UA
   MÀRQUETING POLÍTIC I ELECTORAL    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi10084Descripció
Crdts. Teor.3RELACIÓ D'INTERCANVI: PRODUCTE OFERIT I VOT SOL·LICITAT. ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING POLÍTIC. ENQUESTES ELECTORALS.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
MARKETINGCOMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS31,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques - pla 2002


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Aquesta assignatura és incompatible, per tenir continguts equivalents, amb les següents assignatures:
CodiAssignatura
4732MÀRQUETING POLÍTIC I ELECTORAL


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 20
TOTAL 20
(*) 1: 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: 15
Places disponibles 14
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 V 15:00 17:00 A2/E12
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 10/09/2012 21/12/2012 M 11:00 12:00 A2/E13
(*) CLASE TEÓRICA
1: 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: 1 - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. T CAS des de - fins a -
(*) 1: 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
Sense Dades


Enllaç al programa
Professor/a responsable
López Barreiro , Marta Maria


Metodologia docent (2012-13)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 100841López Barreiro, Marta Maria
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 100841López Barreiro, Marta Maria
Enllaços relacionats
http://iup.es/marketingdireccioncomercial.php
http://www.iup.es/masterturismoygestion.php
http://www.uv.es/acuenca/doctorado/doctorado.htm


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B154
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 05/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 18/01/2013 15:00 18:00 A2/B13 -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 05/07/2013 11:30 14:30 A2/A11 -
(*) 1: 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat