UA
   VARIETATS DE L'ESPANYOL APLICADES A LA TRADUCCIÓ I    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8159Descripció
Crdts. Teor.4ANÀLISI DE LES VARIETATS FONOLÒGIQUES, MORFOLÒGIQUES, SINTÀCTIQUES, LÈXIQUES I PRAGMÀTIQUES DE L'ESPANYOL EN ELS VESSANTS SOCIALS, GEOGRÀFICS, ETC. I L'APLICACIÓ D'AQUESTA ALS PROCESSOS DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ.
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURALLENGUA ESPANYOLA4,51,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Francés - pla 2000
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Anglés - pla 2000
Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Alemany - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 53
TOTAL 53
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: alumnos incluidos - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: 50
Places disponibles 47
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 X 17:00 18:00 FI/3-11M
  1 10/09/2012 21/12/2012 J 19:00 21:00 FI/2-09P
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 10/09/2012 21/12/2012 X 18:00 19:00 FI/3-11M
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
2: alumnos incluidos - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO 1 - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. T CAS des de - fins a -
2 1er. T CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: alumnos incluidos - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Curso destinado a la descripción y análisis de los diferentes dialectos y variedades del español tanto en la península como en América.

- Analizar la norma del español peninsular y americano
-Conocer las variantes diatópicas y diastráticas de estas normas y sus usos
- Analizar las variantes que pueden llegar a ser norma general y su implicación en los procesos de traducción/interpretación


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
I. El español de España

1.1 La Norma: características normativas del español.
1.2 Fonética: norma fonética y variedades diatópicas.
1.3 Hablas de transito: variedades diatópicas.
1.4 El andaluz: principal dialecto peninsular. Características léxicas, morfosintácticas y fonéticas.

II. Caracterización general del español de América

2.1. La pronunciación del español de América. El vocalismo. El consonantismo. Rasgos generales.
2.2. La morfosintaxis del español de América. El género y el número. Los determinantes. Los pronombres. El uso de los diminutivos. Los usos verbales. El adverbio y las preposiciones. Características generales


III. Los dialectos del español de América

3.1. Méjico y el español de América central.
3.2. Venezuela y Las Antillas
3.3. Perú y Ecuador.
3.4. Colombia, Bolivia y Paraguay
3.5. Argentina-Uruguay y Chile.
3.6 Los Estados Unidos de América.

IV. La enseñanza/aprendizaje del español en el mundo

4.1 ¿En qué norma se enseña español a los extranjeros?
4.2 ¿Este español enseñado a no-nativos es una nueva variedad?
4.3 ¿Influye en la traducción esta posible variedad?
4.4 ¿Dónde aprendió usted español? Pregunta el intérprete....


Enllaç al programa
Professor/a responsable
ROCA MARIN , SANTIAGO


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques
La dinámica de la clase será eminentemente práctica y participativa: a partir de un corpus teórico sobre cada uno de los aspectos que tratemos, veremos su aplicabilidad a textos reales y cómo puede afectar esto a los procesos de traducción.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat
Análisis de textos, orales y escritos, en los que se analizarán la variantes del español


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 81591ROCA MARIN, SANTIAGO
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 81591ROCA MARIN, SANTIAGO
Enllaços relacionats
http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/extranjeros/auxiliares-conversacion-extranjeros-espana.html
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Guacheando/espanol/futuro/elpepicul/20101029elpepicul_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/i/griega/llamara/ye/elpepucul/20101105elpepucul_9/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Sampedro/indigna/reacciona/elpepicul/20110403elpepicul_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/hispanos/ganan/peso/EE/UU/elpepuint/20101221elpepuint_12/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/lenguaje/basura/elpepusoc/20110109elpepisoc_1/Tes
http://www.youtube.com/watch?v=fmSu-BVBVME&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=h9U2wtnzEbM
http://www3.unileon.es/dp/dfh/jmr/dicci/006.htm


Bibliografia

El español de América. V.1 Pronunciación
Autors:VAQUERO DE RAMÍREZ, María
Edició:Madrid : Arco Libros, 1996.
ISBN:84-7635-185-2
Recomanat per: ROCA MARIN, SANTIAGO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El español de América.V. 2 Morfosintaxis y Léxico
Autors:VAQUERO DE RAMÍREZ, María
Edició:Madrid : Arco Libros, 1998.
ISBN:84-7635-186-0
Recomanat per: ROCA MARIN, SANTIAGO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El español hablado en Andalucía
Autors:NARBONA JIMENEZ, Antonio; CANO AGUILAR, Rafael ; MORILLO, Ramón
Edició:Barcelona : Ariel , 1998.
ISBN:84-344-8225-8
Recomanat per: ROCA MARIN, SANTIAGO (*1)

Manual de dialectología hispánica: el español de América
Autors:ALVAR LÓPEZ, Manuel (dir.)
Edició:Barcelona : Ariel, 2013.
ISBN:978-84-344-8218-0
Recomanat per: ROCA MARIN, SANTIAGO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B010
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 25/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 29/01/2013 15:00 18:00 FI/1-02M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 03/07/2013 17:30 20:30 FI/3-12P -
Estudi: B011
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 25/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 29/01/2013 15:00 18:00 FI/1-02M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 03/07/2013 17:30 20:30 FI/3-12P -
Estudi: B012
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 25/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 29/01/2013 15:00 18:00 FI/1-02M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 03/07/2013 17:30 20:30 FI/3-12P -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: alumnos incluidos - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Avaluació contínua, examen final
Para los alumnos que asistan de forma sistemática a clase:

- Examen teórico-práctico o trabajo sobre un aspecto concreto del temario (elección por parte del alumno)
- Conjunto de prácticas desarrolladas a lo largo del curso y realizadas semanalmente en clase.

Para los alumnos que no puedan asistir de forma sistemática a clase por diferentes razones:

- Examen teórico-práctico.
- Trabajo sobre uno de los puntos del temario