UA
   TÈCNIQUES DE RESTAURACIÓ    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi6721Descripció
Crdts. Teor.3Teories de la restauració, terminologia, presa de dades, reforços de fonamentació, fàbriques i cobertes, reparació d'acabats.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUESCONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES33


Estudis en què s'imparteix
Arquitectura - pla 1996


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Aquesta assignatura és incompatible, per tenir continguts equivalents, amb les següents assignatures:
CodiAssignatura
7321TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI EDIFICAT


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 38
TOTAL 38
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 M 09:00 11:00 EP/0-26M
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 30/01/2013 24/05/2013 M 11:00 13:00 EP/0-26M
  2 30/01/2013 24/05/2013 M 13:00 15:00 EP/0-26M
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO PRACTICA TECNICAS RESTAURACION ARQUI - CAS
2: GRUPO PRACTICA - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. M CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Comprender el concepto de patrimonio edificado y sus restos físicos. Revisar las distintas actitudes frente al concepto de patrimonio. Conocer las diferentes teorías y posturas de la restauración arquitectónica en la historia. Aprender la terminología empleada en la restauración arquitectónica. Aprender la metodología para elaborar un diagnóstco de un edificio con lesiones. Conocer las partes de un proyecto de intervención arquitectónica desde la toma de datos, empleo de instrumental de diagnosis hasta la formalización de propuestas de intervención. Capacidad de dictaminar las lesiones que afectan a las construcciones. Estudio de apeos y estabilizadores de fachadas. Aprendizaje del lenguaje de las grietas. Estudio y análisis de problemas generados por alteración en la cimentación. Estudio y análisis de elementos de fábrica, muros, arcos y bóvedas. Lesiones e intervenciones en fachadas antiguas. Estructuras de madera, agentres degradadores y posibles intervenciones. Problemas generados por la humedad ascendente por capilaridad, sistemas para paliarlo.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
Teoría
Bloque A) Generalidades
1.- El concepto de Patrimonio Arquitectónico. Estado actual de las intervenciones en arquitectura. Las distintas teorias del restauro. Cartas y normas internacionales.
2.- Intervención en el Patrimonio Edificado: el proyecto.
3.- Proceso de trabajo en proyectos de Intervención. Técnicas instrumentales aplicadas al diagnostico del edificio.
Bloque B) Técnicas de Intervención
4.- Apeos y estabilizadores de fachadas
5.- Actuaciones en cimentaciones
6.- Estructuras de fábrica, muros, arcos y bóvedas
7.- Estudio de fachadas antiguas. Sistemas de intervención
8.- Estudio e intervención en estructuras de madera
9.- La humedad en los edificios. Sistemas contra la humedad por ascensión capilar
Bloque C) Estudio de varios casos concretos de intervención en el patrimonio
Parte Práctica
Taller de trabajo en clase para el seguimiento y desarrollo del trabajo de curso
Elaboración de un informe pericial


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Spairani Berrio , Yolanda


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques
Clases teóricas en aula, seguimiento de transparencias colgadas en campus virtual previamente.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Treballs de camp
Práctica consistente el la realización de un pequeño "proyecto de intervención" en parte de un edificio antiguo de la provincia de Alicante a determinar al principio del curso. Se realizará una visita conjunta para la toma de datos in situ. Durante el curso de establecen dias de "taller de trabajo" en horario de clase para la corrección y seguimiento del atrabajo. El trabajo práctico se realiza en equipo de tres personas.


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 67211Spairani Berrio, Yolanda
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 67211Spairani Berrio, Yolanda
2Spairani Berrio, Yolanda
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

Influencias, daños y tratamientos de las humedades en la edificación
Autors:MUÑOZ HIDALGO, Manuel
Edició:Sevilla : El autor, 2004.
ISBN:84-609-0944-1
Recomanat per: SPAIRANI BERRIO, YOLANDA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: 52
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 08/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 15/06/2013 09:00 12:30 A1/1-29M -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 10/07/2013 17:30 20:30 EP/0-26M -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Examen final
La parte de teoria se examina mediante un examen teórico de desarrollo , constando el 50% de la nota.
La parte de prácticas consiste en la entrega del trabajo a final de curso, constando el otro 50% de la nota.