UA
   LITERATURA INFANTIL (Val.)    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código7789Descripción
Crdts. Teor.2,5LA LITERATURA INFANTIL Y SU DIDÁCTICA. LENGUAJE INFANTIL. (val.)
Crdts. Pract.2
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA2,52


Estudios en los que se imparte
Maestro. Educación Infantil - plan 2000


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Sin Datos


Matriculados (2012-13)
Grupo (*)Número
2 17
TOTAL 17
(*) 2: INFANTIL (VALENCIANO) - VAL


Ofertada como libre elección (2012-13)
Sin departamento
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2012-13)
Sin horario


Grupos de matricula (2012-13)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
2 1er. M VAL desde - hasta -
(*) 2: INFANTIL (VALENCIANO) - VAL


Otras distribuciones (2012-13)
Grupo Estudio
2 Se le asigna a Erasmus
2 Se le asigna a Maestro. Educación Física - plan 2000
2 Se le asigna a Maestro. Educación Infantil - plan 2000
2 Se le asigna a Maestro. Educación Musical - plan 2000
2 Se le asigna a Maestro. Educación Primaria - plan 2000
2 Se le asigna a Maestro. Lengua Extranjera - plan 2000


Objetivos de las asignatura / competencias (2012-13)
1. Analitzar el concepte de literatura infantil, tant pel que fa a les seues característiques com als diversos gèneres que la conformen.
2. Analitzar els diversos gèneres de la literatura infantil, tant pel que fa a de tradició oral com a la que es produeix actualment.
3. Practicar l'anàlisi crítica d'obres de literatura infantil de diversos autors, èpoques, gèneres i tendències.
4. Conéixer els principals corrents, autors i obres de la literatura infantil, amb un interés especial per la produïda en el nostre entorn cultural.
5. Fomentar l'hàbit i el gust per la lectura d'obres de literatura infantil i juvenil, els quals són imprescindibles per a poder transmetre el gust i el plaer per la lectura.
6.Practicar tècniques d'animació lectora per a introduir d'una manera activa la literatura infantil a la classe d'educació infantil i primària.
7. Practicar models de treball que faciliten la integració globalitzada de la literatura infantil dins de les àrees de "Comunicació i representació" (Educació Infantil) i "Llengua i literatura" (Educació Primària).


Contenidos teóricos y prácticos (2012-13)
1. Què és la literatura infantil?
1.1. Anàlisi del concepte de literatura infantil.
1.2. La literatura infantil i l'infant.
1.2.1. La literatura i el pensament infantil.

2. Els gèneres de la literatura infantil.
2.2. La poesia i la cançó.
2.3. La narrativa.
2.4. El teatre i la dramatització.
2.5. Les revistes infantils i juvenils. El còmic.

3. El paper de la literatura de tradició oral.
3.1. Els gèneres del folklore oral.
3.2. El valor educatiu del folklore.
3.3. Els repertoris de la literatura tradicional.
3.4. La utilització del folklo­re a l'esco­la in­fan­til i primària.

4. L'aprofitament didàctic de la literatura infantil i juvenil.
4.1. La biblioteca pública, escolar i d'aula.
4.2. Les tècniques d'animació lectora.
4.2.1. El discutit paper de les fitxes de lectura.
4.2.2. Propostes d'activitats per a l'animació lectora.
4.3. Literatura infantil i lectura: la competència i la lectura literàries.
4.4. De la lectura a l'expressió escrita.
4.4.1. L'obra de Gianni Rodari.
4.4.2. Propostes d'activitats de creació verbal a partir de la lectura.


Más información
http://dfc.ua.es/va/assignatures-programes-i-guies/programes-assignatures-1213.html
Profesor/a responsable
Esteve Guillén , Anna Isabel


Metodología docente (2012-13)
No especificado
Aquesta assignatura no tindrà docència el curs pròxim. Amb tot, en una carpeta de l`assignatura penjada al campus virtual podran trobar un document on s`especifiquen els treballs que haurà de realitzar i presentar l`alumnat per a aprovar l`assignatura.


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
Otras


Profesores (2012-13)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 77892Esteve Guillén, Anna Isabel
Enlaces relacionados
Sin Datos


Bibliografía

Ajudar a llegir : la formació lectora a primària i secundària
Autor(es):G. Bertoni del Guercio [et al.] ; T. Colomer (coord.)
Edición:Bellaterra (Barcelona) [etc.].
ISBN:84-7533-819-4
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Àlbums i altres lectures: anàlisi dels llibres per a infants
Autor(es):DURAN I ARMENGOL, Teresa
Edición:Barcelona : Rosa Sensat, 2007.
ISBN:978-84-95988-82-9
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Com una novel.la
Autor(es):Daniel Pennac ; traducció de Sergi Pàmies
Edición:Barcelona.
ISBN:84-7596-381-1
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

De la narrativa oral a la literatura per a infants : invenció d`una tradició literària
Autor(es):Gemma Lluch (ed.) ; Teresa Colomer... [et al.]
Edición:Alzira : Bromera, 2000.
ISBN:84-7660-570-6
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

De Robinson Crusoe a Peter Pan: un cànon de literatura juvenil
Autor(es):PAGÈS JORDÁ, Vicenç
Edición:Barcelona : Proa, 2006.
ISBN:84-8437-913-2
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Dramatúrgia al país de les meravelles?: I Simposi sobre el Teatre Infantil i Juvenil, celebrat el 19 de juliol en Barcelona
Autor(es):SIMPOSI SOBRE EL TEATRE INFANTIL I JUVENIL (1º. 2006. BArcelona); FOGUET I BOREU, Francesc (coord.); SANTAMARIA ROIG, Núria (coord.)
Edición:Barcelona : Punctum , 2008.
ISBN:978-84-936094-3-6
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El lector model en la narrativa per a infants i joves
Autor(es):LLUCH, Gemma
Edición:Barcelona [etc.] : Universitat Autónoma de Barcelona, 1998.
ISBN:978-84-370-3456-0
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramàtica de la fantasia: introducció a l`art d`inventar històries
Autor(es):RODARI, Gianni; DURÁN, Teresa (trad.)
Edición:Barcelona : Columna, 2002.
ISBN:84-664-0198-9
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Història de la literatura infantil i juvenil catalana
Autor(es):Caterina Valriu i Llinàs
Edición:Barcelona : Pirene, 1994.
ISBN:84-7766-361-0
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Introducción a la literatura infantil
Autor(es):R. L. Tames
Edición:Santander.
ISBN:84-86116-08-2
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Introducción a la literatura infantil
Autor(es):R. L. Tames
Edición:Murcia.
ISBN:84-7684-205-8
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Introducción a la literatura infantil y juvenil
Autor(es):Teresa Colomer
Edición:Madrid.
ISBN:84-7738-649-8
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La formació del lector literari
Autor(es):Teresa Colomer
Edición:Barcelona .
ISBN:84-489-0549-0
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La literatura infantil i juvenil catalana : un segle de canvis
Autor(es):Teresa Colomer (ed.) ; Mònica Baró ... [et al.]
Edición:Barcelona : Institut de Ciències de L`Educació de la UAB, 2002.
ISBN:84-89489-55-6
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La literatura infantil i juvenil valenciana : elements per a un programa de lectura als centres
Autor(es):
Edición:Valencia : Conselleria d`Educació i Ciència, 1992.
ISBN:84-482-0027-6
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Libros y literatura para niños en la España contemporánea
Autor(es):Jaime García Padrino
Edición:Madrid.
ISBN:84-86168-75-9
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Literatura infantil y lenguaje literario
Autor(es):Luis Sánchez Corral
Edición:Barcelona [etc.] .
ISBN:84-493-0139-4
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Materials didàctics per a l`ensenyament en valencià [en línea]: jocs i estratègies d`animació a la lectura
Autor(es):FLUIXÀ VIVAS, Josep Antoni [et al.]
Edición:València : Conselleria d`Educació i Ciència, 1995.
ISBN:84-482-1003-4
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Enlace al recurso bibliográfico ]

Morfología del cuento
Autor(es):Vladimir Propp ; traducción del francés F. Díez del Corral
Edición:Torrejón de Ardoz (Madrid).
ISBN:84-7600-020-0
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Morfología del cuento : seguida de las transformaciones de los cuentos maravillosos
Autor(es):Vladimir Propp. El estudio estructural y tipológico del cuento / E. Meletinski
Edición:Madrid.
ISBN:84-245-0004-0
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Primeres literatures : llegir abans de saber llegir
Autor(es):Teresa Duran i Roser Ros ; pròleg de M. Angels Ollé i Romeu
Edición:Barcelona : Pirene, 1995.
ISBN:84-7766-363-7
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Psicoanálisis de los cuentos de hadas
Autor(es):Bruno Bettelheim
Edición:Barcelona .
ISBN:84-7423-692-4
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Psicoanálisis de los cuentos de hadas
Autor(es):Bruno Bettelheim
Edición:Barcelona.
ISBN:84-7423-027-6
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Psicoanálisis de los cuentos de hadas
Autor(es):Bruno Bettelheim; traducción castellana de Silvia Furió
Edición:Barcelona .
ISBN:84-7423-837-4
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Relacions particulars
Autor(es):ESPINÀS, Josep
Edición:Barcelona : La Campana, 2007.
ISBN:978-84-95616-90-6
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Un món per llegir
Autor(es):JOVER GÓMEZ-FERRER, Guadalupe
Edición:Barcelona : Asociación de Maestros Rosa Sensat, 2007.
ISBN:978-84-95988-79-9
Recomendado por:ESTEVE GUILLEN, ANNA ISABEL (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2012-13)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 09/11/2012 Seminari del Departament de Filologia Catalana (3a planta. Edifici de Filosofia i Lletres) de 9.30 a 12.00h.
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 24/01/2013 12:00 15:00 A2/D04 -
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 03/07/2013 08:30 11:30 A2/B13 -
(*) 2: INFANTIL (VALENCIANO) - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2012-13)
Evaluación continua, examen final
Al llarg del curs s'han de fer obligatòriament les pràctiques i els treballs següents:

a) Lectura de quatre obres de literatura infantil
b) Treball sobre un autor de literatura infantil i la seua obra
c) Unitat didàctica d'animació a la lectura
d) Narració d'una rondalla
e) Entrevista oral

Teniu l`explicació detallada de cadascun d`aquests treballs en un document penjat en la carpeta de materials de l`assignatura.

NOTA IMPORTANT: La detecció de plagi (treballs copiats d'altres companys o d'altres fonts, com ara Internet) en qualsevol d'aquests treballs implicarà el suspens de totes les pràctiques.