UA
   GEOGRAFIA FÍSICA DELS ESPAIS LITORALS    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi4178Descripció
Crdts. Teor.3Factors condicionants i descripció de formes litorals.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICAGEOGRAFIA FÍSICA4,50


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Geografia - pla 1999


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 19
TOTAL 19
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 13/12/2012 X 11:00 13:00 GE/0-01S
  1 14/12/2012 14/12/2012 V 09:00 18:00 9901CALLE
  1 15/12/2012 21/12/2012 X 11:00 13:00 GE/0-01S
  1 15/12/2012 21/12/2012 V 09:00 15:00 9901CALLE
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. M CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
LOS OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA RADICAN EN INTRODUCIR AL ALUMNO EN EL ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DEL MODELADO LITORAL. SE INCIDE EN LA SINGULARIDAD DE ESTE ESPACIO PARTIENDO DE LA INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS GEODINÁMICOS Y ACTUACIONES HUMANAS.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
1. Costa y litoral. La comprensión de un espacio singular.
2. El modelado litoral. Los procesos geodinámicos.
3. Las formas litorales. Costas de erosión y acumulación.
4. Tipos de costa. Génesis y rasgos que definen el modelado costero.
5. Ecosistemas litorales. Biocenosis litorales y marinas.
6. Problemas en las áreas litorales. Planificación y gestión integradas.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Triviño Pérez , Alejandro


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques
SE IMPARTIRÁN CLASES TEORICAS Y PRACTICAS. SE CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE REALIZAR SEMINARIOS DE APOYO A LA MATERIA IMPARTIDA Y TAMBIEN LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS POR PARTE DEL ALUMNADO.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Treballs de camp
LA ASIGNATURA REALIZA UNA SALIDA PARA TRABAJO DE CAMPO CUYA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA.


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 41781Triviño Pérez, Alejandro
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B001
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 30/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 25/01/2013 09:00 12:00 GE/2-10P -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 03/07/2013 11:30 14:30 GE/2-12S -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat
EVALUACIÓN MEDIANTE EXAMEN. SE VALORA LA PARTIPACIÓN EN LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN CLASE. SE COMTEMPLA ASIMISMO LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS CON VALOR QUE PUEDE ALCANZAR EL 30% DE LA CALIFICACIÓN FINAL.