UA
   MUNTATGE I POSTPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL EN PUBLICITAT    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi10106Descripció
Crdts. Teor.1,5ESTUDI DE LES TÈCNIQUES DE MUNTATGE I POSTPRODUCCIÓ APLICADES A LA PUBLICITAT.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIALCOMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT1,53


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques - pla 2002


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 41
2 44
TOTAL 85
(*) 1: 1 - CAS
(*) 2: 2 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 M 16:00 17:00 BG/LAB1
  2 10/09/2012 21/12/2012 J 14:00 15:00 BG/LAB1
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 11 10/09/2012 21/12/2012 X 12:00 14:00 BG/LAB1
  12 10/09/2012 21/12/2012 X 14:00 16:00 BG/LAB1
  21 10/09/2012 21/12/2012 M 12:00 14:00 BG/LAB1
  22 10/09/2012 21/12/2012 M 14:00 16:00 BG/LAB1
(*) CLASE TEÓRICA
1: 1 - CAS
2: 2 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
11: 11 - CAS
12: 12 - CAS
21: 21 - CAS
22: 22 - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. T CAS des de - fins a -
2 1er. M CAS des de - fins a -
(*) 1: 1 - CAS
(*) 2: 2 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Objetivos de las asignatura / competencias (2011-12)
1) Conocer la complejidad del concepto "montaje".
2) Definir el concepto "postproducción".
3) Conocer diferentes tipos de montaje.
4) Ser capaz en una edición de vídeo digital de crear un proyecto, capturar, hacer subclips, trabajar en la línea de tiempo, manejar adecuadamente el trim, aplicar efectos, ajustar el audio, titular, importar archivos y volcar a cinta o exportar.
5) Reconocer las características de las ediciones lineales, no lineales, on line y off line.
6) Conocer y describir adecuadamente distintos formatos de compresión de vídeo.
7) Nombrar distintos programas de software de postproducción.
8) Definir composición multicapa.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)

Contenidos teóricos y prácticos (2010-11)
1) Definción terminológica.
1.1. Concepto de "montaje" y "edición".
1.2. Concepto de "postproducción".
1.3. Diferentes tipos de montaje.

2) La edición digital:
2.1. La edición lineal y no lineal.
2.2. La edición on line y off line.
2.3. Digitalización de la señal. Formatos.
2.4. El software de edición.

3) La postproducción digital:
3.1. Procesamiento de la señal digital.
3.2. La composición muticapa.
3.3. Programas de software de postproducción más utilizados y características.

Enllaç al programa
no
Professor/a responsable
Pueo Ortega , Basilio


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques

Clases teóricas y prácticas
Durante las clases teóricas se explicarán conceptos que se aplicarán en las clases prácticas con el programa de edición correspondiente. Es obligatoria la asistencia tanto a las clases teóricas como a las clases prácticas un mínimo del 80% de las horas lectivas.Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres
Laboratorios.
Las prácticas consistirán en ejercicios con el programa de edición porfesional correspondiente.


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 101061Pueo Ortega, Basilio
2Pueo Ortega, Basilio
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 1010611Pueo Ortega, Basilio
12Pueo Ortega, Basilio
21Pueo Ortega, Basilio
22Pueo Ortega, Basilio
Enllaços relacionats
https://www.google.com/calendar/embed?src=db5gs2nagpoonbstaugi5ib28k%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Madrid
https://www.google.com/calendar/embed?src=0rmhli7mt3r41hb2mdrqg33oh4%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Madrid


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B154
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 28/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 21/01/2013 18:00 21:00 BG/LAB1 -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 08/07/2013 08:30 11:30 BG/LAB1 -
(*) 1: 1 - CAS
(*) 2: 2 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Avaluació contínua, examen final

Evaluación continua y examen teórico o trabajo final

30% Trabajo final audiovisual = hasta 3 puntos
70% Prácticas realizadas = 7 puntos