UA
   SOCIOLOGIA PROSPECTIVA    Any acadèmic       Versió PDF.
Codi7925Descripció
Crdts. Teor.3ESTUDIS DEL FUTUR: ORÍGENS, CONCEPTES, APLICACIONS, LIMITACIONS I INSTITUCIONS. LA SOCIOLOGIA PROSPECTIVA DINS ELS ESTUDIS DEL FUTUR: ANTICIPACIÓ I PROGNOSI SOCIAL. LA VOCACIÓ APLICADA DE LA SOCIOLOGIA PROSPECTIVA: ANTICIPACIÓ I PRESA DE DECISIONS A NIVELL ORGANITZADOR. PREVISIÓ TECNOLÒGICA, CANVI SOCIAL I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA: DISSENY D'ALTERNATIVA I GESTIÓ DEL CANVI.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
SOCIOLOGIA IISOCIOLOGIA31,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses - pla 2001
Llicenciatura en Sociologia - pla 2000
Llicenciatura en Economia - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2011-12)
Sense Dades


Oferida com a lliure elecció (2011-12)
Sense departament
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Grups de matricula (2011-12)
Sense grups


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2011-12)
Sense Dades


Enllaç al programa
Sense Dades
Professor/a responsable
Sense Dades


Metodologia docent (2011-12)
Sense Dades


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Sense Dades


Professorat (2011-12)
Sense Dades
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2011-12)
Informació no disponible en aquests moments.


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
Sense Dades