UA
   ENTRENAMENT EN HABILITATS SOCIALS    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi7931Descripció
Crdts. Teor.3FONAMENTACIÓ TEÒRICA I DESENVOLUPAMENT PRÀCTIC DE LES DESTRESES I LES HABILITATS NECESSÀRIES EN LES RELACIONS INTERPERSONALS.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIALPSICOLOGIA SOCIAL31,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses - pla 2001
Llicenciatura en Sociologia - pla 2000
Llicenciatura en Economia - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1 46
TOTAL 46
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2011-12)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 13/09/2011 23/12/2011 V 12:30 14:30 A2/SOTANO
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 13/09/2011 23/12/2011 V 11:30 12:30 A2/SOTANO
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO P1 - CAS


Grups de matricula (2011-12)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. T CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
El objetivo general de la asignatura es fundamentar teóricamente las destrezas y habilidades necesarias en las relaciones interpersonales, e introducir al alumno en su práctica. Como objetivos más específicos, podemos citar:
- Presentar una visión general de la comunicación interpersonal.
- Perfilar el concepto de habilidades sociales y estudiar sus componentes principales y la forma en que se integran todos para formar la conducta final.
- Introducir a los alumnos en el estudio de la conducta no verbal.
- Presentar en la práctica modelos de algunas habilidades sociales que pueden resultar interesantess para los alumnos.


Continguts teòrics i pràctics (2011-12)
- La comunicación interpersonal.
- Los componentes de la Habilidades Sociales.
- El modelo de adquisición de las Habilidades Sociales según la teoría del Aprendizaje Social.
- Entrenamiento de la asertividad.
- Aplicación práctica de las Habilidades sociales.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Rosser Limiñana , Ana


Metodologia docent (2011-12)
Classes teòriques i pràctiques


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat
Las clases prácticas se irán intercalando entre las teóricas a medida que vayan siendo necesarias para ilustrar o experimentar el trabajo teórico.


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 79311DUARTE MEDINA, FRANCISCO JAVIER
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 79311DUARTE MEDINA, FRANCISCO JAVIER
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

Cómo mejorar tus habilidades sociales : programa de asertividad, autoestima, e inteligencia emocional
Autors:ROCA, Elia
Edició:Valencia : ACDE, 2007.
ISBN:84-931156-9-X
Recomanat per: DUARTE MEDINA, FRANCISCO JAVIER (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

La asertividad, expresión de una sana autoestima
Autors:CASTANYER MAYER-SPIESS, Olga
Edició:Bilbao : Desclée de Brouwer, 2006.
ISBN:9788433011411
Recomanat per: DUARTE MEDINA, FRANCISCO JAVIER (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2011-12)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 28/09/2011 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 18/01/2012 12:00 15:00 A1/0-02M -
Període extraordinari de juliol -1 12/07/2012 14:30 17:30 A1/1-42S -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
No especificat
La parte teórica se evaluará con una prueba objetiva, y la parte práctica con la valoración de las actividades prácticas.
La nota final se calculará con la media ponderada de las calificaciones teórica y práctica: 80% de la calificación teórica más 20 % de la calificación de prácticas.