UA
   COMUNICACIÓ POLÍTICA I PROPAGANDA    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi10079Descripció
Crdts. Teor.3PROCESSOS I CONSTRUCCIÓ DE LA COMUNICACIÓ POLÍTICA. FORMES DIRECTES I INDIRECTES DE LA PROPAGANDA. CAMPANYES ELECTORALS.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIALCOMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT31,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques - pla 2002


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 16
TOTAL 16
(*) 1: 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 L 12:00 14:00 A2/E11
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 11 30/01/2013 24/05/2013 M 12:00 13:00 A2/C13
  12 30/01/2013 24/05/2013 M 13:00 14:00 A2/C13
(*) CLASE TEÓRICA
1: 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
11: 11 - CAS
12: 12 - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. M CAS des de - fins a -
(*) 1: 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Concer las distintas concepciones, actores y flujos de la Comunicación Política.

Reflexionar sobre el papel fundamental de los procesos de mediatización de la política.

Identificar las relaciones establecidas entre los tres actores de la comunicación política, especialmente aquellas que relacionan al sistema mediático y al sistema político, y sus efectos.

Conocer las principales teorías sobre los efectos de la comunicación en la esfera público-política.

Familiarizarse con los principales procesos de comunicación pública, institucional y política, haciendo hincapie en los procesos electorales.

Conocer y analizar las prácticas básicas del desarrollo y puesta en marcha de las campañas electorales.

Familiarizarse con todo tipo de material de comunicación política y porpaganda, desde información político-electoral, mensajes y discursos de diversa índole o piezas y campañas publicitarias de carácter institucional y político.

Trabajar en clase y en casa sobre textos académicos y materiales de comunicación política.

Desarrollar la capacidad crítica.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
Tema 1. LA COMUNICACIÓN POLÍTICA. CONCEPTOS PREVIOS
Tema 2. MASS MEDIA Y SISTEMA POLÍTICO
Tema 3. INFORMACIÓN ELECTORAL
Tema 4. LAS CAMPAÑAS ELECTORALES
Tema 5. CAMPAÑAS ELECTORALES EN FORMAS PUBLICITARIAS


Enllaç al programa
Professor/a responsable
FELIU ALBALADEJO , M. ANGELES


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques
Clases teóricas con exposición de los temas por parte de la profesora, apoyada por materiales informáticos y audiovisuales que ayuden a la comprensión y ejemplificación de los temas y casos concretos.

Clases prácticas de diversa índole.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres
Aplicación de conocimientos adquiridos principalmente en las clases teóricas. Desarrollo de debates sobre temas de interés al hilo de la materia desarrollada. Realización de trabajos individuales y de grupo.


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 100791FELIU ALBALADEJO, M. ANGELES
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 1007911FELIU ALBALADEJO, M. ANGELES
12FELIU ALBALADEJO, M. ANGELES
Enllaços relacionats
http://descartes.cnice.mecd.es/materiales_didacticos/Ley_dhont/index.htm
http://www.clubcultura.com/haymotivo/videos.htm
http://www.elecciones.mir.es/generales2008/i_campanas.html
http://www.elecciones.mir.es/generales2008/i_visita8.html
http://www.losgenoveses.net/portadaelecciones22.html
http://www.youtube.com/watch?v=IAqk8w0KuuA&feature=related


Bibliografia

CAMPAÑAS ELECTORALES Y PUBLICIDAD POLÍTICA EN ESPAÑA (1976-1991)
Autors:ARCEO VACAS, J.L.
Edició:BARCELONA : ASOCIACIÓN DE DOCTORES Y LICENCADOS EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS, 1993.
ISBN:No disponible
Recomanat per: FELIU ALBALADEJO, MARIA ANGELES (*1)

Comunicación política : técnicas y estrategias para la sociedad de la información
Autors:María José Canel
Edició:Madrid : Tecnos, D.L. 1999.
ISBN:84-309-3444-8
Recomanat per: FELIU ALBALADEJO, MARIA ANGELES (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

ELS EFECTES SOCIALS DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE MASSES.
Autors:WOLF, M.
Edició:BARCELONA : PÒRTIC, 1992.
ISBN:No disponible
Recomanat per: FELIU ALBALADEJO, MARIA ANGELES (*1)

HOMO VIDENS. LA SOCIEDAD TELEDIRIGIDA
Autors:SARTORI, G.
Edició:MADRID : ---, 1998.
ISBN:No disponible
Recomanat per: FELIU ALBALADEJO, MARIA ANGELES (*1)

LA COMUNICAZIONE POLITICA
Autors:MAZZOLENI, G.
Edició:BOLOGNA : IL MULINO, 1998.
ISBN:No disponible
Recomanat per: FELIU ALBALADEJO, MARIA ANGELES (*1)

MARKETING POLÍTICO Y COMUNICACIÓN
Autors:MAAREK, P.J.
Edició:BARCELONA : PAIDOS, 1997.
ISBN:No disponible
Recomanat per: FELIU ALBALADEJO, MARIA ANGELES (*1)

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POLÍTICA
Autors:GARCÍA RUESCAS, F.
Edició:MADRID : CIRDE, 1980.
ISBN:No disponible
Recomanat per: FELIU ALBALADEJO, MARIA ANGELES (*1)

TEORIE DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA
Autors:DeFLEUR, M.L. y BALL-ROKEACH, S.J.
Edició:BOLOGNA : IL MULINO, 1995.
ISBN:No disponible
Recomanat per: FELIU ALBALADEJO, MARIA ANGELES (*1)

TORÍA Y TÉCNICA DE LA PROPAGANDA ELECTIORAL. (FORMAS PUBLICITARIAS)
Autors:HERREROS ARCONADA
Edició:BARCELONA : PROMOCIONES Y PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS, 1997.
ISBN:No disponible
Recomanat per: FELIU ALBALADEJO, MARIA ANGELES (*1)
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B154
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 15/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 05/06/2013 15:00 18:00 A2/A22 -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 11/07/2013 11:30 14:30 A2/B12 -
(*) 1: 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Examen final
Examen final de desarrollo (70% de la nota final).

Prácticas semanales entregadas individualmente y trabajo de grupo (30% de la nota final).

NOTA 1: Para aprobar la asignatura y que se pueda contar la nota de la parte práctica, el alumno deberá aprobar el examen teórico (mínimo 5 sobre 10).

NOTA 2: Si el alumno no hace la parte práctica durante el curso, para aprobar la asignatura deberá sacar como mínimo un 7 (sobre 10) en el exámen teórico final.