UA
   POLÍTICA SOCIAL AUTONÒMICA I LOCAL    Any acadèmic       Versió PDF.
Codi9913Descripció
Crdts. Teor.4DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES. MODELS AUTONÒMICS D'ACTUACIÓ. INICIATIVES DEL PAÍS VALENCIÀ. ENS LOCALS I SERVEIS SOCIALS. TIPOLOGIES. RELACIONS ENTRE NIVELLS TERRITORIALS.
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTATCIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ42


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Sense Dades


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Sense departament
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
Sense horari


Grups de matricula (2012-13)
Sense grups


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
Sense Dades


Enllaç al programa
Professor/a responsable
OTAZU URRA , JUANA MARIA


Metodologia docent (2012-13)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2012-13)
Sense Dades
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

LA ASISTENCIA SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES EN ESPAÑA
Autors:ALONSO SECO, JOSÉ MARIA Y GONZALO GONZÁLEZ, BERNARDO
Edició:MADRID : BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, 2000.
ISBN:No disponible
Recomanat per: OTAZU URRA, JUANA MARIA (*1)

SEMATA. Marginados y Excluidos. V.16 (2005)
Autors:-
Edició:Santiago de Compostela : Universidad de Santiago de Compostela, 1999.
ISBN:1137-9669
Recomanat per: OTAZU URRA, JUANA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
Informació no disponible en aquests moments.


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat