UA
   DESENVOLUPAMENT LOCAL I INICIATIVES LOCALS D'OCUPACIÓ    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9911Descripció
Crdts. Teor.3MERCATS DE TREBALL LOCALS, AUTONOMIA POLÍTICA LOCAL I AUTONOMIA ECONÒMICA. ANÀLISI I DIAGNÒSTIC DE NECESSITATS LOCALS. FINANÇAMENT. GESTIÓ PÚBLICA DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL. EXPERIÈNCIES. ELABORACIÓ D'UN PLA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTATCIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ33


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 84
2 5
TOTAL 89
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - VAL


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 L 18:00 20:00 A1/1-53P
  2 30/01/2013 24/05/2013 L 20:00 22:00 A1/0-12P
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 10/09/2012 21/12/2012 V 18:00 20:00 A1/1-53P
  2 30/01/2013 24/05/2013 V 18:00 20:00 A1/0-12P
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
2: GRUPO 2 - VAL
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO PRÁCTICAS DESARROLLO LOCAL E INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO - CAS
2: GRUPO PRACTICAS DESARROLLO LOCAL EN VALENCIANO - VAL


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. T CAS des de A fins a Z
2 2do. T VAL des de A fins a Z
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - VAL


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
Sense Dades


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Agullo Mateu , Rafael Daniel


Metodologia docent (2012-13)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 99111Agullo Mateu, Rafael Daniel
2Agullo Mateu, Rafael Daniel
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 99111Agullo Mateu, Rafael Daniel
2Agullo Mateu, Rafael Daniel
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 23/11/2012 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 1 21/01/2013 15:00 18:00 A1/1-37X -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 2 12/06/2013 15:00 18:00 DE/1-15P -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 01/07/2013 17:30 20:30 A1/0-23M -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - VAL


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat