UA
   ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I POLÍTIQUES SOCIOLABORALS    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi9869Descripció
Crdts. Teor.3POLÍTIQUES PÚBLIQUES: CARÀCTERS GENERALS DE LES POLÍTIQUES SOCIOLABORALS. PROCÉS D'ELABORACIÓ I DESENVOLUPAMENT. POLÍTIQUES LOCALS, REGIONALS, NACIONALS I INTERNACIONALS.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTATCIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ33


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2015-16)
Grup (*)Nombre
1 2
TOTAL 2
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2015-16)
Sense departament
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2015-16)
Sense horari


Grups de matricula (2015-16)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. T CAS des de A fins a Z
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2015-16)
Políticas públicas: caracteres generales de las políticas sociolaborales. Proceso de elaboración y desarrollo. Políticas locales, regionales, nacionales e internacionales.Conocimiento básico e introductorio a la Ciencia Política aplicada a las políticas sociales.Continguts teòrics i pràctics (2015-16)
PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN

Lección 1ª. Estado y Administración Pública, mercado y sociedad civil.

Lección 2ª. Las transformaciones y los retos del Estado contemporáneo. Especial consideración de la "crisis del Estado del Bienestar".

Lección 3ª. El nuevo entorno y las principales transformaciones de las Administraciones Públicas. Elementos, características y problemática actual de las Administraciones Públicas.

Lección 4ª. El Estado de Bienestar en España: Ámbito, características y problemática.

Lección 5ª. La Administración Social: Concepto, contenido y principales características. Las características y la problemática más relevante de la Administración Social en España.

Lección 6ª. El Estado de Bienestar y democracia. Democracia y exclusión social.


SEGUNDA PARTE: INTRODUCCIÓN A LAS POLITICAS PÚBLICAS

Lección 7ª. El concepto, las características, las clases y el contenido de las políticas publicas. Las principales aportaciones y tendencias doctrinales sobre las políticas públicas. Los estudios comparados sobre las políticas públicas. La decisión conformadora y las políticas públicas.

Lección 8ª. Las distintas fases y actores de las políticas publicas. La formulación de las políticas publicas. La implementación de la decisión de las políticas públicas. La ejecución de las políticas públicas.

Lección 9ª. La evaluación de las políticas públicas. Diferencias con el control tradicional de la gestión pública. Los problemas, medios e instituciones y criterios para la evaluación de las políticas públicas. La evaluación de las políticas públicas y su relación con la planificación estratégica y la modernización administrativa. El perfil y la formación de los evaluadores.

Lección 10ª. El estilo de las políticas públicas en España: contenido, características, proceso, actores y niveles de gobierno. La europeización de las políticas públicas. Las políticas públicas de la Unión Europea.


TERCERA PARTE: INTRODUCCIÓN A LA TEORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIALES.

Lección 11ª. Concepto y características de las políticas publicas sociales.

Lección 12ª. Contenido, ámbito y evaluación de las políticas publicas sociales.


CUARTA PARTE: LAS POLÍTICAS SOCIALES EUROPEAS Y DE OTROS PAÍSES SIGNIFICATIVOS.

Lección 13ª. Las políticas públicas sociales más relevantes de los principales países de la Unión Europea.

Lección 14ª. Las políticas públicas sociales de la Unión Europea.

Lección 15ª. Las políticas públicas sociales de los Estados Unidos de América.
Lección 16ª. Las políticas públicas sociales de Canadá.


QUINTA PARTE: LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIALES SECTORIALES EN ESPAÑA.

Lección 17ª. Las políticas de cohesión económica y social.

Lección 18ª. Las políticas familiares.

Lección 19ª. Las políticas de empleo y mercado de trabajo.

Lección 20ª. Las políticas de Seguridad Social.

Lección 21ª. Las políticas de juventud.Enllaç al programa
Professor/a responsable
CANALES ALIENDE , JOSE MANUEL


Metodologia docent (2015-16)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2015-16)
Grup Professor
TEORIA DE 98691CANALES ALIENDE, JOSE MANUEL
SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 98691CANALES ALIENDE, JOSE MANUEL
SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

Conceptos políticos: en el contexto español
Autors:Zapata Barrero, Ricard
Edició:Madrid : Síntesis, 2007.
ISBN:978-84-975648-4-7
Recomanat per: SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Curso de ciencia de la administración
Autors:Baena de Alcázar, Mariano
Edició:Madrid : Tecnos, 2000.
ISBN:84-309-3495-2
Recomanat per: SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Empleo público local
Autors:Alberto Palomar Olmeda
Edició:Barcelona.
ISBN:84-9790-114-2
Recomanat per: CANALES ALIENDE, JOSE MANUEL
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Fundamentos de la ciencia política y de la administración
Autors:Sánchez Medero, Gema
Edició:Madrid : Tecnos, 2015.
ISBN:978-84-309-6603-5
Recomanat per: SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Introducción a la ciencia política
Autors:Canales Aliende, José Manuel
Edició:Madrid : Universitas, 2014.
ISBN:978-84-7991-422-6
Recomanat per: SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Introducción al gobierno y a la gestión local
Autors:José Manuel Canales Aliende y Pedro Luis Pérez Guerrero
Edició:San Vicente (Alicante) : Club Universitario, D.L. 2002.
ISBN:84-8454-187-8
Recomanat per: CANALES ALIENDE, JOSE MANUEL
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Las políticas sociales en las sociedades complejas
Autors:Herrera Gómez, Manuel ; Castón Boyer, Pedro
Edició:Barcelona : Ariel, 2003.
ISBN:84-344-1705-7
Recomanat per: CANALES ALIENDE, JOSE MANUEL
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Lecciones de administración y de gestión pública
Autors:Canales Aliende, José Manuel
Edició:San Vicente del Raspeig : Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2002.
ISBN:978-84-7908-673-2
Recomanat per: CANALES ALIENDE, JOSE MANUEL
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Manual de ciencia política
Autors:Caminal Badia, Miquel ; Torrens, Xavier
Edició:Madrid : Tecnos, 2019.
ISBN:978-84-309-6633-2
Recomanat per: SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Manual de investigación cualitativa en la ciencia política
Autors:Zapata Barrero, Ricard
Edició:Madrid : Tecnos, 2011.
ISBN:978-84-309-5263-2
Recomanat per: SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Política comparada : una introducción a su objeto y métodos de investigación
Autors:Landman, Todd
Edició:Madrid : Alianza Editorial, 2011.
ISBN:978-84-206-5475-1
Recomanat per: SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Teoría y métodos de la ciencía política
Autors:Marsh, David
Edició:Madrid : Alianza Editorial, 2015.
ISBN:978-84-206-8165-8
Recomanat per: SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

50 cosas que hay que saber sobre política
Autors:Dupré, Ben
Edició:Barcelona : Ariel, 2011.
ISBN:978-84-344-6989-1
Recomanat per: SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2015-16)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Proves extraordinarias de finalització d'estudis 1 11/11/2015 Contacte con el profesor de la asignatura para determinar el lugar de realización del examen
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 1 11/01/2016 15:00 18:00 A1/0-16S -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster 1 29/06/2016 Contacte con el profesor de la asignatura para determinar el lugar y hora de realización del examen
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2015-16)
No especificat