UA
   GESTIÓ PÚBLICA DE LES POLÍTIQUES SOCIOLABORALS    Any acadèmic       Versió PDF.
Codi9912Descripció
Crdts. Teor.4GESTIÓ PÚBLICA I POLÍTIQUES PÚBLIQUES. GESTIÓ PÚBLICA POSTBUROCRÀTICA. PRESA DE DECISIONS I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA. OBJECTIUS I INDICADORS DE GESTIÓ. QUALITAT TOTAL. CARTES I PROJECTES DE SERVEIS. ESPECIFICITAT DE LES POLÍTIQUES SOCIOLABORALS.
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTATCIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ42


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1 9
TOTAL 9
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2011-12)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 01/02/2012 25/05/2012 L 19:00 21:00 0011PB015
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 01/02/2012 25/05/2012 V 20:00 22:00 0011PB015
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO PRÁCTICAS DE GESTIÓN PÚBLICA DE LAS POLÍTICAS SOCIO-LABORALES - CAS


Grups de matricula (2011-12)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. T CAS des de A fins a Z
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2011-12)
Sense Dades


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Benito Gil , Vicente Jose


Metodologia docent (2011-12)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 99121Benito Gil, Vicente Jose
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 99121Benito Gil, Vicente Jose
Enllaços relacionats
http://www.ua.es


Bibliografia

El gobierno del futuro
Autors:traducción de José Manuel Rodríguez Álvarez ; revisión de José Manuel Canales Aliende
Edició:Madrid.
ISBN:84-95912-09-0
Recomanat per: BENITO GIL, VICENTE JOSE
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La nueva gestión pública
Autors:Coordinadora Blanca Olías de Lima Gete; José Manuel Canales Aliende...[et al.]
Edició:Madrid[etc.].
ISBN:84-205-3105-7
Recomanat per: BENITO GIL, VICENTE JOSE
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
Dates d'exàmens oficials (2011-12)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 23/11/2011 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 15/06/2012 16:00 18:00 A1/1-42S -
Període extraordinari de juliol -1 16/07/2012 15:30 17:30 A1/0-14S -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
No especificat