UA
   INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES ESPANYOLA    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8168Descripció
Crdts. Teor.2DESCRIPCIÓ GRAMATICAL I PRÀCTICA COMUNICATIVA DE LA LLENGUA DE SIGNES ESPANYOLA.
Crdts. Pract.4
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURALINGÜÍSTICA GENERAL1,54,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Francés - pla 2000
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Anglés - pla 2000
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Alemany - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 48
TOTAL 48
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: 50
Places disponibles 40
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 J 19:00 20:00 FI/3-11M
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 10/09/2012 21/12/2012 M 19:00 21:00 FI/3-11M
  1 10/09/2012 21/12/2012 J 20:00 21:00 FI/3-11M
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: 1 - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. T CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
Sense Dades


Enllaç al programa
Professor/a responsable
MUÑOZ BAELL , IRMA MARIA


Metodologia docent (2012-13)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 81681CASCALES RUIZ, INMACULADA
MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 81681CASCALES RUIZ, INMACULADA
Enllaços relacionats
http://web.ua.es/es/lucentino/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/signos/
http://www.efsli.org
http://www.filse.org
http://www.rid.org/
http://www.signlanguageresourcesinc.com/index.htm
http://www.wasli.org/


Bibliografia

Cultura sorda : así somos. Anécdotas de la comunidad sorda
Autors:HOLCOMB, Roy; HOLCOMB, Samuel; HOLCOMB, Thomas
Edició:La Coruña : Fundación FAXPG, 2002.
ISBN:978-84-607-4246-3
Recomanat per: MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

A handbook on international sign = Manual de signos internacionales
Autors:-
Edició:Madrid : Fundación CNSE, 2007.
ISBN:978-84-95962-32-2
Recomanat per: MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Ámbitos profesionales de Interpretación en LSE
Autors:MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Francisco
Edició:Madrid : Confederación Nacional de Sordos de España, 2000.
ISBN:978-84-930267-9-0
Recomanat per: GALINDO MERINO, MARIA DEL MAR (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Apuntes de lingüística de la lengua de signos española
Autors:MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Francisco
Edició:Madrid : Confederación Nacional de Sordos de España, 2002.
ISBN:978-84-95962-03-4
Recomanat per: GALINDO MERINO, MARIA DEL MAR (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Australian sign language (Auslan): an introduction to sign language linguistics
Autors:JOHNSTON, Trevor; SCHEMBRI, Adam
Edició:Cambridge : Cambridge Univ., 2012.
ISBN:978-0-521-54056-8
Recomanat per: MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

¿Cómo se articula la lengua de signos española?
Autors:MUÑOZ BAELL, Irma Mª
Edició:Madrid : CNSE, 2000.
ISBN:978-84-930267-7-6
Recomanat per: GALINDO MERINO, MARIA DEL MAR (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Contamos con signos, signamos contigo
Autors:RUBIO SÁNCHEZ DEL VALLE, Cristina
Edició:La Coruña : Fundación FAXPG, 2008.
ISBN:978-84-612-8415-3
Recomanat per: MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

DESCUBRIENDO a un niño sordo: diario de una experiencia
Autors:SOLA LIMIA, Feliciano (coord.): LÓPEZ MUIÑOS, María Teresa (dir.)
Edició:La Coruña : Fundación FAXPG, 2004.
ISBN:978-84-609-1781-6
Recomanat per: MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

DICCIONARIO normativo de la lengua de signos española
Autors:-
Edició:Madrid : Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación, 2011.
ISBN:978-84-95962-40-9
Recomanat per: MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Entre tú y yo ya no hay barreras
Autors:SOLA LIMIA, Feliciano (coord.); LÓPEZ MUIÑOS, María Teresa (dir.)
Edició:La Coruña : Fundación FAXPG, 2007.
ISBN:978-84-611-7992-3
Recomanat per: MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Escritura alfabética de la lengua de signos española: once lecciones
Autors:HERRERO BLANCO, Angel Luis; ALFARO, Juan José; CASCALES, Inmaculada
Edició:Alicante : Univ.. de Alicante, 2003.
ISBN:978-84-7908-718-0
Recomanat per: GALINDO MERINO, MARIA DEL MAR (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Grandes personajes sordos españoles
Autors:RODRÍGUEZ FALQUINA, Andrés
Edició:Madrid : Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación, 2008.
ISBN:978-84-95962-35-5
Recomanat per: MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Interpretación del sistema de signos internacional
Autors:MORENO RODRÍGUEZ, Ana; PINEDO GARCÍA, PIlar; RODRÍGUEZ FALQUINA, Andrés; SOLA LIMIA, Feliciano (col.)
Edició:Madrid : Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación, 2005.
ISBN:978-84-95962-29-4
Recomanat per: MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Juan Luis Marroquín, la fuerza de la unidad
Autors:YUSTE DE SANTOS, Jesús
Edició:Madrid : Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación, 2003.
ISBN:978-84-95962-22-5
Recomanat per: MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La comunidad sorda: aspectos psicológicos y sociológicos
Autors:MORENO RODRÍGUEZ, Ana Moreno
Edició:Madrid : CNSE, 2000.
ISBN:84-95962-02-0
Recomanat per: GALINDO MERINO, MARIA DEL MAR (*1)

