UA
   TEORIA I TÈCNICA DE LES RELACIONS PÚBLIQUES I    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi10029Descripció
Crdts. Teor.3DISSENY, ESTABLIMENT I DESENVOLUPAMENT DE LES ESTRATÈGIES I LES APLICACIONS DE LES POLÍTIQUES DE COMUNICACIÓ PERSUASIVES EN LES INSTITUCIONS I LES EMPRESES PÚBLIQUES I PRIVADES.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIALCOMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT33


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques - pla 2002


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 53
2 60
3 65
4 60
TOTAL 238
(*) 1: 1 - CAS
(*) 2: 2 - CAS
(*) 3: 3 - CAS
(*) 4: 4 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 J 10:00 12:00 A2/E11
  2 10/09/2012 21/12/2012 J 18:00 20:00 A2/E12
  3 10/09/2012 21/12/2012 J 12:00 14:00 A2/E13
  4 10/09/2012 21/12/2012 X 15:00 17:00 A2/E13
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 11 10/09/2012 21/12/2012 V 10:00 12:00 GB/INF4
  12 10/09/2012 21/12/2012 V 12:00 14:00 GB/INF4
  21 10/09/2012 21/12/2012 M 17:00 19:00 GB/INF4
  22 10/09/2012 21/12/2012 M 15:00 17:00 GB/INF4
  31 10/09/2012 21/12/2012 L 12:00 14:00 GB/INF4
  32 10/09/2012 21/12/2012 L 10:00 12:00 GB/INF4
  41 10/09/2012 21/12/2012 M 17:00 19:00 A1/1-46I
  42 10/09/2012 21/12/2012 M 19:00 21:00 A1/1-46I
(*) CLASE TEÓRICA
1: 1 - CAS
2: 2 - CAS
3: 3 - CAS
4: 4 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
11: 11 - CAS
12: 12 - CAS
21: 21 - CAS
22: 22 - CAS
31: 31 - CAS
32: 32 - CAS
41: 41 - CAS
42: 42 - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. M CAS des de - fins a -
2 1er. T CAS des de - fins a -
3 1er. M CAS des de - fins a -
4 1er. T CAS des de - fins a -
(*) 1: 1 - CAS
(*) 2: 2 - CAS
(*) 3: 3 - CAS
(*) 4: 4 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
1ª PARTE. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y TÉCNICOS DE LSA RELACIONES PÚBLICAS.

Conocer y comprender las principales características de la actividad de las Relaciones Públicas: deficnión, objetivos de su práctica, opinión pública y públicos, responsabilidad social y contexto profesional.

2ª PARTE. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS.

Conocer y comprender el enfoque de la Planificación Estratégica de esta disciplina dentro de las organizaciones: concepto de Dirección estratégica y de Programa de Relaciones Públicas.
@font-face <{br> font-family: "Times New Roman";
}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 1ª parte. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y TÉCNICOS DE LAS RELACIONES PÚBLICASConocer y comprender las principales características de la actividad de Relaciones Públicas: definición, objetivos de su práctica, evolución histórica, públicos, responsabilidad social y contexto profesional2ª parte. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS.Conocer y comprender el enfoque de Planificación estratégica de las Relaciones Públicas dentro de las organizaciones: concepto de Dirección estratégica


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
1ª PARTE. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-TÉCNICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS.


Tema 1. Conceptualización de la disciplina.

1.1. Consideraciones previas. Introducción al ámbito.
1.2. El concepto de las relaciones públicas desde el punto de vista social, académico y profesional.
1.3. Conceptualización contemporánea de las relaciones públicas.
1.4. El respaldo de las relaciones públicas al marketing.
1.5. La perspectiva integrada.


Tema 2. Los orígenes históricos y la evolución de la disciplina: los modelos conductuales de las relaciones públicas.

2.1. Evolución Histórica en las funciones asignadas a las relaciones públicas.
2.2. Modelo de Agente de prensa (publicity).
2.3. Modelo de Información Pública.
2.4. Modelo Asimétrico bidireccional.
2.5. Modelo Simétrico bidirecccional.
2.6. Evolución del Simétrico bidireccional: el quinto modelo.


Tema 3. Opinión Pública, públicos y vínculos.

3.1. Concepto de Opinión Pública.
3.2. Líderes de Opinión.
3.3. El concepto comunicacional de los vínculos.
3.4. El concepto de público en relaciones públicas.
3.5. Una teoría situacional para identificar a los públicos.

Tema 4. La responsabilidad social corporativa

4.1. Una comunicación equilibrada
4.2. Categorización de las responsabilidades.
4.3. Responsabilidad pública versus responsabilidad social.
4.4. Cómo contribuyen las Relaciones Públicas a la responsabilidad de la organización.


Tema 5. Las relaciones públicas en el actual contexto profesional.

5.1. Consideraciones básicas sobre el profesionalismo y perfil profesional del relaciones públicas.
5.2. Roles o funciones básicas del profesional.
5.3. Organizaciones y asociaciones de carácter profesional.
5.4. Agencias y empresas de relaciones públicas: analogías y diferencias con las agencias de publicidad.
5.5. El concepto de excelencia en las relaciones públicas.

2ª PARTE. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS.


Tema 6. La dirección y gestión estratégica de las relaciones públicas.

6.1. El concepto del management y la planificación en las empresas y/o en departamentos de relaciones públicas.
6.2. Estructuras y funciones de los sistemas organizacionales.
6.3. Procesos y Feed-Back del sistema.
6.4. Metodología para establecer un programa de relaciones públicas: investigación estratégica.


Tema 7. Objetivos, estrategia y planificación de relaciones públicas. El establecimiento de objetivos de relaciones públicas.

7.1. La dirección por objetivos.
7.2. Teoría sobre los efectos de la comunicación.
7.3. El concepto científico de estrategia
7.4. Delimitación del concepto de estrategia, táctica y plan.
7.5. La estrategia de relaciones públicas.


Tema 8. La asignación de recursos financieros y humanos.

8.1. Cómo se realiza un presupuesto para relaciones públicas.
8.2. La toma de decisiones para seleccionar alternativas.
8.3. La asignación de tareas.Tema 9. Acción y comunicación de relaciones públicas.

9.1. La planificación temporal de actividades.
9.2. La ejecución del programa de relaciones públicas.


Tema 10. Post-test o investigación de evaluación.

10.1. Fases de la investigación de evaluación.
10.2. La evaluación y el proceso directivo.
10.3. Métodos de evaluación.
10.4. Aplicación de los resultados de la evaluación a las decisiones organizacionales.@font-face <{br> font-family: "Times New Roman";
}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }


Enllaç al programa
Professor/a responsable
LOPEZ BERNA , SONIA


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques i pràctiques


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres
Prácticas: "Resolución de casos".


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 100291LOPEZ BERNA, SONIA
2Lorenzo Sola, Francisco
3LOPEZ BERNA, SONIA
4Lorenzo Sola, Francisco
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 1002911LOPEZ BERNA, SONIA
12LOPEZ BERNA, SONIA
21Lorenzo Sola, Francisco
22Lorenzo Sola, Francisco
31ROS SELVA, JAUME
32ROS SELVA, JAUME
41ROS SELVA, JAUME
42Lorenzo Sola, Francisco
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

Cristalizando la opinión pública
Autors:por Edward L.Bernays Freud
Edició:Barcelona : Gestión 2000, cop. 1998.
ISBN:84-8088-213-1
Recomanat per: LORENZO SOLA, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Derecho premial
Autors:RUBIO GORDO, Pedro Vicente
Edició:Madrid : Protocolo, 2006.
ISBN:978-84-95789-21-1
Recomanat per: LORENZO SOLA, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
Autors:GRUNIG Y HUNT
Edició:BARCELONA : GESTIÓN 2000, 2003.
ISBN: 8480889489
Recomanat per: LOPEZ BERNA, SONIA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Fundamentos del protocolo en la comunicación institucional
Autors:MARÍN CALAHORRO, Francisco
Edició:Madrid : Síntesis, 1997.
ISBN:84-738-493-2
Recomanat per: LORENZO SOLA, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La comunicación en el protocolo
Autors:Julio César Herrero/Juan Luis Fuente Lafuente
Edició:Madrid : Ediciones Protocolo, 2004.
ISBN:84-95789-08-6
Recomanat per: LORENZO SOLA, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Manual de Protocolo
Autors:Francisco López-Nieto
Edició:Barcelona : Ariel, 2003.
ISBN:84-344-4442-9
Recomanat per: LORENZO SOLA, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Manual de relaciones públicas e institucionales
Autors:XIFRA, Jordi
Edició:Dades no disponibles.
ISBN:978-84-309-5267-0
Recomanat per: LOPEZ BERNA, SONIA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Manual de relaciones públicas eficaces
Autors:CUTLIP, Scout M.; CENTER, Allen H.; BROOM, Glen M
Edició:Barcelona : Gestión 2000, 2006.
ISBN:9788496426979
Recomanat per: LOPEZ BERNA, SONIA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Manual de relaciones públicas empresariales e institucionales
Autors:BARQUERO CABRERO, José Daniel
Edició:Barcelona : Gestión 2000, 1999.
ISBN:84-8088-328-6
Recomanat per: LORENZO SOLA, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Manual práctico para la organización de eventos : técnicas de organización de actos II
Autors:Carlos Fuente Lafuente
Edició:Madrid : Protocolo, 2005.
ISBN:84-95789-15-9
Recomanat per: LORENZO SOLA, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Metodología general : conocimiento científico e investigación en la comunicación social
Autors:PIÑUEL RAIGADA, José Luís; GAITÁN MOYA, Juan Antonio
Edició:Madrid : Síntesis, 1995.
ISBN:978-84-7738-325-3
Recomanat per: LORENZO SOLA, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Planificación estratégica de las relaciones públicas
Autors:Jordi Xifra
Edició:Barcelona : Paidós Ibérica, 2005.
ISBN:84-493-1778-9
Recomanat per: LOPEZ BERNA, SONIA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Protocolo oficial : las instituciones españolas del Estado y su ceremonial
Autors:Fuente Lafuente, Carlos
Edició:Madrid : Ed. Protocolo, 2004.
ISBN:84-95789-05-1
Recomanat per: LORENZO SOLA, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Relaciones públicas : estrategias y tácticas
Autors:WILCOX, Dennis L; CAMERON, Glen; XIFRA, Jordi
Edició:Madrid : Pearson Educación, 2006.
ISBN:84-205-5035-3
Recomanat per: LORENZO SOLA, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Técnicas de investigación social: teoría y ejercicios
Autors:SIERRA BRAVO, Restituto
Edició:Madrid : Thomson Paraninfo, 2005.
ISBN:84-283-2429-8
Recomanat per: LORENZO SOLA, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Técnicas de las relaciones públicas
Autors:XIFRA TRIADÚ, Jordi
Edició:Barcelona : UOC., 2007.
ISBN:978-84-9788-554-6
Recomanat per: LOPEZ BERNA, SONIA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Técnicas de organización de actos : manual de protocolo actualizado
Autors:Carlos Fuente Lafuente
Edició:Madrid : Ed. Protocolo, 2004.
ISBN:84-95789-06-X
Recomanat per: LORENZO SOLA, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Tratado de protocolo de Estado e Internacional
Autors:VILARRUBIAS SOLANES, Felio A.
Edició:Oviedo : Ediciones Nobel, 2000.
ISBN:978-84-89770-97-3
Recomanat per: LORENZO SOLA, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B154
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 12/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 24/01/2013 15:00 18:00 A2/C04
A2/C03
A2/D01
-
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 01/07/2013 08:30 11:30 A2/D21 -
(*) 1: 1 - CAS
(*) 2: 2 - CAS
(*) 3: 3 - CAS
(*) 4: 4 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Avaluació contínua
1ª PARTE. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y TÉCNICOS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS.

Resolución de casos práticos. 5 casos.
Todos elles se resolverán en las aulas de informática durante las sesiones prácticas, y serán de caracter grupal. Valoración total: 5 puntos

2ª PARTE. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS.

Trabajo académico: "Programa de Relaciones Públicas".
4 puntos el informe final y 1 punto la exposición del trabajo.
Valoración total: 5 puntos.