Recomanat per: PRODAN ., DELIA IONELA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Dictionar român-spaniol de expresii si locutiuni
Autors:PISOT, Rafael; TEODOROVICI, Constantin
Edició:Iasi : Polirom, 2005.
ISBN:973-681-855-1
Recomanat per: PRODAN ., DELIA IONELA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Dictionar Spaniol-Roman
Autors:SAMHARADZE, Zaira; CALCIU, Alexandru
Edició:[Rumanía] : Univers Enciclopedic, 2005.
ISBN:973-637-084-4
Recomanat per: PRODAN ., DELIA IONELA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Diferencias de usos gramaticales entre el español y el rumano
Autors:PISOT DÍAZ, Rafael; MADRONA FERNÁNDEZ, Alberto
Edició:Madrid : Edinumen, 2009.
ISBN:978-84-9848-198-3
Recomanat per: PRODAN ., DELIA IONELA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El romanès: estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del romanés
Autors:LAMUELA, Xavier; ANI, Virgil (col)
Edició:Girona : Univ. Girona, 2006.
ISBN:83-393-7039-3
Recomanat per: PRODAN ., DELIA IONELA (*1)
[ Accés a les edicions anteriors ] [ Enllaç al recurs bibliogràfic ]

Limba româna de baza: manual pentru studentii straini= Essential romanian: textbook for foreing students
Autors:DOROBAT, Ana; FOTEA, Mircea
Edició:Iasi : Institutul European, 1999.
ISBN:No disponible
Recomanat per: PRODAN ., DELIA IONELA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Quadern de romanès [en línea]
Autors:PRODAN, Delia
Edició:Alacant : Universitat d`Alacant, 2010.
ISBN:978-84-9717-166-3
Recomanat per: PRODAN ., DELIA IONELA (*1)
[ Enllaç al recurs bibliogràfic ]

Romanian: an essential grammar
Autors:GÖNCZÖL-DAVIES, Ramona
Edició:London : Routledge, 2008.
ISBN:978-0-415-33825-7
Recomanat per: PRODAN ., DELIA IONELA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Teste de limba romana ca limba straina [A1, A2, B1, B2]
Autors:MEDREA, Anca
Edició:Cluj : Risprint, 2008.
ISBN:978-973-751-870-5
Recomanat per: PRODAN ., DELIA IONELA (*1)
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B010
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 26/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 25/01/2013 15:00 18:00 FI/3-11M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 05/07/2013 17:30 20:30 FI/3-13P -
Estudi: B011
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 26/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 25/01/2013 15:00 18:00 FI/3-11M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 05/07/2013 17:30 20:30 FI/3-13P -
Estudi: B012
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 26/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 25/01/2013 15:00 18:00 FI/3-11M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 05/07/2013 17:30 20:30 FI/3-13P -
(*) 1: grupo 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat
1. PRESÈNCIA A CLASSES: assistència i participació obligatòria 50% de les hores lectives
(les absències que superen el 50% classes s`hauràn de compensar amb treballs pràctics i/o participació en activitats culturals extracurriculars)

2. Avaluació contínua (treballs pràctics, tests)

3. Participació en les activitats culturals (fins a 2 punts de la nota final)

4. Examen final (oral i escrit)