UA
   ANÀLISI DE DADES MITJANÇANT APLICACIONS INFORMÀTIQUES.    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi10284Descripció
Crdts. Teor.0Anàlisi de dades a través d'un full de càlcul. Estudi descriptiu i gràfic de les dades. Inferència estadística. Elaboració i interpretació d'informes especialitzats. Fonts d'informació en Criminologia.
Crdts. Pract.4,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVAESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA04,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Criminologia. Pla 2005


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Aquesta assignatura és incompatible, per tenir continguts equivalents, amb les següents assignatures:
CodiAssignatura
9894APLICACIONS INFORMÀTIQUES AL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
9543EXCEL: EINA DE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
7693ESTADÍSTICA PER A ÒPTICS


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
3 27
4 23
TOTAL 50
(*) 3: GRUPO 3 (ONLINE) - CAS
(*) 4: GRUPO 4 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: 20
Places disponibles 11
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 4 10/09/2012 21/12/2012 X 20:00 22:00 DE/0-01I
  4 10/09/2012 21/12/2012 V 18:00 19:00 DE/0-01I
(*) CLASE TEÓRICA
3: GRUPO 3 (ONLINE) - CAS
4: GRUPO 4 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
3: GRUPO 3 (ONLINE) - CAS
4: GRUPO 4 - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
3 1er. D CAS des de A fins a Z
4 1er. T CAS des de A fins a Z
(*) 3: GRUPO 3 (ONLINE) - CAS
(*) 4: GRUPO 4 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)

Se pretende que el alumno se inicie en el uso de la hoja de cálculo, aplicando conocimientos de Estadística básicos al análisis y descripción de datos, tanto de forma analítica como gráfica. Por lo tanto, los objetivos que se persiguen son:

- Introducir al alumno en el uso de la hoja de cálculo.

- Conocer y aplicar, a través de una hoja de cálculo, los conocimientos básicos de Estadística Descriptiva para el análisis de datos, y su aplicación en los estudios de Criminología.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
El programa se estructura en dos módulos y a su vez, en los correspondientes temas:

MÓDULO 0. Introducción a la hoja de cálculo Excel.
MÓDULO 1. Presentación de datos: tablas y diagramas.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
LILLO CERDA , MARIA SONIA


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques
Todas las clases se llevan a cabo en el aula de informática.

Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres
Las prácticas se desarrollan en el aula de informática y utilizando la hoja de cálculo .


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 102843LILLO CERDA, MARIA SONIA
4Arques Castello, Jose Antonio
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 102843LILLO CERDA, MARIA SONIA
4Arques Castello, Jose Antonio
Enllaços relacionats
http://excelabo.net/index.php
http://inza.wordpress.com/tag/criminologia
http://office.microsoft.com/es-es/excel/HP100791863082.aspx?mode=print
http://www.ayudaexcel.com
http://www.criminologos.org
http://www.eio.ua.es
http://www.ine.es
http://www.ive.es
http://www.malaprensa.com
http://www.seio.es
http://www.xlstat.com/es/home


Bibliografia

Estadística aplicada a través de Excel
Autors:César Pérez López
Edició:Dades no disponibles.
ISBN:No disponible
Recomanat per: LILLO CERDA, MARIA SONIA (*1)

Excel 2000 a fondo
Autors:PRATS HERNÁNDEZ, Carles ; TRAVERÍA, Santiago
Edició:Barcelona : Inforbook`s, 2000.
ISBN:84-95318-19-9
Recomanat per: LILLO CERDA, MARIA SONIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B103
Proves extraordinarias de finalització d'estudis 4 17/10/2012 Hora i aula: Contactar amb el professor
Proves extraordinarias de finalització d'estudis 3 19/11/2012 Hora i aula: Contactar amb el professor
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 4 16/01/2013 15:00 18:00 OP/INF1 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 3 21/01/2013 15:00 18:00 DE/0-02I
DE/0-01I
-
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster 4 27/06/2013 15:00 18:00 DE/0-01I
DE/0-02I
-
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster 3 04/07/2013 17:30 20:30 DE/0-02I
DE/0-01I
-
(*) 3: GRUPO 3 (ONLINE) - CAS
(*) 4: GRUPO 4 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Avaluació contínua, examen final
La evaluación del grupo 4 PRESENCIAL consta de dos partes:

- Elaboración y presentación de un trabajo final OBLIGATORIO. Máximo 5 puntos.

- Prueba final de carácter obligatorio. Máximo 5 puntos.

En las convocatorias extraordinarias la calificación se obtendrá teniendo en cuenta los mismos criterios. Por lo tanto, la presentación del trabajo final en la fecha que se determine durante el curso será REQUISITO para la superación de la asignatura.

Respecto al GRUPO 3 ONLINE
, los criterios e instrumentos de evaluación se expondrán con claridad en los materiales a los que los alumnos de este grupo tendrán acceso al principio del curso, y estarán basados en la realización de unos ejercicios prácticos y un examen final. Para más información consultar las sesiones docentes que se irán publicando.