UA
   AUDITORIA SOCIOLABORAL I    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9882Descripció
Crdts. Teor.3SISTEMES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ PER A L'AVALUACIÓ DEL SISTEMA. INFORME DE L'AUDITORIA: DIAGNÒSTIC I PLA D'ACTUACIÓ. INTEGRACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ORGANITZACIÓ D'EMPRESESORGANITZACIÓ D'EMPRESES33


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 75
TOTAL 75
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 10/09/2012 21/12/2012 M 18:00 20:00 A1/0-24G
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 10/09/2012 21/12/2012 J 18:00 20:00 A1/0-24G
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO PRÁCTICAS DE AUDITORIA SOCIOLABORAL I - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. T CAS des de A fins a Z
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
Sense Dades


Enllaç al programa
Professor/a responsable
González Herreros , Ester


Metodologia docent (2012-13)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 98821González Herreros, Ester
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 98821González Herreros, Ester
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

Control de gestión social : la auditoria de los recursos humanos
Autors:Domingo Nevado Peña
Edició:Cuenca.
ISBN:84-89958-67-X
Recomanat per: GONZALEZ HERREROS, ESTER (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Introducción a la auditoría sociolaboral
Autors:Fernando J. Fuentes García (dirección y coordinación), Ricardo Veroz Herradón, Alfonso Carlos Morales Gutiérrez
Edició:Murcia : Diego Marín, 2005.
ISBN:84-8425-400-3
Recomanat per: GONZALEZ HERREROS, ESTER (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Los recursos humanos en la empresa : un enfoque directivo
Autors:Claver Cortés, Enrique
Edició:Madrid : Civitas, 2001.
Notes:En catálogo: Reimp. (2003) para el registro Los recursos humanos en la empresa: un enfoque directivo/Claver Cortés, Enrique
ISBN:978-84-470-0774-5
Recomanat per: GONZALEZ HERREROS, ESTER (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ] [ Enllaç al recurs bibliogràfic ]

50 Casos prácticos sobre recursos humanos y organización de empresas
Autors:Fernando Bayón Mariné
Edició:Madrid .
ISBN:84-7738-388-X
Recomanat per: GONZALEZ HERREROS, ESTER (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 19/11/2012 Los alumnos matriculados deberán ponerse en contacto con el profesor.
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 29/01/2013 15:00 18:00 A1/0-04G -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 05/07/2013 14:30 17:30 A1/3-68S -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat