UA
   CÀLCUL NUMÈRIC    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi3206Descripció
Crdts. Teor.6Mètodes d'integració. Resolució d'equacions diferencials.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 11,25 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
MATEMÀTICA APLICADAMATEMÀTICA APLICADA63


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Matemàtiques - pla 1997


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 24
TOTAL 24
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 30/01/2013 02/05/2013 J 11:30 13:30 0004PB004
  1 30/01/2013 02/05/2013 V 11:30 13:30 0004PB004
  1 03/05/2013 24/05/2013 J 11:30 13:30 EN/INF1
  1 03/05/2013 24/05/2013 V 11:30 13:30 EN/INF1
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR 1 30/01/2013 02/05/2013 J 13:30 14:30 0004PB004
  1 30/01/2013 02/05/2013 V 13:30 14:30 0004PB004
  1 03/05/2013 24/05/2013 J 13:30 14:30 EN/INF1
  1 03/05/2013 24/05/2013 V 13:30 14:30 EN/INF1
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) PRÁCTICAS CON ORDENADOR
1: GRUPO 1 - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 Anual M CAS des de A fins a Z
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Muchos de los problemas que se presentan en Física, Química, Ingeniería y Economía desembocan en la resolución numérica de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO). Las técnicas analíticas resuelven una pequeña parte de estos. Es el objetivo de la asignatura introducir los conceptos básicos de la resolución numérica de EDO y presentar del modo mas riguroso posible los algoritmos que actualmente se utilizan.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
1. Introducción. Interpolación. Integración y diferenciación numérica. Resultados sobre ecuaciones diferenciales ordinarias. 2. Introducción a las Ecuaciones en diferencias. Definición y resultados básicos. Resolución de ecuaciones en diferencias con coeficientes constantes. 3. Método de Euler. Formulación. Convergencia y estabilidad. Programación del método de Euler. 4. Solución numérica de Ecuaciones diferenciales I: Métodos Runge-Kutta. 5. Solución numérica de Ecuaciones diferenciales II: Métodos multipaso lineales. Métodos predictor-corrector. 6. Introducción a los problemas Stiff. BIBLIOGRAFIA: · Hairer E., Norssett S. and Warner G., Solving Ordinary Differential Equations I, Springer -Verlag, 1993. · J.D.Lambert, Numerical methods for ordinary differential systems: the initial value problem, John Wiley,cop.,1991. · R.L.Burden & J.D.Faires, Análisis Numérico, Grupo Editorial Iberoamérica,México D.F.,1985. · J.Stoer & R.Burlisch, Introduction to numerical anlysis,Springer,1980. · G.Dahlquist,A.Björk & N.Anderson, Numerical Methods ,Prentice Hall,1969. · D.Kincaid & W.Cheney, Análisis Numérico, Addison-Wesley Iberoam.,1994.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Vigo Aguiar , Maria Isabel


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Laboratoris
Las sesiones de prácticas se desarrollan en paralelo con la teoría y en ellas el estudiante ha de implementar algunos de los métodos estudiados y probarlos para diferentes tipos de ecuaciones. El objetivo es que las practicas sean un complemento para una mejor comprensión de los métodos numéricos.


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 32061Vigo Aguiar, Maria Isabel
PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 32061Vigo Aguiar, Maria Isabel
Enllaços relacionats
http://http://www.mai.liu.se/~akbjo/NMbook.html
http://mathworld.wolfram.com/topics/ODESolving.html
http://mathworld.wolfram.com/topics/PDESolving.html
http://mat21.etsii.upm.es/ayudainf/aprendainf/Matlab70/matlab70primero.pdf
http://www.maplesoft.com/applications/app_center_browse.aspx?CID=14&SCID=120
http://www.numerical-recipes.com/nronline_switcher.html
http://www.tecnun.es/asignaturas/metmat/Manual_Maple/Maple95.pdf
http://www.uoc.edu/in3/emath/docs/UV_Maple.pdf


Bibliografia

Análisis numérico
Autors:KINCAID, David ; CHENEY, Ward
Edició:Buenos Aires [etc] : Addison-Wesley Iberoamericana, 1994.
ISBN:0-201-60130-3
Recomanat per: VIGO AGUIAR, ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Análisis numérico
Autors:BURDEN, Richard L. ; FAIRES, J. Douglas
Edició:México D.F. : International Thomson Editores, 2016.
ISBN:978-607-526-404-2
Recomanat per: VIGO AGUIAR, ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Maple V [release 5] : programming guide
Autors:M.B. Monagan...[et al.]
Edició:New York [etc.] : Springer,, cop. 1998.
ISBN:0-387-98398-8 (rúst.)
Recomanat per: VIGO AGUIAR, ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Métodos matemáticos y programación con MAPLE V
Autors:César Pérez López
Edició:Madrid : RA-MA, 1998.
ISBN:84-7897-277-3
Recomanat per: VIGO AGUIAR, ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Numerical methods
Autors:Germund Dahlquist, Åke Björck
Edició:Mineola, New York : Dover, [2003].
ISBN:0-486-42807-9 (rúst.)
Recomanat per: VIGO AGUIAR, ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Numerical methods
Autors:Germund Dahlquist, êAke Bjèorck ; translated from the Swedish by Ned Anderson
Edició:Mineola, New York : Dover, [2003].
ISBN:0-486-42807-9 (rúst.)
Recomanat per: VIGO AGUIAR, ISABEL
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Numerical methods for ordinary differential systems : the initial value problem
Autors:LAMBERT, John D.
Edició:Chichester : John Wiley & Sons, 2000.
ISBN:0-471-92990-5 (cart.)
Recomanat per: VIGO AGUIAR, ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Numerical methods for ordinary differential systems : the initial value problem
Autors:J.D. Lambert
Edició:Chichester [etc.] : John Wiley and Sons, 1991.
ISBN:0-471-92990-5
Recomanat per: VIGO AGUIAR, ISABEL
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Solving ordinary differential equations (v. 1)
Autors:E. Hairer, S.P. Norsett, G. Wanner
Edició:Berlin [etc] : Springer-Verlag, 2000.
ISBN:3-540-56670-8
Recomanat per: VIGO AGUIAR, ISABEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: 27
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 05/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 03/06/2013 09:00 13:00 0041PS044 -
Període extraordinari de setembre -1 06/09/2013 09:00 13:00 CI/0002 -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Avaluació contínua
Evaluación continua a partir de trabajos supervisados. Examen final en junio, septiembre y diciembre.