UA
   TERMINOLOGIA ÀRAB DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8172Descripció
Crdts. Teor.3ANÀLISI I ESTUDI DE LA TERMINOLOGIA REFERIDA A L'ÀMBIT DE LA INFORMACIÓ. APLICACIÓ A TEXTOS ESPECÍFICS: PREMSA, RÀDIO I TELEVISIÓ.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓTRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ33


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Anglés - pla 2000
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Alemany - pla 2000
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Francés - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 4
TOTAL 4
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 V 19:00 21:00 FI/3-11M
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 10/09/2012 21/12/2012 M 19:00 21:00 0020P1009
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO 1 - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. T CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Introducción a las estructuras características del lenguaje de los medios de comunicación árabes. Aprendizaje de léxico específico recurrente en los medios de comunicación árabes. Incremento de las capacidades para la comprensión y la expresión orales y escritas.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
Actividades orientadas a la asimilación de léxico. Lectura y traducción directa e inversa de textos. Elaboración colectiva de un fichero / base de datos de terminología no específica recurrente. Elaboración individual de un fichero / base de datos de terminología específica de un área temática elegida por el alumno


Enllaç al programa
Professor/a responsable
El Zawam Bin , Khaled Omran


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 81721El Zawam Bin, Khaled Omran
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 81721El Zawam Bin, Khaled Omran
Enllaços relacionats
http://www.aljazeera.net/
http://www.alquds.co.uk/
http://www.arabismo.com
http://www.arabismo.com/prensa.html
http://www.casaarabe-ieam.es/index.php?modulo=contenido&idioma=es&id=54&seccion=9
http://www.onlinenewspapers.com/


Bibliografia

Diccionario de árabe culto moderno: árabe-español
Autors:CORTÉS, Julio
Edició:Madrid : Gredos , 2008.
ISBN:978-84-249-3573-3
Recomanat per: AL-ZAWAN ., KHALED OMRAN (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Diccionario pocket: [árabe-español, español-árabe]
Autors:FERRANDO, Ignacio
Edició:Madrid : Herder, 2006.
ISBN:978-84-254-2386-4
Recomanat per: AL-ZAWAN ., KHALED OMRAN (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El mundo visto por los árabes: anuario de prensa árabe 2006
Autors:ROJO PÉREZ, Pedro (ed.)
Edició:Barcelona : Icaria, 2007.
ISBN:978-84-7426-555-2
Recomanat per: AL-ZAWAN ., KHALED OMRAN (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El 2007 visto por los árabes: anuario de prensa árabe
Autors:ROJO PÉREZ, Pedro (ed.lit.)
Edició:Barcelona : Icaria, 2008.
ISBN:978-84-7426-985-7
Recomanat per: AL-ZAWAN ., KHALED OMRAN (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

LIBRO de estilo de El País
Autors:-
Edició:Madrid : El País, 2021.
ISBN:978-84-0352265-7
Recomanat per: AL-ZAWAN ., KHALED OMRAN (*1)
[ Accés a les edicions anteriors ]

Media Arabic
Autors:ASHTIANY BRAY, Julia; JAMIL, Nadia
Edició:Edinburgh : Edinburgh Univ., 2007.
ISBN:0-7486-0367-0
Recomanat per: AL-ZAWAN ., KHALED OMRAN (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Media arabic: an essential vocabulary
Autors:KENDALL, Elisabeth
Edició:Edinburgh : Edinburgh Univ., 2005.
ISBN:978-0-7486-2150-7
Recomanat per: AL-ZAWAN ., KHALED OMRAN (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B010
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 22/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 17/01/2013 15:00 18:00 FI/1-03S -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 28/06/2013 15:00 18:00 FI/3-13P -
Estudi: B011
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 22/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 17/01/2013 15:00 18:00 FI/1-03S -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 28/06/2013 15:00 18:00 FI/3-13P -
Estudi: B012
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 22/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 17/01/2013 15:00 18:00 FI/1-03S -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 28/06/2013 15:00 18:00 FI/3-13P -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Avaluació contínua, examen final
Examen final 60% y evaluación de las actividades y trabajos realizados en clase 40%