UA
   GESTIÓ PÚBLICA DE LES POLÍTIQUES SOCIOLABORALS    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9912Descripció
Crdts. Teor.4GESTIÓ PÚBLICA I POLÍTIQUES PÚBLIQUES. GESTIÓ PÚBLICA POSTBUROCRÀTICA. PRESA DE DECISIONS I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA. OBJECTIUS I INDICADORS DE GESTIÓ. QUALITAT TOTAL. CARTES I PROJECTES DE SERVEIS. ESPECIFICITAT DE LES POLÍTIQUES SOCIOLABORALS.
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTATCIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ42


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 2
TOTAL 2
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 L 19:00 21:00 0011PB015
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 30/01/2013 24/05/2013 V 20:00 22:00 0011PB015
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO PRÁCTICAS DE GESTIÓN PÚBLICA DE LAS POLÍTICAS SOCIO-LABORALES - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. T CAS des de A fins a Z
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
Sense Dades


Enllaç al programa
Professor/a responsable
CANALES ALIENDE , JOSE MANUEL


Metodologia docent (2012-13)
Classes teòriques


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 99121Benito Gil, Vicente Jose
CANALES ALIENDE, JOSE MANUEL
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 99121Benito Gil, Vicente Jose
CANALES ALIENDE, JOSE MANUEL
Enllaços relacionats
http://www.ua.es


Bibliografia

El gobierno del futuro
Autors:traducción de José Manuel Rodríguez Álvarez ; revisión de José Manuel Canales Aliende
Edició:Madrid.
ISBN:84-95912-09-0
Recomanat per: BENITO GIL, VICENTE JOSE
CANALES ALIENDE, JOSE MANUEL
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La nueva gestión pública
Autors:Olías de Lima Gete, Blanca
Edició:Madrid[etc.] : Prentice Hall, 2001.
ISBN:84-205-3105-7
Recomanat per: BENITO GIL, VICENTE JOSE
CANALES ALIENDE, JOSE MANUEL
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Las políticas sociales en las sociedades complejas
Autors:Herrera Gómez, Manuel ; Castón Boyer, Pedro
Edició:Barcelona : Ariel, 2003.
ISBN:84-344-1705-7
Recomanat per: CANALES ALIENDE, JOSE MANUEL
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Políticas sociolaborales
Autors:Antonio V. Sempere Navarro... [et al.]
Edició:Pamplona : Laborum, 2003.
ISBN:84-95863-29-4
Recomanat per: CANALES ALIENDE, JOSE MANUEL
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Repensar el paper del gestor públic en el segle XXI : actes del I Congrés Català de Gestió Pública : Barcelona, 26 i 27 de setembre de 2002
Autors:
Edició:Barcelona : Associació Catalana de Gestió Pública Escola d`Administració Pública de Cataluny, 2003.
ISBN:84-393-6121-1
Recomanat per: CANALES ALIENDE, JOSE MANUEL
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 30/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 14/06/2013 15:00 18:00 DE/1-13P -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 12/07/2013 17:30 20:30 A1/3-66S -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
Avaluació contínua