UA
   SOCIOLOGIA ELECTORAL    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi7926Descripció
Crdts. Teor.3ESTUDI DELS COMPORTAMENTS ELECTORALS. CONEIXEMENT DE LES TÈCNIQUES I ELS PROCEDIMENTS D'ANÀLISI.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
SOCIOLOGIA IISOCIOLOGIA31,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses - pla 2001
Llicenciatura en Sociologia - pla 2000
Llicenciatura en Economia - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2011-12)
Sense Dades


Oferida com a lliure elecció (2011-12)
Sense departament
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Grups de matricula (2011-12)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. D CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
Capacitar al alumno para una correcta interpretación de las situaciones electorales, basándose en información empírica procedente de datos secundarios, encuestas de opinión política, análisis de medios de comunicación y otras fuentes. Las diferentes teorías sobre el comportamiento electoral se trabajaran a partir de lecturas. Se realizara una investigación de contenido cualitativo que permita al alumno determinar su propio punto de vista sobre las motivaciones de los electorados.


Continguts teòrics i pràctics (2011-12)

1.Modelos de votante

2.Interpretación de tendencias y ciclos electorales en España

3.Líderes, partidos políticos, ideología, programa (temas) y climas electorales.

4.Las encuestas pre-electorales: objetivos y estrategias de campaña electoral

5.La prospectiva y escenarios estratégicos

6.Las encuestas pos-electorales: Evaluación y estrategias de pactos

7.Los medios de comunicación de masas y la opinión públicaEnllaç al programa
Professor/a responsable
ALAMINOS CHICA , ANTONIO FRANCISCO


Metodologia docent (2011-12)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORÍA DE 79261ALAMINOS CHICA, ANTONIO FRANCISCO
Dates d'exàmens oficials (2011-12)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 30/09/2011 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 23/01/2012 -
Període extraordinari de juliol -1 06/07/2012 -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
No especificat