UA
   ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES SOCIOLABORALS COMPARADES    Any acadèmic       Versió PDF.
Codi9910Descripció
Crdts. Teor.4ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES SOCIOLABORALS EN ELS PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA I LA OCDE. ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL, LA POLÍTICA LABORAL I L'OCUPACIÓ, I ELS ASSUMPTES SOCIALS. PERSPECTIVA COMPARADA.
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTATCIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ42


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Sense Dades


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Sense departament
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
Sense horari


Grups de matricula (2012-13)
Sense grups


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
Sense Dades


Enllaç al programa
Professor/a responsable
OTAZU URRA , JUANA MARIA


Metodologia docent (2012-13)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2012-13)
Sense Dades
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

BOLETÍN DE INFORMACIÓN SOCIOLABORAL INTERNACIONAL, NÚMEROS: 90,91,93,95,97 Y 102.
Autors:MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Edició:MADRID : MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, VARIOS.
ISBN:No disponible
Recomanat per: OTAZU URRA, JUANA MARIA (*1)

LA CRISIS DEL EMPLEO EN EUROPA. VOLUMENES 1 Y 2.
Autors:PRIETO, CARLOS
Edició:VALENCIA : GERMANIA, 1999.
ISBN:No disponible
Recomanat per: OTAZU URRA, JUANA MARIA (*1)

Sistemas administrativos comparados
Autors:Salvador Parrado Díez
Edició:Madrid : Tecnos ; [Barcelona] Universitat Pompeu Fabra, D.L. 2002.
ISBN:84-309-3833-8
Recomanat per: OTAZU URRA, JUANA MARIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
Informació no disponible en aquests moments.


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat