UA
   PELOTA VALENCIANA Y SU DIDACTICA    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código10347Descripción
Crdts. Teor.2ASPECTOS TÉCNICOS, TÁCTICOS, DE ENTRENAMIENTO Y DIDÁCTICOS DE PELOTA VALENCIANA.LAS DISCIPLINAS DE LLARGUES, GALOTXA, ESCALA I CORDA, RASPALL
Crdts. Pract.2,5
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
DIDACTICA GENERAL Y DIDÁCTICAS ESPECÍFICASEDUCACION FISICA Y DEPORTIVA22,5


Estudios en los que se imparte
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Plan 2005


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Sin Datos


Matriculados (2013-14)
Grupo (*)Número
6 14
TOTAL 14
(*) 6: 6 LCAFD - CAS


Ofertada como libre elección (2013-14)
Número máximo de alumnos: Sin límite
Pincha aquí para ver a qué estudios se oferta
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2013-14)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula
CLASE TEÓRICA 6 09/09/2013 20/09/2013 V 17:30 20:30 A2/B02
  6 27/09/2013 11/10/2013 V 17:30 20:30 9901CALLE
  6 25/10/2013 25/10/2013 V 17:30 20:30 A2/B02
  6 22/11/2013 22/11/2013 V 17:30 19:30 9901CALLE
CLASE PRÁCTICA (LRU) 6 18/10/2013 18/10/2013 V 17:30 20:30 9901CALLE
  6 08/11/2013 15/11/2013 V 17:30 20:30 9901CALLE
  6 22/11/2013 22/11/2013 V 19:30 20:30 9901CALLE
  6 29/11/2013 20/12/2013 V 17:30 20:30 9901CALLE
(*) CLASE TEÓRICA
6: 6 LCAFD - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
6: 6 LCAFD - CAS


Grupos de matricula (2013-14)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
6 1er. T CAS desde - hasta -
(*) 6: 6 LCAFD - CAS


Objetivos de las asignatura / competencias (2013-14)
1.- Conèixer l`evolució històrica de la Pilota Valenciana, i el mon que l`envolta.
2.- Conèixer els reglaments de les diverses modalitats de pilota valenciana.
3.- Conèixer les instal·lacions i materials de joc per a la pràctica de la pilota.
4.- Conèixer els passos didàctics intermedis entre las habilitats i destreses bàsiques i les habilitats i destreses específiques, basant-se en jocs i exercicis.
5.- Capacitar a l`alumnat en els coneixements bàsics descriptius dels gestos tècnics de pilota valenciana.
6.- Experimentar i aconseguir un domini elemental dels diferents gestos tècnics i destreses tàctiques, junt a propostes didàctiques dels mateixos.
7.- Iniciar a l`alumnat en activitats d`anàlisis i investigació en pilota, realitzant treballs d`investigació en grup.
8.- Desenvolupar un nivell inicial d`observació que permeteixca la detecció i posterior correcció dels possibles errors en els distints gestos tècnics de la pilota.
9.- Conèixer les diferents lesions de la pilota i com poder evitar-les.
10.- Conèixer i elaborar planificacions d`entrenament en pilota.
11.- Desenvolupar un pensament crític i reflexiu sobre la iniciació de la pilota en l`edat escolar.


Contenidos teóricos y prácticos (2013-14)
TEMA 1. Evolució històrica de la pilota valenciana. TEMA 2. Elements tècnics en pilota valenciana. TEMA 3. Modalitats, terrenys de joc i materials de joc en pilota valenciana. 3.1. Frontó valencià. 3.2. Raspall. 3.3. Galotxa. 3.4. Escala i corda. 3.5. Jocs a ratlles. 3.6. Galotxetes i Frares. 3.7. Modalitats Internacionals de jeau de pame. TEMA 4. Plantejaments didàctics de mètodes d'iniciació en pilota a mà. TEMA 5. Anàlisis i entrenament en pilota valenciana. TEMA 6. Lesions en pilota valenciana. TEMA 7. La pilota valenciana en l'àmbit educatiu del País Valencià.


Más información
Profesor/a responsable
MARTINEZ CARBONELL , JOSE ANTONIO


Metodología docente (2013-14)
Clases teóricas y prácticas
La metodologia que es portarà a terme serà oberta, flexible i participativa per tal d`aconseguir un correcte procés d`ensenyança-aprenentatge. Els jocs, exercicis i competicions modificades son les ferramentes principals que ens serveixen d`instrument per l`acció metodològica.
L`assignatura s`impartirà mitjançant classes pràctiques, on els fonaments teòrics s`inclouran dins d`aquestes durant tot el procés d`ensenyança-aprenentatge, només en ocasions puntuals s`utilitzarà l`aula ordinària per a oferir materials de suport que ajuden a millorar la comprensió teòrica i pràctica com vídeos de partides, xerrades d`especialistes, anàlisi de reglaments. L`assistència a les classes es considera fonamental, sent requisit indispensable, perquè en elles l`alumnat pot vivenciar i tenir experiències directes de tots els continguts. Els estils d`ensenyança que s`utilitzaràn més sovint seran: ensenyança programada, microensenyança i grups de treball de investigació-acció.


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
No especificado
DISTRIBUCIÓ SESSIONS

1a Sessió: 13/09. Aula Facultat (17.30-20.30h).
- Presentació programa assignatura.
- Evolució històrica de la pilota a mà.

2a Sessió: 20/09. Aula Facultat (17.30-20.30h).
- Modalitats, instal·lacions específiques i materials de joc.
- Construcció de guants per a la pràctica.

3a Sessió: 27/09. Frontó Sant Vicent/Agost (17.30-20.30h).
- Habilitats motrius bàsiques i plantejaments didàctics de mètodes d`iniciació al frontó.
- Materials de joc, proteccions, reglament i pràctica de Frontó Valencià.

4a Sessió: 04/10. Frontó Sant Vicent/Agost (17.30-20.30h).
- Teòrica i pràctica dels gestos tècnics del frontó valencià.

5a Sessió: 11/10. Frontó Sant Vicent/Agost (17.30-20.30h).
- Reglament i pràctica Frontó Internacional.
- Entrenament en Frontò Valencià.

6a Sessió: 18/10. IES Sant Vicent/Trinquet El Campello (17.30-20.30h).
- Proteccions, reglament i pràctica Raspall.
- Habilitats motrius bàsiques i plantejaments didàctics de mètodes d`iniciació al Raspall.

7a Sessió: 25/10. Aula Facultat (17.30-20.30h).
- Reglaments llargues i raspall.
- Les competicions en edat escolar en pilota valenciana.
- La pilota valenciana en l`àmbit educatiu del País Valencià. Anàlisi de les instal·lacions especifiques de pilota.
- Lesions en Pilota Valenciana.
- Anàlisi i Entrenament en Pilota Valenciana.

8a Sessió: 08/11. Trinquet El Campello (17.30-20.30h).
- Proteccions, reglament i pràctica Llargues.
- Habilitats motrius bàsiques i plantejaments didàctics de mètodes d`iniciació a les Llargues.

9a Sessió: 15/11. Visita Galotxetes de Monòver (17.30-20.30h).
- Explicació teòrica i pràctica d`aquesta modalitat.

10a Sessió: 22/11. Pista Central Pabelló Esports UA (17.30-20.30h).
- Proteccions, reglament i pràctica Galotxa.
- Habilitats motrius bàsiques i plantejaments didàctics de mètodes d`iniciació a Galotxa.

11a Sessió: 29/11. Trinquet El Campello (17.30-20.30h).
- Proteccions, reglament i pràctica Escala i Corda.
- Habilitats motrius bàsiques necessàries, plantejaments didàctics de mètodes d`iniciació a l¿Escala i Corda.

12a Sessió: 13/12. Pista Central Pabelló Esports UA (17.30-19h).
- Reglament i pràctica Jocs Internacionals (Llargues internacionals i joc europeu).
- Altres joc s adaptats a l`aprenentatge de la pilota a mà.
Pistes Squash UA (19-20.30h).
- Reglament i pràctica Frares. Competició entre l`alumnat.

13a Sessió: 20/12. Pistes squash UA (17.30-20.30h).
- Examen pràctic.


Profesores (2013-14)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 103476BERNABEU GARCIA, MARIA DEL MAR
MARTINEZ CARBONELL, JOSE ANTONIO
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 103476MARTINEZ CARBONELL, JOSE ANTONIO
Enlaces relacionados
http://www.cijb.info/
http://www.fedpival.es/
http://www.kirolzerbitzua.net/webpelota/webcas/documentos/pelotaliburuacas.pdf
http://www.museupilota.com/
http://www.uv.es/pilota/
http://www.valnetpilota.com/


Bibliografía

Cuando el fútbol no era el rey : los deportes en el espacio público de la ciudad de Valencia
Autor(es):SIRERA MIRALLES, Carles
Edición:Dades no disponibles.
ISBN:978-84-370-7094-0
Recomendado por:MARTINEZ CARBONELL, JOSE ANTONIO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El joc de pilota valenciana
Autor(es):LLOPIS I BAUSET, Frederic
Edición:València : Carena , 1999.
ISBN:No disponible
Recomendado por:MARTINEZ CARBONELL, JOSE ANTONIO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Joc de pilota
Autor(es):LUQUE, Ferran; GINER, Sebasià; MOLINES, Vicent
Edición:Valencia : Edicions 96, 2010.
ISBN:9788492763139
Recomendado por:MARTINEZ CARBONELL, JOSE ANTONIO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Joc de pilota : història de un deporte valenciano
Autor(es):SOLDADO HERNÁNDEZ, Alberto
Edición:Valéncia : Engloba, 1998.
ISBN:978-84-923378-1-1
Recomendado por:MARTINEZ CARBONELL, JOSE ANTONIO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

la pilota valenciana: deport, cultura i llengua del nostre poble
Autor(es):LÓPEZ, Aureli
Edición:Valéncia : Real Acadmia deCultura Valenciana, 2004.
ISBN:978-84-9606-865-0
Recomendado por:MARTINEZ CARBONELL, JOSE ANTONIO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La pilota valenciana. Unitat didàctica
Autor(es):LLOPIS BAUSET, Fréderic...[et al..]
Edición:València : Conselleria de Cultura i Educació., 2002.
ISBN:978-84-482-3128-6
Recomendado por:MARTINEZ CARBONELL, JOSE ANTONIO (*1)

La revolució va de bo!: la modernització de la pilota valenciana
Autor(es):CERDÁ, Paco; MASCARELL, Purificació
Edición:València : Universitat de València, 2009.
ISBN:9788437076188
Recomendado por:MARTINEZ CARBONELL, JOSE ANTONIO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Quadern d`activitats de pilota valenciana
Autor(es):BOU SERRA, Rosa Mª; LÓPEZ ESPERT, Josefa; SÁNCHEZ TÁRREGA, Mª Desamparados
Edición:Valencia : Denes, 2009.
ISBN:978-84-96545-44-1
Recomendado por:MARTINEZ CARBONELL, JOSE ANTONIO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Vocabulari del joc de pilota
Autor(es):GARCÍA FRASQUET, Gabriel
Edición:València : Conselleria de Cultura , Educació i Ciència, 1991.
ISBN:978-84-7890-683-3
Recomendado por:MARTINEZ CARBONELL, JOSE ANTONIO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2013-14)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 13/01/2014 15:00 18:00 A2/B01 -
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 27/06/2014 15:00 18:00 ED/0-03 -
(*) 6: 6 LCAFD - CAS


Instrumentos y criterios de evaluación (2013-14)
No especificado
A. Avaluació continua per l`alumnat que assisteix a més del 80%.
L`alumnat per superar l`assignatura, deurà realitzar:
1. Prova pràctica-teòrica que es realitzarà al final del procés de ensenyança-aprenentatge (60%)
2. Treballs elaborats per l`alumnat de caràcter conceptual, d`investigació o teòric-pràctics sobre: Antecedents històrics, exercicis didàctics, observació i anàlisi de partides (30%).
3. Realització i entrega de supostos pràctics a classe (10%)

B. Per l`alumnat que no assisteix al 80%.
1. Prova pràctica-teòrica individual en les convocatòries oficials (70%)
2. Presentarà tots els treballs realitzats durant el curs en la data de l`examen oficial (30%) NOTA IMPORTANT: En ambdues tipus d`avaluacions s`ha de traure un mínim de 4 en cada apartat per a fer la mitjana.