UA
   DIRECCIÓ ESTRATÈGICA D'EMPRESES I ENTITATS ESPORTIVES    Any acadèmic       Versió PDF.
Codi10336Descripció
Crdts. Teor.2,5ESTRATÈGIA D'EMPRESES I ENTITATS ESPORTIVES. ANÀLISI ESTRATÈGICA PER A EMPRESES I ENTITATS ESPORTIVES. ELECCIÓ I IMPLANTACIÓ ESTRATÈGICA
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ORGANITZACIÓ D'EMPRESESORGANITZACIÓ D'EMPRESES2,52


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Pla 2005


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2017-18)
Sense Dades


Oferida com a lliure elecció (2017-18)
Sense departament
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2017-18)
Sense horari


Grups de matricula (2017-18)
Sense grups


Objectius de l'assignatura / competències (2017-18)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2017-18)
Sense Dades


Enllaç al programa
Sense Dades
Professor/a responsable
Sense Dades


Metodologia docent (2017-18)
Sense Dades


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Sense Dades


Professorat (2017-18)
Sense Dades
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2017-18)
Informació no disponible en aquests moments.


Instruments i criteris d'avaluació (2017-18)
Sense Dades