UA
   ECONOMIA LABORAL    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9881Descripció
Crdts. Teor.4DINÀMICA DEL MERCAT DE TREBALL. EFECTES. EL MERCAT DE TREBALL A ESPANYA: GLOBAL, TERRITORIAL I SECTORIAL. POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ.
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ANÀLISI ECONÒMICA APLICADAECONOMIA APLICADA42


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Aquesta assignatura és incompatible, per tenir continguts equivalents, amb les següents assignatures:
CodiAssignatura
9034ECONOMIA DEL MERCAT DE TREBALL


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 75
TOTAL 75
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 L 18:00 20:00 A1/0-24G
  1 30/01/2013 24/05/2013 J 19:30 20:00 A1/0-24G
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 30/01/2013 24/05/2013 J 18:00 19:30 A1/0-24G
  2 30/01/2013 24/05/2013 M 18:00 19:30 A1/0-24G
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO practicas - CAS
2: GRUPO practicas - CAS


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. T CAS des de A fins a Z
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
Sense Dades


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Ordoñez García , Maria De Covadonga


Metodologia docent (2012-13)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 98811Ordoñez García, Maria De Covadonga
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 98811Ordoñez García, Maria De Covadonga
2Ordoñez García, Maria De Covadonga
Enllaços relacionats
http://epp.eurostat.cec.eu.int
http://www.ces.es
http://www.ilo.org
http://www.ine.es/
http://www.inem.es/
http://www.mtin.es
http://www.servef.es/


Bibliografia

Economía laboral
Autors:McConnell, Campbell R.
Edició:Madrid : McGraw-Hill, 2007.
ISBN:978-84-481-9374-4
Recomanat per: ORDOÑEZ GARCIA, MARIA COVADONGA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

El Mercado de Trabajo: Análisis y Políticas
Autors:Palacio , J.L.. y Alvárez, C.
Edició:Madrid : Akal, 2004.
ISBN:8446016427
Recomanat per: ORDOÑEZ GARCIA, MARIA COVADONGA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El mercado de trabajo en España
Autors:Toharia, L. et al
Edició:Madrid : McGraw-Hill, 1998.
ISBN:8448115724
Recomanat per: ORDOÑEZ GARCIA, MARIA COVADONGA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El mercado de trabajo en España
Autors:[bajo la dirección de] Luis Toharia ; equipo investigador, Cecilia Albert ... [et al.]
Edició:Madrid [etc.] .
ISBN:84-481-1572-4
Recomanat per: ORDOÑEZ GARCIA, MARIA COVADONGA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 12/11/2012 Los alumnos matriculados deberán ponerse en contacto con el profesor.
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 06/06/2013 15:00 18:00 DE/1-16G -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster -1 08/07/2013 17:30 20:30 A1/1-59M -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat