UA
   ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I POLÍTIQUES SOCIOLABORALS    Any acadèmic       Versió PDF.
Codi9869Descripció
Crdts. Teor.3POLÍTIQUES PÚBLIQUES: CARÀCTERS GENERALS DE LES POLÍTIQUES SOCIOLABORALS. PROCÉS D'ELABORACIÓ I DESENVOLUPAMENT. POLÍTIQUES LOCALS, REGIONALS, NACIONALS I INTERNACIONALS.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTATCIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ33


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2016-17)
Sense Dades


Oferida com a lliure elecció (2016-17)
Sense departament
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2016-17)
Sense horari


Grups de matricula (2016-17)
Sense grups


Objectius de l'assignatura / competències (2016-17)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2016-17)
Sense Dades


Enllaç al programa
Sense Dades
Professor/a responsable
Sense Dades


Metodologia docent (2016-17)
Sense Dades


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Sense Dades


Professorat (2016-17)
Sense Dades
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2016-17)
Informació no disponible en aquests moments.


Instruments i criteris d'avaluació (2016-17)
Sense Dades