UA
   DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE L'EMPRESA I    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9885Descripció
Crdts. Teor.2,5ANÀLISI DE L'ENTORN GENERAL I ESPECÍFIC. ANÀLISI INTERNA DE RECURSOS I PRESA DE DECISIONS. OPCIONS PER A LA FORMULACIÓ DE L'ESTRATÈGIA: ESTRATÈGIES GENÈRIQUES I MÈTODES ALTERNATIUS. AVALUACIÓ DE L'ESTRATÈGIA. ELEMENTS PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE L'ESTRATÈGIA.
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ORGANITZACIÓ D'EMPRESESORGANITZACIÓ D'EMPRESES2,52


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Aquesta assignatura és incompatible, per tenir continguts equivalents, amb les següents assignatures:
CodiAssignatura
9104DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I POLÍTICA D'EMPRESA I


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 79
TOTAL 79
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 M 16:00 18:00 A1/0-24G
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 30/01/2013 24/05/2013 J 17:00 18:00 A1/0-24G
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO PRÁCTICAS 1 - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. T CAS des de A fins a Z
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
Sense Dades


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Manresa Marhuenda , Encarnacion


Metodologia docent (2012-13)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 98851GALLARDO LOPEZ, ANGEL
Manresa Marhuenda, Encarnacion
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 98851GALLARDO LOPEZ, ANGEL
Enllaços relacionats
http://www.ua.es/es/presentacion/pe/plan/index.html


Bibliografia

Dirección estratégica
Autors:Johnson, Gerry ; Scholes, Kevan ; Whittington, Richard
Edició:Madrid : Prentice-Hall, 2006.
ISBN:978-84-205-4618-6
Recomanat per: PERTUSA ORTEGA, EVA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Dirección estratégica : conceptos, técnicas y aplicaciones
Autors:Grant, Robert M.
Edició:Cizur Menor : Thomson Civitas, 2014.
ISBN:978-84-470-4651-5
Recomanat per: PERTUSA ORTEGA, EVA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Dirección estratégica de la empresa: metodología, técnicas y casos
Autors:Bueno Campos, Eduardo
Edició:Madrid : Pirámide, 1996.
ISBN:84-368-0928-9
Recomanat per: PERTUSA ORTEGA, EVA MARIA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 26/11/2012 Los alumnos matriculados deberán ponerse en contacto con el profesor.
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 13/06/2013 15:00 18:00 DE/1-16G -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 12/07/2013 17:30 20:30 A1/0-02M -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat