UA
   PRÀCTICUM    Any acadèmic       Versió PDF.
Codi7802Descripció
Crdts. Teor.0CONJUNT INTEGRAT DE PRÀCTIQUES D'INICIACIÓ DOCENT QUE CAL FER EN ELS NIVELLS CORRESPONENTS DEL SISTEMA EDUCATIU. LES PRÀCTIQUES HAURAN DE PROPORCIONAR, AIXÍ MATEIX, EL CONEIXEMENT DEL SISTEMA ESCOLAR A TRAVÉS DEL CONEIXEMENT DEL CENTRE CONCRET COM A UNITAT ORGANITZATIVA EN LES DIVERSES DIMENSIONS I FUNCIONS D'AQUEST, COM TAMBÉ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA.
Crdts. Pract.32
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 40 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta


Estudis en què s'imparteix
Sense estudis


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2019-20)
Sense Dades


Oferida com a lliure elecció (2019-20)
Sense departament
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2019-20)
Sense horari


Grups de matricula (2019-20)
Sense grups


Objectius de l'assignatura / competències (2019-20)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2019-20)
Sense Dades


Enllaç al programa
Sense Dades
Professor/a responsable
Sense Dades


Metodologia docent (2019-20)
Sense Dades


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Sense Dades


Professorat (2019-20)
Sense Dades
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2019-20)
Informació no disponible en aquests moments.


Instruments i criteris d'avaluació (2019-20)
Sense Dades