UA
   PUBLICITAT I TURISME    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi10117Descripció
Crdts. Teor.3ESTUDI DE L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES PUBLICITÀRIES I DE RELACIONS PÚBLIQUES A LA DINÀMICA COMUNICATIVA DE LES EMPRESES DEL SECTOR TURÍSTIC.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIALCOMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT31,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques - pla 2002


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 49
TOTAL 49
(*) 1: 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 M 19:00 21:00 A2/E11
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 30/01/2013 24/05/2013 X 19:00 20:00 A2/E01
(*) CLASE TEÓRICA
1: 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: 1 - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. T CAS des de - fins a -
(*) 1: 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
Sense Dades


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Fernández Poyatos , Maria Dolores


Metodologia docent (2012-13)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 101171Fernández Poyatos, Maria Dolores
Iglesias García, Mar
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 101171CABALLERO SUAREZ, ELOY RAMON
Enllaços relacionats
http://www.interactivadigital.com/guiadecampanas/


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B154
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 12/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 14/06/2013 18:00 21:00 A2/E04 -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 12/07/2013 11:30 14:30 A2/B02 -
(*) 1: 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat