UA
   LENGUA CATALANA II    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código10037Descripción
Crdts. Teor.2,5Introducción teórico-práctica al conocimiento y uso de la lengua catalana.
Crdts. Pract.2
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA2,52


Estudios en los que se imparte
Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas - plan 2002


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Esta asignatura es incompatible, por tener contenidos equivalentes, con las asignaturas siguientes:
CódigoAsignatura
8130LENGUA CATALANA II


Matriculados (2012-13)
Grupo (*)Número
1 2
TOTAL 2
(*) 1: 1 - VAL


Ofertada como libre elección (2012-13)
Sin departamento
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2012-13)
Sin horario


Grupos de matricula (2012-13)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 2do. M VAL desde - hasta -
(*) 1: 1 - VAL


Objetivos de las asignatura / competencias (2012-13)
1. Conèixer i interpretar la variació en la llengua, sobretot la que es produeix a l'àmbit de la Publicitat i les Relacions Públiques.
2. Analitzar i interpretar els textos de caràcter argumentatiu, especialment de l'àmbit periodístic i publicitari.
3. Produir textos orals i escrits de caràcter eminentment argumentatiu en registres formals i relacionats amb els àmbits del periodisme, la publicitat i les relacions públiques.
5. Augmentar el coneixement de la normativa gramatical i de les tècniques d'expressió escrita per desenvolupar la capacitat en la producció de textos, especialment els argumentatius i els publicitaris.


Contenidos teóricos y prácticos (2012-13)
BLOC I. QÜESTIONS DE NORMATIVA PER A LA PUBLICITAT I LES RELACIONS PÚBLIQUES
1. El model de llengua de la publicitat: entre el ludisme i la transgressió
a. L'article neutre
b. Els pronoms relatius
c. Els pronoms febles: combinacions i els pronoms en i hi
d. Les perífrasis verbals
e. Canvi i caiguda de les preposicions
f. La fraseologia
2. Com seduir amb la veu: qüestions d'elocució i ortoèpia

BLOC II. ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE TEXTOS
1. La variació lingüística en la Publicitat i les Relacions Públiques
1.1 "Pensam en tothom": selecció del dialecte
1.2 "Que pagui el teu pare": selecció del registre
1.3 "Eva María se fue a llegir a la biblioplatja": mescla de llengües
1.4 "V_ols ser adv_oc_at?": mescla de codis
2. "Convèncer, persuadir, seduir": textos argumentatius de caràcter periodístic i assagístic
2.1 Tema i tesi
2.2 Tipus d'estructures
2.3 Tipus d'arguments
2.4 Recursos retòrics i estilístics
3. "Vendre la moto": textos publicitaris
3.1 "Fes-me un petó, babau": la traducció d'anuncis
3.2 Tipus d'arguments
3.3 Recursos retòrics
3.4 Característiques lingüístiques


Más información
Profesor/a responsable
Maestre Brotons , Antoni


Metodología docente (2012-13)
No especificado


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
No especificado


Profesores (2012-13)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 100371Maestre Brotons, Antoni
Enlaces relacionados
Sin Datos


Bibliografía

Anàlisi i producció de textos catalans
Autor(es):BESA CAMPRUBÍ, Josep
Edición:Barcelona : Universitat de Barcelona, 2006.
ISBN:978-84-475-3031-1
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Aprenguem a llegir la publicitat: anàlisi de la tècnica i el llenguatge publicitaris
Autor(es):MARTÍNEZ MUÑOZ, Quilo
Edición:Vic : Eumo, 1996.
ISBN:978-84-7602-327-3
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Com escriure clar
Autor(es):PÉREZ COLOMÉ, Jordi
Edición:Barcelona : UOC, 2011.
ISBN:978-84-9788-449-5
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Com parlar bé en públic
Autor(es):PUIGPELAT, Francesc ; RUBIO, Joana
Edición:Barcelona : Mina, 2007.
ISBN:978-84-96499-57-7
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Confessions personals d`un publicista
Autor(es):BASSAT, Lluís
Edición:Barcelona : Columna, 2008.
ISBN:978-84-664-0923-0
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Consumidor adolescent : televisió, marques i publicitat
Autor(es):Josep Fernández Cavia ; pròleg de Mario Herreros
Edición:Bellaterra [etc.] : Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacións [etc.], 2002.
ISBN:84-4902-262-2
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Curs pràctic de redacció
Autor(es):AMADEO, Inma; SOLÉ, Jordi
Edición:Barcelona : Columna, 2004.
ISBN:978-84-664-0484-6
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

