UA
   SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPANYOL I UNIÓ EUROPEA    Any acadèmic       Versió PDF.
Codi9058Descripció
Crdts. Teor.3RELACIONS ENTRE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA I L'ORDENAMENT JURÍDIC DE LA CEE, AMB UNA REFERÈNCIA ESPECIAL ALS ASPECTES ECONÒMICS.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTATDRET CONSTITUCIONAL33


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses - pla 2001
Llicenciatura en Economia - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
5 2
TOTAL 2
(*) 5: GRUPO 5 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2011-12)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 5 01/02/2012 25/05/2012 L 10:00 12:00 0011P1041
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 5 01/02/2012 25/05/2012 M 09:00 11:00 0011P1041
(*) CLASE TEÓRICA
5: GRUPO 5 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
5: GRUPO P5 - CAS


Grups de matricula (2011-12)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
5 2do. M CAS des de - fins a -
(*) 5: GRUPO 5 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2011-12)
Sense Dades


Enllaç al programa
Professor/a responsable
ASENSI SABATER , JOSE


Metodologia docent (2011-12)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORÍA DE 90585ASENSI SABATER, JOSE
CHOFRE SIRVENT, JOSE FRANCISCO
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 90585ASENSI SABATER, JOSE
CHOFRE SIRVENT, JOSE FRANCISCO
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2011-12)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 07/10/2012 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 01/06/2012 09:00 12:00 A1/0-16S -
Període extraordinari de juliol -1 16/07/2012 14:30 17:30 A1/0-16S -
(*) 5: GRUPO 5 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
No especificat