UA
   CORROSIONS METÀL·LIQUES    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi6718Descripció
Crdts. Teor.1,5Fonaments de la corrosió metàl·liques. Corrosió atmosfèrica en aigües i en sòls. Anàlisi dels processos. Tècniques de protecció. Intervenció en elements danyats.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 3,75 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ENGINYERIA CIVILENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ1,51,5


Estudis en què s'imparteix
Arquitectura - pla 1996


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 20
TOTAL 20
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 J 16:00 17:00 0039PS016
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 10/09/2012 21/12/2012 J 17:00 18:00 0039PS016
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO DE ACTIVIDADES - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. T CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Esta asignatura tiene como objetivo complementar los conocimientos de los estudiantes de Arquitectura en lo referente a los metales y su degradación.

Para ello se pondrá en conocimiento de los alumnos todo lo relativo a los procesos químicos que tienen lugar, inexorablemente, sobre los metales de uso habitual en la construcción y que conducen a su deterioro. Se estudiaran los diferentes ambientes que favorecen la degradación; y se expondrán los métodos conocidos para prevenir, paliar o impedir que dicho deterioro ocurra.

Al final del curso de Corrosiones Metálicas un estudiante debería:
a)Conocer y comprender los fundamentos y mecanismos de los procesos de corrosión metálica en las condiciones ambientales propias de los edificios e infraestructuras.
b)Conocer la resistencia a la corrosión de los materiales metálicos más importantes, en las condiciones de exposición propias de los edificios e infraestructuras.
c)Conocer algunas recomendaciones en cuanto al proyecto y ejecución de las construcciones para evitar o minimizar la corrosión metálica.
d)Conocer y comprender los sistemas más importantes de protección contra la corrosión metálica.
e)Conocer y comprender los procedimientos más importantes de evaluación del daño por corrosión metálica en las estructuras, así como los fundamentos de los procedimientos de reparación.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
CONTENIDOS TEÓRICOS

1.- Los metales.- metales usados en la construcción
2.- Reacciones redox
3.- Fundamentos de la corrosión. Ejemplos comunes
4.- Termodinámica &Cinética Redox
5.- Métodos para incrementar la estabilidad de los metales. Métodos de protección
6.- Corrosión y protección de armaduras
7.- Corrosión metálica en Atmósfera, Aguas y suelos
8.- Efecto de los agentes contaminantes sobre las edificaciones.


PRÁCTICOS
1.- Practica de procesos redox
2.- Practica de corrosión metálica.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
LAPUENTE ARAGO , ROCIO


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques
Clases teóricas y prácticas
Clases teóricas: Impartidas mediante técnicas informáticas, transparencias y pizarra
Clases teórico-prácticas: Realización de ejercicios en pizarra. Proyección de videos. Realización de trabajos por el alumno.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Laboratoris
Se realizarán prácticas de laboratorio para ilustrar los conceptos sobre corrosión metálica impartidos en las clases teóricas. Las prácticas de laboratorio se realizarán en el Laboratorio de Química del Departamento de Ingeniería de la Construcción, Obras Públicas e Infraestructura Urbana de la Universidad de Alicante (Edificio Politécnica III).


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 67181LAPUENTE ARAGO, ROCIO
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 67181LAPUENTE ARAGO, ROCIO
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

Cathodic Protection
Autors:LAZZARI, Luciano ; PEDEFERRI, Pietro
Edició:Milano (Italia) : Polipress. , 2006.
ISBN:88-7398-020-1
Recomanat per: LAPUENTE ARAGO, ROCIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Control de la corrosión: estudio y medida por técnicas electroquímicas
Autors:GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Jose Antonio
Edició:Madrid : CSIC, 1989.
ISBN:978-84-00-06990-2
Recomanat per: LAPUENTE ARAGO, ROCIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Corrosion management in water supply systems
Autors:SMITH, W. Harry
Edició:New York : Van Nostrand Reinhold, 1989.
ISBN:0-442-23322-1
Recomanat per: LAPUENTE ARAGO, ROCIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Corrosión y degradación de materiales
Autors:OTERO HUERTA, Enrique
Edició:Madrid : Síntesis, 1997.
ISBN:84-7738-518-1
Recomanat per: LAPUENTE ARAGO, ROCIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Corrosión y protección de los metales en la atmósfera
Autors:FELIÚ, Sebastián; MORCILLO, Manuel
Edició:Barcelona : Bellaterra, 1982.
ISBN:84-7290-031-2
Recomanat per: LAPUENTE ARAGO, ROCIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Corrosione e protezione dei materiali metallici. V.1
Autors:PEDEFERRI, Pietro
Edició:Milano : Polipress, 2010.
ISBN:978-88-7398-061-2 (o.c.)
Recomanat per: LAPUENTE ARAGO, ROCIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: 52
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 13/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 19/01/2013 09:00 12:00 A1/1-35P -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 08/07/2013 17:30 20:30 EP/S-12M -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Avaluació contínua
La nota final se calculará por la suma de tres partes:
Nota de Teoría = 70%
Nota de prácticas = 10%
Nota de un trabajo = 20%

Se realizará un examen de teoría al finalizar el cuatrimestre en la fecha prevista por la Escuela.
Es condición indispensable haber aprobado el trabajo en grupo y el laboratorio para poder aprobar la asignatura.
La asistencia a TODAS las prácticas es obligatoria.