La integración de las personas sordas en la Comunidad Valenciana: una aproximación a su realidad
Autors:FERRER MANCHÓN, Antonio; GARCÍA AYA, Begoña; MÁRQUEZ MÁRQUEZ, Inocencia
Edició:Valencia : Fundación Fesord de la Com.Valenciana, 2002.
ISBN:978-84-95666-06-2
Recomanat per: MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La protección constitucional y legal de la lengua de signos
Autors:ENRIQUE BELDA PÉREZ - PEDRERO, Enrique
Edició:Valladolid : Fundación Lex Nova, 2012.
ISBN:978-84-938643-4-7
Recomanat per: MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La voz de Pedro : descubramos cosas sobre las personas sordas
Autors:FESORD
Edició:Valencia : Fundación Fesord, 2008.
ISBN:84-931447-1-1
Recomanat per: MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Lenguaje de signos
Autors:RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Mª Ángeles
Edició:Barcelona : CNSE-Fundación ONCE, 1992.
ISBN:978-84-604-2047-7
Recomanat per: GALINDO MERINO, MARIA DEL MAR (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Enllaç al recurs bibliogràfic ]

Les llengües de signes com a llengües minoritàries: perspectives lingüístiques, socials i polítiques
Autors:MARTI CASTELL, J; MESTRES SERRA, J. M. [eds].
Edició:Barcelona : IEC, 2010.
ISBN:978-84-92583-99-7
Recomanat per: GALINDO MERINO, MARIA DEL MAR (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Lorenzo Hervás y el lenguaje de los sordos
Autors:ALONSO CORTÉS, Ángel
Edició:Dades no disponibles.
ISBN:1576-4737
Recomanat per: GALINDO MERINO, MARIA DEL MAR (*1)
[ Enllaç al recurs bibliogràfic ]

MATERIAL práctico para el aprendizaje y interpretación de la LSE: apartado interpretación, ámbito sanitario
Autors:-
Edició:Barcelona : Federación Personas Sordas de Cataluña, 2003.
ISBN:978-84-932511-7-8
Recomanat per: MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

MATERIAL pràctico para el aprendizaje y la interpretación de la LSE : apartado interpretación, ámbito educativo
Autors:-
Edició:Barcelona : Federación de Personas Sordas de Cataluña, 2003.
ISBN:978-84-932511-6-1
Recomanat per: MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Mis PRIMEROS signos: descubre nuevos signos: diccionario de lengua de signos española para niñas y niños
Autors:-
Edició:Madrid : Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación, 2010.
ISBN:978-84-95962-37-9
Recomanat per: MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Mis PRIMEROS signos: diccionario de lengua de signos española para niños y niñas
Autors:-
Edició:Madrid : Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación, 2005.
ISBN:84-95962-28-4
Recomanat per: MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Processability approaches to second language development and second language learning
Autors:KESSLER, Jörg (ed.)
Edició:Newcastle : Cambridge Scholars , 2008.
ISBN:9781847184160
Recomanat per: GALINDO MERINO, MARIA DEL MAR (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Rasgos sociológicos y culturales de las personas sordas: una aproximación a la situación del colectivo de personas sordas en la Comunidad Valenciana
Autors:VILLALBA PEREZ, Antonio [et al]
Edició:Valencia : FESORD, 2001.
ISBN:84-9314447-9-7
Recomanat per: GALINDO MERINO, MARIA DEL MAR (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Sign language teaching and learning: papers from the 1st Symposium in Applied Sign Linguistics
Autors:MERTZANI, Maria (ed.)
Edició:Bristol : Centre for Deaf Studies, 2010.
ISBN:978-0-9566742-0-3
Recomanat per: GALINDO MERINO, MARIA DEL MAR (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Signolingüística: introducción a la lingüística de la L.S.E
Autors:HERRERO BLANCO, Ángel [et al.]
Edició:Valencia : FESORD, 2001.
ISBN:84-931447-8-9
Recomanat per: GALINDO MERINO, MARIA DEL MAR (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Técnicas de interpretación de lengua de signos española
Autors:LARA BURGOS, Pilar; SANTOS RODRÍGUEZ, Esther de los
Edició:Madrid : Confederación Nacional de Sordos de España, 2004.
ISBN:978-84-930267-6-9
Recomanat per: MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

VAMOS a signar : material de apoyo para el aprendizaje de la lengua de signos española para educación primaria, A1
Autors:-
Edició:Madrid : Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación, 2010.
ISBN:978-84-95962-38-6
Recomanat per: MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B010
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 22/10/2012 LLOC: FACULTAT D'EDUCACIÓ (DESPATX DE LES PROFESSORES DE L'ASSIGNATURA - 0024P1002). HORA: DES DE 15:15 A 17:30 H.
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 15/01/2013 15:00 18:00 FI/1-01G -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 28/06/2013 15:00 18:00 FI/1-05P -
Estudi: B011
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 22/10/2012 LLOC: FACULTAT D'EDUCACIÓ (DESPATX DE LES PROFESSORES DE L'ASSIGNATURA - 0024P1002). HORA: DES DE 15:15 A 17:30 H.
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 15/01/2013 15:00 18:00 FI/1-01G -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 28/06/2013 15:00 18:00 FI/1-05P -
Estudi: B012
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 22/10/2012 LLOC: FACULTAT D'EDUCACIÓ (DESPATX DE LES PROFESSORES DE L'ASSIGNATURA - 0024P1002). HORA: DES DE 15:15 A 17:30 H.
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 15/01/2013 15:00 18:00 FI/1-01G -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 28/06/2013 15:00 18:00 FI/1-05P -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat