UA
   INTRODUCCIÓ A LA UNIÓ EUROPEA    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi6886Descripció
Crdts. Teor.4
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
HUMANITATS CONTEMPORÀNIESHISTÒRIA CONTEMPORÀNIA60


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Humanitats - pla 1996


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Aquesta assignatura és incompatible, per tenir continguts equivalents, amb les següents assignatures:
CodiAssignatura
8053ELS PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA
4236ELS PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA: EVOLUCIÓ HISTÒRICA DES DE 1945
4253HISTÒRIA I INSTITUCIONS EN L'EUROPA COMUNITÀRIA
8037HISTÒRIA DE LES INSTITUCIONS DE L'EUROPA COMUNITÀRIA


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 6
TOTAL 6
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: 25
Places disponibles 24
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 L 19:00 21:00 GE/1-07S
  1 30/01/2013 24/05/2013 J 19:00 21:00 GE/1-07S
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. T CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
1) Comprender los orígenes y el desarrollo de la idea europea desde el medievo hasta después de la Segunda Guerra Mundial
2) Analizar el proceso de construcción europea desde el Tratado de París hasta nuestros días.
3) Identificar el sistema institucional de la Unión Europea,caracterizando cada una de sus instituciones principales y comprendiendo su funcionamiento.
4) Explicar el proceso de unificación monetario en Europa.
5) Valorar el papel de España dentro del proceso de integración europea


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
1. INTRODUCCIÓN: UN ACERCAMIENTO A LA UNIÓN EUROPEA
2. EL DESARROLLO DE LA IDEA EUROPEA
3.LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EUROPEA
4. AMPLIACIÓN Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
5. EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA
6. LA UNIFICACIÓN MONETARIA EUROPEA
7. ESPAÑA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN EUROPEA


Enllaç al programa
Professor/a responsable
GARCIA ANDREU , MARIANO


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Treballs bibliogràfics


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 68861GARCIA ANDREU, MARIANO
MARTINEZ NARANJO, FRANCISCO JAVIER
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: 28
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 23/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 31/05/2013 17:00 20:00 GE/2-10P -
Període extraordinari de setembre -1 05/09/2013 18:00 21:00 GE/1-05P -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Avaluació contínua, examen final
Se realizará un examen teórico en las fechas indicadas por la Facultad, que consistirá en un cuestionario de respuestas múltiples (test) que equivaldrá como máximo a 7,5 puntos de la nota final.

La realización y entrega (dentro del plazo marcado) de las prácticas propuestas en clase sumará hasta un máximo de 2,5 puntos de la nota final.