UA
   HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi6873Descripció
Crdts. Teor.3Aprofundiment dels segles XV-XVIII.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUESHISTÒRIA MODERNA60


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Humanitats - pla 1996


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 43
TOTAL 43
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: 20
Places disponibles 20
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 M 15:00 17:00 FI/3-13P
  1 10/09/2012 21/12/2012 X 17:00 19:00 DE/0-02I
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. T CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
La asignatura tiene como objetivo facilitar una aproximación a la Historia Moderna de España (siglos XVI-XVIII), así como familiarizar al alumno con la lectura crítica de obras históricas, la búsqueda bibliográfica y, especialmente, el manejo de las nuevas tecnologías.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
Programa:
1. La configuración de la Monarquía hispánica: Los Reyes Católicos.
2. Carlos V y la idea imperial.
3. La Monarquía Hispánica de Felipe II.
4. La crisis del siglo XVII.
5. La Monarquía española del Barroco.
6. Bajo el signo de las reformas: el Estado y el despotismo borbónico.
7. La crisis del Antiguo Régimen.


Enllaç al programa
http://blogs.ua.es/historiamoderna/
Professor/a responsable
Carrasco Rodríguez , Antonio


Metodologia docent (2012-13)
No especificat
La asignatura contará con una parte teórica y una parte práctica.
La teórica será impartida de varias formas. Aunque partiremos del modelo clásico de las "lecciones magistrales", trataremos de promover el intercambio de ideas a partir de la lectura de textos, la consulta de fuentes de información en Internet o el visionado de documentales y películas alusivas a los temas impartidos.
La asistencia a las clases teóricas y la participación activa en ellas tendrá un efecto bonificador en la calificación de esta parte de la asignatura.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat
Las prácticas de la asignatura consistirán en la elaboración de un blog sobre un tema relacionado con el temario.
El blog deberá tener, al menos, páginas de contexto, comentarios personales e información bibliográfica.
La asistencia a las clases prácticas y la participación activa en ellas tendrá un efecto bonificador en la calificación de esta parte de la asignatura.


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 68731Carrasco Rodríguez, Antonio
Enllaços relacionats
http://blogs.ua.es/historiamoderna/


Bibliografia

España bajo los Austrias
Autors:Lynch, John
Edició:Barcelona : Península, 1993.
ISBN:84-297-1059-0
Recomanat per: CARRASCO RODRIGUEZ, ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

La España moderna
Autors:Martínez Ruiz, Enrique
Edició:Madrid : Istmo, 1992.
ISBN:84-7090-277-6
Recomanat per: CARRASCO RODRIGUEZ, ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La Península en la Edad Media
Autors:Martín, José Luis
Edició:Barcelona : Teide, 1993.
ISBN:978-84-307-7346-6
Recomanat per: CARRASCO RODRIGUEZ, ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: 28
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 11/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 17/01/2013 15:00 18:00 FI/1-02M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 28/06/2013 15:00 18:00 FI/3-12P -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat
La calificación final constará de dos partes: una teórica y una práctica.
La teórica tendrá un valor de 2/3 de la nota final y será un examen con preguntas a desarrollar del temario impartido.
La práctica tendrá un valor de 1/3 de la nota final y será una valoración del blog elaborado en las clases prácticas del curso.
Para poder aprobar la asignatura, cada alumno deberá tener calificaciones en ambas partes (teórica y práctica).
Así mismo, la asistencia a clase y la participación tendrán incidencia en la calificación final.