De la frase al text: teories de l`ús lingüístic
Autor(es):CASTELLÀ I LIDON, Josep Maria
Edición:Barcelona : Empúries, 1992.
ISBN:978-84-7596-355-6
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El català als mitjans de comunicació
Autor(es):CASALS, Daniel; FAURA, Neus
Edición:Barcelona : UOC, 2010.
ISBN:978-84-9788-849-3
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El llenguatge de la ràdio i de la TV
Autor(es):JULIÀ I MUNNÉ, Joan
Edición:Alzira : Bromera, 2004.
ISBN:84-7660-997-3
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Els anuncis de la premsa : el món de la publicitat i la propaganda
Autor(es):TORRENT BADIA, Anna Maria (coord.)
Edición:Vic : Eumo, 2004.
ISBN:978-84-9766-060-0
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Escriptura sexy
Autor(es):PASTOR, Lluis
Edición:Barcelona : UOC, 2010.
ISBN:978-84-9788-101-2
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Esmolar l`eina: guia de redacció per a professionals
Autor(es):CASSANY, Daniel
Edición:Barcelona : Empúries, 2007.
ISBN:978-84-9787-250-8
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramàtica del text
Autor(es):CUENCA, Josep Maria
Edición:Alzira : Bromera , 2008.
ISBN:978-84-9824-355-0
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Gramàtica zero
Autor(es):ESTEVE I GÓMEZ, Francesc Lluís; MELIÀ I PASQUAL, Josepa (col.)
Edición:València : Univ. Valencia, 2011.
ISBN:978-84-370-8169-4
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Enlace al recurso bibliográfico ]

GUÍA d`usos lingüístics [en línea]. V.1 Aspectes gramaticals
Autor(es):-
Edición:Alacant : Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2002.
ISBN:84-370-5345-5
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Enlace al recurso bibliográfico ]

La llengua de la publicitat
Autor(es):TORRENT BADIA, Anna Maria
Edición:Barcelona : Publicacions Abadía Montserrat, 1999.
ISBN:978-84-8415-115-9
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La publicitat
Autor(es):SABATÉ i LÓPEZ, Joan
Edición:Barcelona : Pòrtic, 1997.
ISBN:978-84-7306-474-3
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La publicitat : fonaments de la comunicació publicitària
Autor(es):HERREROS ARCONADA, Mario
Edición:Barcelona : Pòrtic, 1995.
ISBN:978-84-7306-917-5
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

La publicitat en català
Autor(es):SABATÉ i LÓPEZ, Joan
Edición:Barcelona : Pòrtic, 1999.
ISBN:978-84-7306-573-3
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Literatura catalana contemporània
Autor(es):BORDONS, Glòria (ed.lit.); SUBIRANA, Jaume (ed.lit.)
Edición:Barcelona : Proa, 1999.
ISBN:84-8256-733-0
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Llenguatge publicitari: estratègia i creativitat publicitàries
Autor(es):ROM RODRÍGUEZ, Josep; SABATÉ LÓPEZ, Joan
Edición:Barcelona : UOC, 2007.
ISBN:978-84-9788-604-8
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Manual de comunicacions escrites a l`empresa
Autor(es):SANZ I PINYOL, Glòria ; FRASER, Alba;
Edición:Barcelona : Interactiva, 2010.
ISBN:978-84-7827-183-2
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Manual de sociolingüística
Autor(es):MOLLÀ, Toni
Edición:Alzira : Bromera, 2002.
ISBN:84-7660-733-4
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Moda, tendències i negoci
Autor(es):MICÓ, Josep Lluís; VÁZQUEZ, Andrea
Edición:Vic : Eumo, 2009.
ISBN:978-84-9766-302-1
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Models textuals: teoria i pràctica
Autor(es):BASSOLS, Maria Margarida; TORRENT BADIA, Anna Maria
Edición:Vic : Eumo, 1996.
ISBN:978-84-7602-329-6
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Parlar i convèncer: receptes per a fer bones presentacions en públic
Autor(es):BARO, Teresa
Edición:Barcelona : Ediciones del Serbal, 2011.
ISBN:978-84-7628-673-9
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Pràctiques d`expressió escrita
Autor(es):GÓMEZ MONLLOR, Glòria; TOMÀS ROSELLÓ, Marisa; PONSODA, Joan (as.)
Edición:Alcoi : Marfil, 1997.
ISBN:84-268-0914-6
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana
Autor(es):INSTITUT D`ESTUDIS CATALANS
Edición:Barcelona : Institut d`Estudis Catalans, 2005.
ISBN:No disponible
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Teories i models de les relacions públiques
Autor(es):XIFRA TRIADU, Jordi
Edición:València : 3 i 4, 2000.
ISBN:978-84-7502-599-5
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Text i gramàtica: teoría i pràctica de la competència discursiva
Autor(es):CONCA, Maria [et al.]
Edición:Barcelona : Teide, 1998.
ISBN:84-307-7463-7
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Tractat de puntuació
Autor(es):SOLA I PERACAULA, Joan; PUJOL, Josep
Edición:Barcelona : Columna, 1992.
ISBN:978-84-7809-109-6
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

TXT: la lingüística textual aplicada al comentari de textos
Autor(es):BORDONS, Gloria; CASTELLA ANDREU, Josep Maria; COSTA I GIMENEZ, Elisabet
Edición:Barcelona : Universitat de Barcelona, 2005.
ISBN:978-84-475-2993-3
Recomendado por:MAESTRE BROTONS, ANTONI (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2012-13)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 06/11/2012 -
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 07/06/2013 12:00 15:00 A2/A21A -
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 12/07/2013 11:30 14:30 A2/A21B -
(*) 1: 1 - VAL


Instrumentos y criterios de evaluación (2012-13)
No especificado